Moje ostatnie wpisy

 

Rady Programowe – ostrogi do walonek?

wtorek 29/05/2007
3

Artykuł „28 a” Ustawy o Krajowej Radiofonii i Telewizji powołał do istnienia tzw. Rady Programowe przy mediach publicznych. Ustawodawcy nie dali zaś ich członkom omalże żadnych kompetencji i żadnego wpływu na funkcjonowanie tychże mediów. ...

Bohater współczesnych mediów

poniedziałek 14/05/2007
61

Tytuł tego bloga jest, uczciwie przyznaję, zapożyczony. Pochodzi z literackiego tematu pracy magisterskiej z zakresu politologii zaproponowanego pewnemu studentowi. Jak wyłożył jego promotor rzecz cała ma dotyczyć polskich polityków sprawnie poruszających się w obrębie mediów elektronicznych, czyli mających silnie rozwinięty syndrom tzw. ...