Dwa tytuły, jedna gazeta?


czwartek 13/09/2012

Proces konsolidacji rynku prasy w Polsce doprowadził w połowie 2011 roku do przejęcia przez wydawnictwo Polskapresse ukazującego się w Krakowie Dziennika Polskiego.

W wyniku zakupu rozpoczął się cichy mariaż Polski Gazety Krakowskiej z Dziennikiem Polskim. Próby utrzymania osobnego charakteru obydwu tytułów wciąż są zauważalne, jednak coraz częściej pojawiają się w nich artykuły tych samych autorów oraz te same wiadomości, odrobinę inaczej napisane.

Jednak lektura dzisiejszych wydań krakowskiej i dziennika każe zastanowić się nad sensem wydawania pieniędzy na zakup obydwu tytułów. Na poniższych skanach ‘jedynek’ kolorem zaznaczyłem bliźniacze artykuły. Enjoy!