Dlaczego firmy są niezauważalne? – o działaniach PR słów kilka.


piątek 01/08/2014


Każde przedsiębiorstwo kształtuje swój wizerunek wśród klientów i środowiska biznesowego, a świadome wykorzystanie instrumentów public relations przyczynia się do powstania i utrzymania pozytywnego odbioru marki. Nie tylko wpływa to na relacje firma – klient, ale również kształtuje silną pozycję w branży.
Firma przygotowana merytorycznie i praktycznie do tworzenia własnej marki, nastawiona na otwarty dialog z otoczeniem zarówno zewnętrznym jak i z wewnętrznym, zyskuje w oczach publiczności, a tym samym zwycięża w walce rynkowej. Świadomość podejmowanych działań z zakresu public relations musi być dostrzegalna na każdym szczeblu struktury firmy. Od połowy lat 90-tych polskie firmy mają do czynienia z działaniami mającymi na celu kreowanie wizerunku i dbałość o reputację firm. Wizerunek to sposób, w jaki  firma jest postrzegana przez innych. Należy pamiętać, że cechą wizerunku jest jednak zmienność i niestabilność, w konsekwencji może ulec rozpadowi. Działania Public Relations w znacznym stopniu pomagają osiągać złożone cele co przyczynia się do wzmocnienia pozycji firmy w  warunkach silnej konkurencji rynkowej, klient zainteresowany towarem lub usługą ma możliwość dokonania wyboru spośród tysięcy ofert. W takiej sytuacji często to właśnie wizerunek firmy, jej obraz w świadomości klientów jest elementem decydującym o zdobyciu zaufania rynku. Dzięki systematycznej pracy nad wizerunkiem przedsiębiorstwa, stajemy się rozpoznawalni – kojarzeni, a co za tym idzie wzrasta zaufanie.

W przypadku sektora MŚP, który nie może pozwolić sobie na planowane z rozmachem wysokobudżetowe kampanie reklamowe i promocyjne, właściwie prowadzone, systematyczne i planowe działania public relations, mające na celu pracować nad dobrym kojarzeniem firmy, są rozwiązaniem optymalnym. Kształtowanie właściwego wizerunku przez bieżące komunikowanie osiągnięć firmy i udzielanie informacji w sytuacjach kryzysowych nie kosztuje wiele, a pozwala na stworzenie pozycji stabilnej firmy, zarówno wśród pracowników, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Właśnie szczególnie dla małych firm, dla których każdy klient jest wyjątkowo cenny w warunkach rosnącej konkurencji, bardzo ważne jest utrzymanie dobrych relacji z otoczeniem. Nawet najwyższy standard świadczonych usług w dzisiejszej rzeczywistości okazuje się niewystarczający, jeśli klient nie czuje się doceniony i odpowiednio poinformowany o działaniach firmy.

Rzetelne, bezpośrednie i bieżące komunikowanie się z otoczeniem – z kontrahentami, mediami i lokalnymi społecznościami jest najistotniejszym działaniem podczas tworzenia wizerunku firmy. Brak informacji powoduje negatywne reakcje, firma przechodzi na drugi plan. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych istnieje potrzeba sprawnego komunikowania sytuacji otoczeniu, co ułatwia rozwiązać sytuacje wewnętrzną jak i zewnętrzną. Brak informacji może pogłębić kryzys. Jednak także sukcesy firmy powinny zostać odpowiednio przedstawione – „sprzedane”. Wszystko, co składa się na sukces przedsiębiorstwa powinno ujrzeć światło dzienne, powinno zostać nagłośnione.

Dzięki Public Relations osiągnąć można to, czego nie dają żadne działania marketingowe, ani reklama ani promocja ani marketing bezpośredni. Public Relations pozwala odbiorcy informacji budować jego własne opinie i przekonania, jego własne sądy i z tego powodu efekty działania PR, choć nie natychmiastowe, są silne i stabilne. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez techniki Public Relations nie jest nachalne, nie wdziera się natrętnie w świadomość odbiorców, ale stopniowo i sukcesywnie. Jeszcze raz należy podkreślić, że stworzenie właściwego wizerunku jest działaniem długofalowym – rozłożonym w czasie, stąd właśnie nie nachalnym. Natomiast utrata wizerunku może nastąpić gwałtownie i pociągając za sobą dalsze niekorzystne skutki. PR może pomóc przedsiębiorstwu wypracować, a następnie utrzymać opinię stabilnego i silnego podmiotu gospodarczego. Od działań Public Relations zależy wizerunek organizacji. Dobrym przykładem skutecznych działań PR w kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa jest przykład stojącej na skraju bankructwa spółki, której prezes przeznaczył większość pozostałych środków na przygotowanie spotkania z ważnym klientem, od którego zależało istnienie firmy. Znając realną kondycję finansową partnera, klient prawdopodobnie nie zaryzykowałby podpisania umowy. Jednak dzięki zdobyciu dobrego wizerunku w oczach kontrahenta firma doprowadziła do zawarcia intratnego kontraktu, a w konsekwencji utrzymać się na rynku.

Nie ukrywajmy – firmy często korzystają z rewelacyjnie wypracowanego wizerunku w sytuacjach kryzysowych. Przykładem może być Johnson & Johnson. Jest to również wzorcowy przykład tego, jak należy zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. W 1986 roku kierownictwo firmy Johnson & Johnson dowiedziało się, że po zażyciu tabletki produkowanej przez firmę Tylenolu zmarła jedna osoba. Reakcja firmy była natychmiastowa, ciągu kilku godzin wstrzymano ogólnokrajową kampanię promująca lek, uruchomione zostały bezpłatne infolinie, a firma zaoferowała zwrot pieniędzy wszystkim, którzy kupili preparat. Tydzień później w jednym z amerykańskich supermarketów znaleziono kolejna paczkę zatrutego Tylenolu, zarząd firmy Johnson & Johnson w ciągu kilkunastu minut poinformował media, że spożywanie tych tabletek nadal jest zagraża życiu. Specjaliści uznają zachowanie koncernu Johnson and Johnson za wzorowe. Dzięki niemu w ciągu kilku miesięcy firmie udało się odzyskać utracone zaufanie klientów. Sam przypadek tej firmy jest dziś chyba najbardziej znanym, wręcz podręcznikowym przykładem działań z dziedziny Crisis Public Relations. Niestety w polskiej rzeczywistości jeszcze wielu właścicieli firm stara się bardziej chować głowę w piasek niż racjonalnie podejmować kroki zmierzające do odbudowania wartości firmy, może dlatego mamy tak dużą rotację. Wycofanie z produkcji i sprzedaży Tylenolu kosztowało w 1986 r. koncern aż 150 mln dolarów. Ale dzięki swej otwartości i komunikatywności już cztery miesiące później firma odzyskała 96% poprzedniej sprzedaży. Co ważniejsze, nigdy nie straciła zaufania kontrahentów i klientów. Od początku do końca informowano klientów o badaniach jakie przeprowadzano w firmie, społeczeństwo czuło się częścią tego wielkiego koncernu, a co za tym idzie czuło się bezpiecznie.

Wizerunek firmy  składa się na cele, treść i formy działania, które organizacja pragnie przekazać oraz utrwalić w otoczeniu – elementy służące opinii publicznej do identyfikacji firmy. Wizerunek tworzy informację o produkcie lub firmie, miejscu w rynku, prezentuje zmiany innowacyjność, wyróżnia od innych, kreuje markę. Wizerunek pożądany jest wizerunkiem docelowym – organizacja dąży do osiągnięcia jego podejmując działania o charakterze długofalowym. W krótkim okresie firma zdobywa jedynie obraz optymalny w danym momencie. Tworzenie wizerunku organizacji może podlegać pewnym modyfikacjom w czasie, wynikającym z ewaluacji otoczenia, korekt w celach i organizacji działania firmy. Najistotniejszą sprawą jest trafne określenie stopnia zmian zależnych od celów rynkowych i komunikacyjnych, a tego nie da się osiągnąć bez analiz i badań. Obraz marki – przedsiębiorstwa pozycjonuje ją na mapie społecznej percepcji, staje się bardzo ważnym atutem w środowisku wzmożonej konkurencji oraz istotnym czynnikiem kształtowania stosunków publicznych. Jest wizerunkiem zarządzania przez cele i realizowaniem wewnętrznego marketingu, zakładającego, że chcąc skutecznie sprzedawać produkt konsumentom musi motywować do stosownego działania otoczenie. Pracownicy dzięki temu postrzegają interesy firmy jako własne, są bardziej skłonni do przyjmowania dodatkowych obowiązków i zwiększa się ich zaangażowanie. Zespół traktuje reputację organizacji jako wyznacznik atrakcyjności pracy i identyfikacji z miejscem zatrudnienia. Czują się wyróżnieni, nie mówiąc już o właścicielach.

Nasza agencja posiada w swojej ofercie specjalne pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w efektywny sposób budują markę.