Panu Eli Barburowi z dedykacją: Polskie gwarancje dla Izraela


poniedziałek 22/04/2013
1

Pan Eli Barbur, w szkicu pod tytułem „Milczenie Izraelczyków” dokonał był przełomu cywilizacyjnego, odkłamując – publicznie – „legendę” śp. Pana Marka Edelmana&Consortes o „wyłącznym udziale” Żołnierzy lewicowego ŻOB (Bund – matiuszka prominencji życia politycznego i kulturalnego oraz mediów) w Powstaniu w Getcie Warszawskim.

Pan Eli Barbur, (którego to teksty – ostatnio – krytykuję, a nie Jego Osobę) w bezprecedensowo odważny sposób zadał kłam „oficjalnej propagandzie”, usiłującej wywoływać sztuczne niesnaski pomiędzy Obywatelami Polskimi o różnym pochodzeniu etnicznym.

Z tekstu „Milczenie Izraelczyków”, wybija – słuszna – Duma z bohaterskiej Walki, związanego z Armią Krajową, Żydowskiego Związku Wojskowego oraz satysfakcja, iż wieloletnie, nikczemne i fałszujące Historię kłamstwo, zaprzeczające Braterstwu Broni pomiędzy AK i ŻZW, zostało przełamane.

Pana Eli Barbura dumę i satysfakcję podziela także niżej podpisany, stojący na gruncie Legalizmu i Prawdy historycznej.

Ponieważ jednak, niektóre środowiska – niechętne naturalnej symbiozie Obywateli Polskich o różnym pochodzeniu etnicznym – usiłują „malować obraz” wydumanych, lecz korzystnych politycznie animozji, przypominam Panu Eli Barburowi oraz Forum Żydów Polskich poniższy tekst, którego ducha i treści na próżno szukać w „oficjalnym nurcie polityki polskiej”, a który – jak Mam nadzieję – pomoże zrozumieć, iż niepotrzebne są Mosty tam, gdzie nie istnieją wyimaginowane przeszkody…

***

 

W nadchodzącej perspektywie konfliktu Izraela z Iranem i spodziewanych ataków na instalacje nuklearne tego ostatniego, mogących przynieść wymianę ciosów atomowych, należy przemyśleć stanowisko polskie w tej sprawie.

Oczywiście, nie mam na myśli ani stanowiska oficjalnego rządu, ani sejmowiska przy ulicy Wiejskiej, ani też stanowiska – słynącego od niedawna z postawy służebnej wobec Niemców – wiadomego ministra, tylko opinię obywatelską, która i wbrew wszelkim pozorom jest ważna, wziąwszy pod uwagę przyrodzoną łatwość Polaków do rozpędzania – koniec końców -  watah uzurpujących sobie władzę nad nimi.

Ponieważ jednak „wszyscy” nie mogą na raz wyrazić swojej opinii, przywłaszczę sobie, na potrzeby tej wypowiedzi, prerogatywy „vox populi”, a przynajmniej jego części konserwatywno-katolickiej, z którą się identyfikuję.

Rozpocznę więc od Iranu. Nie znam zamiarów tego państwa, gdyż znane mi są przypadki manipulacji informacją – vide broń masowego rażenia śp. Saddama Husseina.

Co do problematyki używania energii atomowej do celów cywilnych: Iran ma do tego niezaprzeczalne i bezdyskusyjne prawo.

Czy prawdziwa jest niechęć Iranu do Izraela i faktycznie prezydent Mahmud Ahmadineżad chce zniszczyć Izrael – jest to możliwe, ale niekoniecznie, gdyż jak już wspomniałem, nie takie manipulacje na plazmie się odgrywały.

Co do Izraela. Polska, konserwatywna i katolicka opinia publiczna, jest skłonna uznać prawo Izraela do posiadania własnego państwa i jego obrony wszelkimi, dostępnymi środkami (także takimi, których oficjalnie Izrael, w piaskach Negewu nie posiada) a także i co więcej udzielić Izraelowi gwarancji przyjęcia ewentualnych uchodźców cywilnych, zagrożonych ostrzałem broni konwencjonalnych i – nie daj B*że – jądrowych.

Powyższa opinia jest natury politycznej i wynika z wielowiekowej tradycji historycznej, udzielania przez Rzeczypospolitą schronienia Izraelowi, na Jej ziemiach. Jako decyzja polityczna, jest jednak obwarowana zastrzeżeniami, wynikającymi z przypadków nieprawidłowej interpretacji prawa gościnności i azylu:

Tak więc, mając w pamięci, iż w pokoleniach poprzednich Izrael wywiązywał się ze swych obowiązków ochranianego i pod wspólny dach przyjętego, zraszając krwią swoją ziemie Rzeczypospolitej w Jej obronie oraz przyczynił się bezsprzecznie do wspólnego rozwoju materialnego i kulturowego, dając z siebie wielu wybitnych Polaków, tak w pokoleniach ostatnich, aktywnych od roku 1939-go do dnia dzisiejszego, dał wiele przykładów niewdzięczności, przykładając rękę do zbrodni komunistycznych, niszczenia dorobku kultury, zakłamania historii i rzeczywistości, nachalnego propagowania marksizmu kulturowego oraz do zachowania w Polsce do dziś – przykrytego fasadą demokracji i wolności – systemu podległości od sąsiadów.

Ponieważ jako konserwatysta i katolik nie uznaję zasady odpowiedzialności zbiorowej, oczekuję od tej – przeważającej jak sądzę – części społeczeństwa polskiego, pochodzącej od Izraela, zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec antypolskiej kampanii, manifestującej się coraz częstszymi przypadkami przypisywania Polakom zbrodni niemieckich, nazywania niemieckich obozów zagłady: polskimi; wobec  pojawiających się żądań ogromnych rewindykacji majątkowych. Podobnie, oczekuję zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec agresywnych działań w historiografii, publicystyce i sztuce, zakłamujących rzeczywistość i propagujących  destrukcyjny marksizm kulturowy.

Do otwartej dyskusji pozostawiam kwestię, czy powyższe oczekiwania są wygórowane, czy umiarkowane – pewne jest to, że bez ich uregulowania ponowne przyjęcie Izraela pod ochronę Rzeczypospolitej będzie poważnie utrudnione.

A przynajmniej przyjecie staropolskie -  z otwartymi ramionami.

PS. Przed zabraniem głosu w dyskusji, proszę o sięgnięcie do Historii i przypomnienie sobie, iż w tragicznym roku 1943, roku Powstania w Getcie Warszawskim, odnowione zostało Braterstwo Broni zawarte pomiędzy Polakami a pochodzącymi od Izraela, walczącymi we wszystkich Powstaniach Narodowych wieku XIX, następnie do przeczytania fragmentu listy Oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu… , a także notkę, dotyczącą Powstania Warszawskiego oraz poniższe wezwanie:


„My Żydzi, dzieci tej ziemi stajemy… aby bronić naszej ukochanej Ojczyzny… Wznosimy błagalne modły do Stwórcy o zwycięstwo oręża polskiego…”

Ceterum censeo Conventum esse delendum.


Komentarze 1 Dodaj komentarz

 
  1. Żydowskie media bardzo starannie też nie publikują informacji że, w Iranie żyje spora kilkunastotysięczna grupa Żydów którzy mają również synagogi i prowadzą z powodzeniem interesy nikt też ich nie prześladuje i mają się bardzo dobrze w Iranie.

       Odpowiedz
    0
    0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


dziewięć − 1 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Święty Tomasz z Akwinu: modlitwa na przerwę wakacyjną

czwartek 23/05/2013
0

Drodzy Czytelnicy. Rozpoczyna się sezon wędkarski i Starcy Mojego pokroju uciekają z miast w głusze i knieje pełne kałuż z wodą, aby oddawać się uciechom…


Popieram panią Środę!

poniedziałek 06/05/2013
0

w żądaniu odsunięcia Katolików z życia publicznego. Gdyby w Warszawie istniały katakumby, to właśnie one, byłyby miejscem spotkań potomków Tych, którzy z własnych piersi i…


Wojna chińsko-rosyjska

środa 24/04/2013
0

USA wzmacniają Rosję przed wojną z Chinami.z cyklu: W stronę Ruchów Narodowych.Nie znam Kierowcy, który nie przeklinałby w duchu podczas płacenia na stacji benzynowej, ale…


Edukacja (1)

wtorek 23/04/2013
0

Cel edukacji „państwa prawa”: „abyśmy upaństwowili wszystkie śluby  i dzieci i urządzili to tak, żeby nikt nigdy własnego dziecka nie rozpoznał i żeby wszy­scy wszystkich…


NSZ/ONR: Program polityczny. Służba Cywilna Narodu

niedziela 21/04/2013
0

Pojęcie ONR, MW, ND, SN, ZJ, NSZ oznacza – w polityce – „Nie” dla centralizacji państwa, grożącej Dyktaturą. Dorobek programowy Służby Cywilnej Narodu, wyłonionej z Narodowych…


Zwycięstwo teorii Darwina

środa 17/04/2013
0

Od dnia ukazania się w Wielkiej Brytanii książki „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in…


Ciemna materia i klęska kosmologiczna

poniedziałek 15/04/2013
1

Czy Ciemna Materia nie jest efektem poruszania się B*ga w świecie materialnym, a jej przyrost nie powoduje stałego, udowodnionego naukowo, rozrostu wszechświata? Nietrudno zauważyć, iż…


Pana Eli Barbura gen bezkarności

sobota 13/04/2013
6

  Jest także rzeczą znamienną, iż kłamstwa podobne, do wymienionych powyżej, najczęściej rozpowszechniały, lub zainicjowały Osoby, które same przeżyły Okupację tylko i dzięki pomocy Rodzin…


Ad. "Kabotyny w pikielhaubach", Pana Eli Barbura

środa 10/04/2013
1

Szanowny Autorze, niestety, nie wykazuje Pan głębszej znajomości historii, co jest typowym przykładem upadku edukacji, po najeździe niemieckim w roku 1939, a później sowieckim, w…


Edukacja - wstęp do cyklu szkiców.

wtorek 09/04/2013
1

Edukacja współczesnego państwa prawa za­miast wpajać od szkoły podstawowej zasady samo­dzielnego myślenia, rozróżniania Dobra od Zła i Kry­tycyzmu wobec intencji zawartych w przekazie pu­blicznym, uczy bezrefleksyjnego podejścia…