NSZ/ONR: Program polityczny. Służba Cywilna Narodu


niedziela 21/04/2013
0

Pojęcie ONR, MW, ND, SN, ZJ, NSZ oznacza – w polityce – „Nie” dla centralizacji państwa, grożącej Dyktaturą. Dorobek programowy Służby Cywilnej Narodu, wyłonionej z Narodowych Sił Zbrojnych, zawiera szereg postulatów politycznych do zrealizowania w czasach pokojowych, po Zwycięstwie nad Rosją sowiecką i Niemcami hitlerowskimi.

Poniżej publikuję pierwszy fragment zarysów ustrojowych Państwa Polskiego, opracowany przez Szefa Sztabu NSZ, ppłk. Stanisława Żochowskiego, na podstawie ustaleń politycznych pomiędzy Stronnictwem Narodowym a ONR:

Na gruncie ONR, zwanym – pod okupacją – „Obozem Szańca”, pracę nad sformułowaniem poniższych zasad podjął Komisariat Cywilny, przemianowany w roku 1943, na Służbę Cywilną Narodu, posiadającego dwa piony studiów:

  1.       Programowo-polityczny
  2.       Działania bezpośredniego

Pion programowo-polityczny zajmował się ustaleniem programów na następujące okresy:

  1.       Moment odzyskania Niepodległości
  2.       Pierwsze trzy lata Niepodległości
  3.       Następne 15 lat.

Natomiast pion działania bezpośredniego, zajmował się sprawami bieżącymi i taktyką.

Troskę Konserwatysty, publikującego sugestie programowe na przyszłość, wywołuje wrażenie zajmowania się – przez współczesne – Ruchy Narodowe zaledwie sprawami, znajdującymi się w kompetencji drugiego pionu, co odrywa Je od planowego działania programowo-politycznego, niezbędnego do kontynuowania tradycji politycznej ONR.
Wioski i konsekwencje zaistniałej sytuacji, wyraźniej „jednotorowości działań” – pozostawiam wyobraźni Czytelników…

Podobnie, wyobraźni Czytelnika polecam rozważenie kwestii, czy dążenie do „silnego państwa”, mocno scentralizowanego - jakie obserwuję w niektórych wypowiedziach, – jest zgodne z Tradycją ONR, NSZ i Stronnictwa Narodowego.

Cywilizacja Łacińska dopuszcza sytuacje tymczasowe, np.: przejściowe istnienie Władzy centralnej, do czasu Jej zdecentralizowania. Jednakże zasady te powinny być wyłożone programowo i usankcjonowane Prawem.                                                   


Ceterum censeo Conventum esse delendum


Komentarze Dodaj komentarz

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


+ 8 = czternaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Święty Tomasz z Akwinu: modlitwa na przerwę wakacyjną

czwartek 23/05/2013
0

Drodzy Czytelnicy. Rozpoczyna się sezon wędkarski i Starcy Mojego pokroju uciekają z miast w głusze i knieje pełne kałuż z wodą, aby oddawać się uciechom…


Popieram panią Środę!

poniedziałek 06/05/2013
0

w żądaniu odsunięcia Katolików z życia publicznego. Gdyby w Warszawie istniały katakumby, to właśnie one, byłyby miejscem spotkań potomków Tych, którzy z własnych piersi i…


Wojna chińsko-rosyjska

środa 24/04/2013
0

USA wzmacniają Rosję przed wojną z Chinami.z cyklu: W stronę Ruchów Narodowych.Nie znam Kierowcy, który nie przeklinałby w duchu podczas płacenia na stacji benzynowej, ale…


Edukacja (1)

wtorek 23/04/2013
0

Cel edukacji „państwa prawa”: „abyśmy upaństwowili wszystkie śluby  i dzieci i urządzili to tak, żeby nikt nigdy własnego dziecka nie rozpoznał i żeby wszy­scy wszystkich…


Panu Eli Barburowi z dedykacją: Polskie gwarancje dla Izraela

poniedziałek 22/04/2013
1

Pan Eli Barbur, w szkicu pod tytułem „Milczenie Izraelczyków” dokonał był przełomu cywilizacyjnego, odkłamując – publicznie – „legendę” śp. Pana Marka Edelmana&Consortes o „wyłącznym udziale” Żołnierzy…


Zwycięstwo teorii Darwina

środa 17/04/2013
0

Od dnia ukazania się w Wielkiej Brytanii książki „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in…


Ciemna materia i klęska kosmologiczna

poniedziałek 15/04/2013
1

Czy Ciemna Materia nie jest efektem poruszania się B*ga w świecie materialnym, a jej przyrost nie powoduje stałego, udowodnionego naukowo, rozrostu wszechświata? Nietrudno zauważyć, iż…


Pana Eli Barbura gen bezkarności

sobota 13/04/2013
6

  Jest także rzeczą znamienną, iż kłamstwa podobne, do wymienionych powyżej, najczęściej rozpowszechniały, lub zainicjowały Osoby, które same przeżyły Okupację tylko i dzięki pomocy Rodzin…


Ad. "Kabotyny w pikielhaubach", Pana Eli Barbura

środa 10/04/2013
1

Szanowny Autorze, niestety, nie wykazuje Pan głębszej znajomości historii, co jest typowym przykładem upadku edukacji, po najeździe niemieckim w roku 1939, a później sowieckim, w…


Edukacja - wstęp do cyklu szkiców.

wtorek 09/04/2013
1

Edukacja współczesnego państwa prawa za­miast wpajać od szkoły podstawowej zasady samo­dzielnego myślenia, rozróżniania Dobra od Zła i Kry­tycyzmu wobec intencji zawartych w przekazie pu­blicznym, uczy bezrefleksyjnego podejścia…