Narodowe Siły Zbrojne we wspomnieniach Szefa Sztabu, śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego


poniedziałek 25/03/2013

Poniżej, prezentuję opublikowany fragment maszynopisu, jaki otrzymałem na początku lat 80-tych od śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego, Szefa Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych i Ich ostatniego Dowódcę, zamieszkałego od lat 50-tych ubiegłego wieku w Brisbane, w Australii.

 

W tamtych czasach nie istniał Internet, ani SMS, rozmowy telefoniczne były horrendalnie drogie, a łączność pocztowa trwała miesiącami, gdyż ceny przesyłek lotniczych odstraszały od korespondencji nie związanej z businessem.

 

Zaufanie, jakim obdarzył Moją skromną Osobę tak wybitny Patriota i Polak, jakim był śp. ppłk. Stanisław Żochowski, jest jednym – obok poczucia Obowiązku i kontynuacji Tradycji Rodzinnej – z głównych impulsów Moich działań niepodległościowych.

 

W czasach „wolności wypowiedzi”, jakie ponoć cechowały wydawnictwa Podziemia Solidarnościowego, samo wspomnienie nazwy Narodowych Sił Zbrojnych, powodowało do dziś trwającą obstrukcję i nienawiść środowisk, uważających się za Polskie i Wolnościowe, przygniatających – po dzień dzisiejszy – swym ogromem organizacyjnym i potęgą finansową, wykorzystywaną od roku 1989 do zgubnego dla Polski i Polskości, wpływu na „demokratyczne państwo prawa”, będącego w rzeczywistości magdalenkowym przepoczwarzeniem systemu totalitarnego, przywleczonego na czołgach sowieckich, w pamiętnym roku czterdzieści i cztery.

Ostatnimi czasy odżywa Pamięć o Żołnierzach Wyklętych, co stanowi oznakę odradzania się „zdrowej tkanki” Narodu, który przywraca własną tożsamość, na przekór zorganizowanym działaniom „sił postępu”.

Wyrażam w tym miejscu nadzieję, iż publikując już w latach 80-tych materiały archiwalne o NSZ, w choć nieznacznym stopniu przyczyniłem się do współczesnego procesu Odrodzenia i przywrócenia należnego miejsca w Historii, zapomnianym i pogardzanym - przez lata czerwonej indoktrynacji, – Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych.

Oddając Czytelnikowi Polskiemu zapiski śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego, proszę jednocześnie o wybaczenie, iż nie chciało się Konserwatyście znów przepisywać ich z maszynopisu.

 

Poniższe fragmenty, stanowią merytorycznie część książki „O NSZ” autorstwa Stanisława Żochowskiego, wydanej w Londynie, w roku 1983. Fizycznie zaś, poniższe kopie są skanem stron kwartalnika „Myśl Niepodległa”.

 

Maszynopis, który otrzymałem od jego Autora, wraz z osobistym pełnomocnictwem do publikacji w Polsce (co prawda Wolnej) oraz innymi dokumentami, został oddany poniżej zgodnie z oryginałem, czym różnić się może od wydawnictw książkowych.

 

 

cdn…

 

Nie zmieniona została ani jedna litera, ani jeden przecinek…

 

Kolejne fragmenty opublikuję w terminie późniejszym.

 

Na zakończenie dodam, iż wszystkie decyzje podjęte przez Dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych, noszą wszelkie znamiona Prawa wyłonionego i są Legalne z punktu widzenia etyki Cywilizacji Łacińskiej.

 

 

Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych wieczna Pamięć i Chwała!

Cześć Ich Pamięci!

Ceterum censeo Conventum esse delendum.


Moje najnowsze wpisy

 

Święty Tomasz z Akwinu: modlitwa na przerwę wakacyjną

czwartek 23/05/2013

Drodzy Czytelnicy. Rozpoczyna się sezon wędkarski i Starcy Mojego pokroju uciekają z miast w głusze i knieje pełne kałuż z wodą, aby oddawać się uciechom…


Popieram panią Środę!

poniedziałek 06/05/2013

w żądaniu odsunięcia Katolików z życia publicznego. Gdyby w Warszawie istniały katakumby, to właśnie one, byłyby miejscem spotkań potomków Tych, którzy z własnych piersi i…


Wojna chińsko-rosyjska

środa 24/04/2013

USA wzmacniają Rosję przed wojną z Chinami.z cyklu: W stronę Ruchów Narodowych.Nie znam Kierowcy, który nie przeklinałby w duchu podczas płacenia na stacji benzynowej, ale…


Edukacja (1)

wtorek 23/04/2013

Cel edukacji „państwa prawa”: „abyśmy upaństwowili wszystkie śluby  i dzieci i urządzili to tak, żeby nikt nigdy własnego dziecka nie rozpoznał i żeby wszy­scy wszystkich…


Panu Eli Barburowi z dedykacją: Polskie gwarancje dla Izraela

poniedziałek 22/04/2013

Pan Eli Barbur, w szkicu pod tytułem „Milczenie Izraelczyków” dokonał był przełomu cywilizacyjnego, odkłamując – publicznie – „legendę” śp. Pana Marka Edelmana&Consortes o „wyłącznym udziale” Żołnierzy…


NSZ/ONR: Program polityczny. Służba Cywilna Narodu

niedziela 21/04/2013

Pojęcie ONR, MW, ND, SN, ZJ, NSZ oznacza – w polityce – „Nie” dla centralizacji państwa, grożącej Dyktaturą. Dorobek programowy Służby Cywilnej Narodu, wyłonionej z Narodowych…


Zwycięstwo teorii Darwina

środa 17/04/2013

Od dnia ukazania się w Wielkiej Brytanii książki „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in…


Ciemna materia i klęska kosmologiczna

poniedziałek 15/04/2013

Czy Ciemna Materia nie jest efektem poruszania się B*ga w świecie materialnym, a jej przyrost nie powoduje stałego, udowodnionego naukowo, rozrostu wszechświata? Nietrudno zauważyć, iż…


Pana Eli Barbura gen bezkarności

sobota 13/04/2013

  Jest także rzeczą znamienną, iż kłamstwa podobne, do wymienionych powyżej, najczęściej rozpowszechniały, lub zainicjowały Osoby, które same przeżyły Okupację tylko i dzięki pomocy Rodzin…


Ad. "Kabotyny w pikielhaubach", Pana Eli Barbura

środa 10/04/2013

Szanowny Autorze, niestety, nie wykazuje Pan głębszej znajomości historii, co jest typowym przykładem upadku edukacji, po najeździe niemieckim w roku 1939, a później sowieckim, w…