Edukacja – wstęp do cyklu szkiców.


wtorek 09/04/2013
1

Edukacja współczesnego państwa prawa za­miast wpajać od szkoły podstawowej zasady samo­dzielnego myślenia, rozróżniania Dobra od Zła i Kry­tycyzmu wobec intencji zawartych w przekazie pu­blicznym, uczy bezrefleksyjnego podejścia do wszyst­kich wzorców etycznych, dotyczących stylu życia, światopoglądu, zasad współżycia, horyzontów my­ślowych, etc., podsuniętych przez wyspecjalizowane w tym media.

Stanowi to całkowite zaprzeczenie Myśli oświeceniowej i pozytywistycznej, dążących do upowszechnienia Edukacji w celu podniesienia ogólnego poziomu Wiedzy: państwo prawa celowo obniża ten poziom, gdyż nieoświeconymi masami (czytaj: durniami) łatwiej jest zarządzać i wykorzystywać.

(Nawiasem pisząc: Oświecenie i Pozytywizm upowszechniały Edukację celem wyzwolenia się Ludu spod ucisku ówczesnej Władzy, a gdy światło Nauki dotarło wreszcie pod strzechy, ów wyidealizowany Lud wymordował swoich dobroczyńców – rewolucja Anty-Francuska i Anty-Rosyjska – wprowadzając totalne rządy Hołoty [nazwa pochodzi od słowa: Gołota, czyli Biedota], które wnet pojęły naukę, iż Wiedza jest dobra tylko dla Rządzących).

Skutkiem tak wywołanego bezkrytycyzmu, którego ofiarą padają najczęściej Osoby dopiero co wkraczające w Dorosłość, jest ślepa wiara we wszystko co pojawi się na ekranie telewizora, na fali ulubionej – koncesjonowanej – rozgłośni radiowej, lub  drukowanych codziennie instrukcjach myślenia, po­stępowania i gustu.

Pochodną tego zjawiska, – które dałoby się jeszcze skorygować i zredukować, gdyby rządzący państwem prawa kierowali się Dobrem godziwym (bonum honestum), czyli w tym wypadku Dobrem ogólnym, jest ogólny spadek średniego poziomu inte­ligencji, przejawiający się nadmierną skłonnością do wyborów emocjo­nalnych ponad myśleniem racjonalnym, umożliwiający utrzymywanie się przy władzy grup biznesowo-poli­tycznych, używających kłamstwa jako narzędzia po­lityki bieżącej tylko dzięki głosom wyborców, którzy – pod wpływem przekazu medialnego, ukierunkowa­nego właśnie na sferę emocjonalną – bez odrobiny krytycyzmu wierzą na nowo w stare kłamstwa i obiet­nice bez pokrycia.

Zadaniem Edukacji w tej dziedzinie – zdaniem Myśli konserwatywnej, – jest wpajanie Umysłom młodym i niedoświadczonym jako naczelnej zasady bezkompromisowego kierowania się w życiu Prawdą i do Niej dążenia, a także wykształcanie umiejętności rozpoznawania kłamstwa i odpowiednich metod przeciwstawienia się wpływom oraz unikania Osób, lub ich zrzeszeń, czyniących z kłamstwa narzędzie działania i sposób zarobkowania.

Dodatkowym obowiązkiem Edukacji, w tej dziedzinie, jest uczenie Krytycyzmu i Asertywności wobec postaw prezentowanych w przestrzeni publicznej, a także uczenie zachowań alternatywnych, polegających na wykształcaniu innych zainteresowań niż oglądanie piktogramów w tabloidach, czy telewizji.

Kolejnym pomysłem, mającym wpływ na kształtowaniu umysłów, zgodnie z interesem państwa i grup nim rządzących, jest zjawisko, tak przemyślane i opisane przez Platona w Jego dialogu „Państwo”:

- Porywanie dzieci przez państwo: K.V-459 E „…I te wciąż rodzące się dzieci odbiera osobny urząd do tego celu ustano­wiony, a zatrudniający mężczyzn albo kobiety, albo jednych i drugie, bo przecież chyba i w urzędach będą pracowały kobiety pospołu  z mężczyznami. I dzieci lepszych ludzi, tak uwa­żam, będą brały i zanosiły do ochronki, do ja­kichś mamek, które mieszkają osobno w pew­nej dzielnicy miasta. A dzieci tych gorszych, gdyby się tym innym jakieś ułomne urodziło, to też w jakimś miejscu, o którym się nie mówi i nie bardzo wiadomo, gdzie by ono było, ukryją, jak się należy.

- Jeżeli – powiedział – ród strażników ma być nieskażony.

- Nieprawdaż? I o to karmienie oni tam będą dbali. Będą do ochronki sprowadzać matki, kiedy będą miały pokarm, zwracając baczną uwagę na to i robiąc, co tylko można, aby żadna swego dziecka nie spostrzegła. Wy­starają się też i o inne kobiety mające pokarm, gdyby go tamte nie miały dość, i o same matki dbać będą, aby karmiły przez oznaczony czas, nie za długo i nie za krótko, a czuwanie przy dzieciach i inne trudy oddadzą mamkom i pia­stunkom?

- To wielkie ułatwienie macierzyń­stwa…”

Tak, to rzeczywiście wielkie ułatwienie dla ma­cierzyństwa, uwolnionego w ten sposób od zbędnego – z punktu widzenia państwa prawa – balastu podstawowych obowiązków, a które w sposób ten wyemancypowane można wykorzystywać do różnorodnych zajęć, ko­rzystnych dla kasty rządzącej.

Jednym z przejawów dobra użytecznego (bo­num utile),uzyskiwanego według recepty platońskiej przez państwo prawa, a bezpośrednio powiązanego z rabunkiem dzieci, jest tworzenie samo-kontrolującego się mechanizmu zależności płacowych, spowodowa­nych nad-obecnością wyzwolonych od ciężarów opieki nad potomstwem Kobiet, na tak zwanym rynku pracy, co z kolei przekłada się na niskie zarobki wszystkich poszukujących posady, jak i Osób już pracujących, które z powodu nadmiernej podaży nie tylko nie mają żadnej szansy na podwyższenie swojego uposażenia, ale często z obawy o jej utratę, godzą się na warunki graniczące z utratą przyrodzonej im – Aktem Stworzenia – Godności ludzkiej.

Jest to – zdaniem Konserwatyzmu etycznego – błędne koło, z którego nie ma żadnego, racjonalnego wyjścia oprócz zmiany systemu i wysła­nia państwa prawa na śmietnik historii, gdzie znajduje się jego, niechlubne miejsce.

Zadaniem Edukacji w tej dziedzinie – zdaniem Myśli konserwatywnej, – jest takie kierowanie nauczaniem, aby w jego trakcie Młodzież, która dopiero co wkracza w życie dorosłe, poznała wszystkie aspekty, to jest Dobre i Złe strony poświęcania się karierze, oraz potrafiła poszukiwać rozwiązań alternatywnych, umożliwiających Wolny wybór drogi życiowej.

Cytaty z dzieł Platona pochodzą ze stron www Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ceterum censeo Conventum esse delendum

 


Komentarze 1 Dodaj komentarz

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


+ 7 = piętnaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Święty Tomasz z Akwinu: modlitwa na przerwę wakacyjną

czwartek 23/05/2013
0

Drodzy Czytelnicy. Rozpoczyna się sezon wędkarski i Starcy Mojego pokroju uciekają z miast w głusze i knieje pełne kałuż z wodą, aby oddawać się uciechom…


Popieram panią Środę!

poniedziałek 06/05/2013
0

w żądaniu odsunięcia Katolików z życia publicznego. Gdyby w Warszawie istniały katakumby, to właśnie one, byłyby miejscem spotkań potomków Tych, którzy z własnych piersi i…


Wojna chińsko-rosyjska

środa 24/04/2013
0

USA wzmacniają Rosję przed wojną z Chinami.z cyklu: W stronę Ruchów Narodowych.Nie znam Kierowcy, który nie przeklinałby w duchu podczas płacenia na stacji benzynowej, ale…


Edukacja (1)

wtorek 23/04/2013
0

Cel edukacji „państwa prawa”: „abyśmy upaństwowili wszystkie śluby  i dzieci i urządzili to tak, żeby nikt nigdy własnego dziecka nie rozpoznał i żeby wszy­scy wszystkich…


Panu Eli Barburowi z dedykacją: Polskie gwarancje dla Izraela

poniedziałek 22/04/2013
1

Pan Eli Barbur, w szkicu pod tytułem „Milczenie Izraelczyków” dokonał był przełomu cywilizacyjnego, odkłamując – publicznie – „legendę” śp. Pana Marka Edelmana&Consortes o „wyłącznym udziale” Żołnierzy…


NSZ/ONR: Program polityczny. Służba Cywilna Narodu

niedziela 21/04/2013
0

Pojęcie ONR, MW, ND, SN, ZJ, NSZ oznacza – w polityce – „Nie” dla centralizacji państwa, grożącej Dyktaturą. Dorobek programowy Służby Cywilnej Narodu, wyłonionej z Narodowych…


Zwycięstwo teorii Darwina

środa 17/04/2013
0

Od dnia ukazania się w Wielkiej Brytanii książki „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in…


Ciemna materia i klęska kosmologiczna

poniedziałek 15/04/2013
1

Czy Ciemna Materia nie jest efektem poruszania się B*ga w świecie materialnym, a jej przyrost nie powoduje stałego, udowodnionego naukowo, rozrostu wszechświata? Nietrudno zauważyć, iż…


Pana Eli Barbura gen bezkarności

sobota 13/04/2013
6

  Jest także rzeczą znamienną, iż kłamstwa podobne, do wymienionych powyżej, najczęściej rozpowszechniały, lub zainicjowały Osoby, które same przeżyły Okupację tylko i dzięki pomocy Rodzin…


Ad. "Kabotyny w pikielhaubach", Pana Eli Barbura

środa 10/04/2013
1

Szanowny Autorze, niestety, nie wykazuje Pan głębszej znajomości historii, co jest typowym przykładem upadku edukacji, po najeździe niemieckim w roku 1939, a później sowieckim, w…