Ciemna materia i klęska kosmologiczna


poniedziałek 15/04/2013
1

Czy Ciemna Materia nie jest efektem poruszania się B*ga w świecie materialnym, a jej przyrost nie powoduje stałego, udowodnionego naukowo, rozrostu wszechświata?

Nietrudno zauważyć, iż polityka Unii Europejskiej, mająca na celu wyparcie – zbudowanej na gruncie chrześcijaństwa i prawie rzymskim – Cywilizacji Łacińskiej, jako jednego z podstawowych narzędzi destrukcji używa nauki i jej zdobyczy.

Okazanie wszechwładzy potęgi rozumu i odsłonięcie sekretów stworzenia oraz wyjaśnianie zagadek funkcjonowania świata, ma na celu wywołanie wrażenia przejrzyście logicznej, materialistycznej konstrukcji bytów, i w efekcie porzucenie przez Człowieka wszelkiego, z pozoru irracjonalnego przekonania o posiadaniu duszy nieśmiertelnej, będącego w zasadzie pierwszym krokiem na drodze do poszukiwania zbawienia.

Korzenie tej filozofii sięgają daleko w głąb prehistorycznego pogaństwa, dalej: poprzez Sumer, Persję i Babilon przybliżone czasom nowożytnym poprzez orficką i eleusjańską w gruncie filozofię Platona, zdefiniowaną nowożytnie jako czysty komunizm, dając się współcześnie mocno we znaki, jako coraz bardziej odczuwalny w życiu publicznym i rodzinnym, marksizm kulturowy.

Celem tych – skomplikowanych i prowadzonych wielotorowo – działań jest zburzenie porządku społecznego opartego na Cywilizacji Łacińskiej i zbudowanie na jego gruzach, tak zwanego Nowego Porządku Świata; wychowanie „nowego człowieka”, wyzwolonego potęgą Rozumu i Wiedzy z dotychczasowych okowów przesądów religijnych, więzów tradycji, rodzinnych oraz obowiązków wobec własnego potomstwa; traktowanych jako przeszkody na drodze do uzyskania pełnej wolności jednostki, będącej dobrem najwyższym, stawianym na miejscu obalonego Absolutu.

Już na pierwszy rzut oka widać, iż tak ukształtowaną masą, rozbitych na pojedyncze indywidualności „nowych ludzi”, nastawionych w swym ogłupieniu na jak najszybsze zaspokajanie wszelkich potrzeb i chuci, łatwo jest rządzić przy pomocy nastojów sterowanych przez media oraz sztucznie wywołanego niedoboru dóbr konsumpcyjnych, używając ich rozdawnictwa jako metody sprawowania władzy.

Wychowaniu tego, wyidealizowanego „nowego człowieka” służą wszelkie „postępowe” i „nowoczesne” reformy edukacyjne, w tym ta – z punktu widzenia obrony Cywilizacji Łacińskiej – najgroźniejsza, jaką jest tworzenie żłobków i obniżanie, wbrew ogólnodostępnym i rzetelnym badaniom naukowym, granicy wieku rozpoczynania nauki w szkole: działań mających za rzeczywisty cel rabunek dzieci przez, hołdujące filozofii pogańskiego materializmu, państwo.

Paradoksalnie, ale to właśnie ubóstwiana przez pogaństwo nauka i jej najnowsze osiągnięcia niosą zalążek upadku hegemonii filozofii materialistycznej. Coraz większa liczba naukowców, głównie angielskich i amerykańskich – czyli z krajów, gdzie nauka rozwija się najgłębiej – doszedłszy do zrozumienia zasad funkcjonowania życia na poziomie molekularnym, nawróciła się na chrześcijaństwo zrozumiawszy, iż tak skomplikowane i inteligentnie rozwiązania nie mogły powstać wskutek samoistnej „ewolucji” materii nieożywionej.

Jeszcze większa porażka spotkała zwolenników pogańskiej Harmonii i Równowagi świata materialnego, na niwie kosmologii. Najnowsze analizy promieniowania tła wykazały, iż w pierwszych chwilach po wielkim wybuchu – Era Plancka – doszło do anihilacji cząstek materii z cząstkami antymaterii, i cały wszechświat zaistniał tylko dla tego, iż cząstek materii było więcej – co oznacza, że żadnej Harmonii i Równowagi nigdy we wszechświecie nie było i nie będzie.

Wnioskiem z powyższych badań kosmologicznych jest, iż odnaleziono empiryczny dowód na zaistnienie Układu Hierarchicznego już w pierwszych mikrosekundach zaistnienia wszechświata.

Obliczenia kosmologów potwierdziły więc to, co a’priori, założył Pseudo-Dionizy Areopagita, czyniąc z Jego modelu teoretycznego – Hierarchia Niebiańska – potwierdzenie słuszności założeń o naukowej roli metafizyki, zakreślonych przez Immanuela Kanta.

Przed naukowcami stoi do rozwiązania jeszcze jedna, pozorna zagadka: Ciemna Materia, stanowiąca przeważającą masę materii we wszechświecie i wymykająca się wszelkim, dotychczasowym metodom poznawczym.

Moim zdaniem zagadkę tą już dawno rozwiązał C.S. Lewis, formułując tezę iż B*g, aby być wszechobecnym w każdym punkcie rozległego świata materialnego, który stworzył, musi poruszać się z prędkością nieskończoną, tak wielką, iż sam pozostaje w bezruchu.

Od siebie dodam, iż twarda, materialistyczna fizyka einsteinowska określa zależności pomiędzy prędkością a masą. Nieskończona prędkość przekłada się na nieskończoną masę. Czy więc Ciemna Materia nie jest efektem poruszania się B*ga w świecie materialnym, a jej przyrost nie powoduje stałego, udowodnionego naukowo, rozrostu wszechświata?

Udowodniona naukowo, odpowiedź na to pytanie może zatrząść podstawami gnębiącego nas współcześnie pogaństwa, któremu należy dawać odpór nie tylko w dziedzinie badań naukowych, ale także i przede wszystkim w najmniejszych komórkach społecznych, jakimi są Rodziny: poprzez czynny sprzeciw wobec rabunkowi dzieci już pięcioletnich, a także poprzez rezygnację z wielu aspiracji i tęsknot o podłożu materialnym – zdecydowane poświęcenie się ich wychowaniu.

Ceterum censeo Conventum esse delendum


Komentarze 1 Dodaj komentarz

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


+ dziewięć = 12

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Święty Tomasz z Akwinu: modlitwa na przerwę wakacyjną

czwartek 23/05/2013
0

Drodzy Czytelnicy. Rozpoczyna się sezon wędkarski i Starcy Mojego pokroju uciekają z miast w głusze i knieje pełne kałuż z wodą, aby oddawać się uciechom…


Popieram panią Środę!

poniedziałek 06/05/2013
0

w żądaniu odsunięcia Katolików z życia publicznego. Gdyby w Warszawie istniały katakumby, to właśnie one, byłyby miejscem spotkań potomków Tych, którzy z własnych piersi i…


Wojna chińsko-rosyjska

środa 24/04/2013
0

USA wzmacniają Rosję przed wojną z Chinami.z cyklu: W stronę Ruchów Narodowych.Nie znam Kierowcy, który nie przeklinałby w duchu podczas płacenia na stacji benzynowej, ale…


Edukacja (1)

wtorek 23/04/2013
0

Cel edukacji „państwa prawa”: „abyśmy upaństwowili wszystkie śluby  i dzieci i urządzili to tak, żeby nikt nigdy własnego dziecka nie rozpoznał i żeby wszy­scy wszystkich…


Panu Eli Barburowi z dedykacją: Polskie gwarancje dla Izraela

poniedziałek 22/04/2013
1

Pan Eli Barbur, w szkicu pod tytułem „Milczenie Izraelczyków” dokonał był przełomu cywilizacyjnego, odkłamując – publicznie – „legendę” śp. Pana Marka Edelmana&Consortes o „wyłącznym udziale” Żołnierzy…


NSZ/ONR: Program polityczny. Służba Cywilna Narodu

niedziela 21/04/2013
0

Pojęcie ONR, MW, ND, SN, ZJ, NSZ oznacza – w polityce – „Nie” dla centralizacji państwa, grożącej Dyktaturą. Dorobek programowy Służby Cywilnej Narodu, wyłonionej z Narodowych…


Zwycięstwo teorii Darwina

środa 17/04/2013
0

Od dnia ukazania się w Wielkiej Brytanii książki „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in…


Pana Eli Barbura gen bezkarności

sobota 13/04/2013
6

  Jest także rzeczą znamienną, iż kłamstwa podobne, do wymienionych powyżej, najczęściej rozpowszechniały, lub zainicjowały Osoby, które same przeżyły Okupację tylko i dzięki pomocy Rodzin…


Ad. "Kabotyny w pikielhaubach", Pana Eli Barbura

środa 10/04/2013
1

Szanowny Autorze, niestety, nie wykazuje Pan głębszej znajomości historii, co jest typowym przykładem upadku edukacji, po najeździe niemieckim w roku 1939, a później sowieckim, w…


Edukacja - wstęp do cyklu szkiców.

wtorek 09/04/2013
1

Edukacja współczesnego państwa prawa za­miast wpajać od szkoły podstawowej zasady samo­dzielnego myślenia, rozróżniania Dobra od Zła i Kry­tycyzmu wobec intencji zawartych w przekazie pu­blicznym, uczy bezrefleksyjnego podejścia…