Zabijanie w Biblii i Koranie


poniedziałek 23/03/2015
140

Przyprowadźcie tutaj moich wrogów, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, i pozabijajcie ich w mojej obecności. Jezus Chrystus (Łk 19, 27)

We wszystkich pismach świętych wielkich religii leje się krew, ale nie we wszystkich jednakowo. Zacznijmy od muzułmanów, bo ostatnio sporo się o nich mówi. Choć islam prezentuje się jako religia pokoju, Zachód jest skłonny traktować go raczej nieufnie. Sam widziałem wpisy na internetowych forach typu „co drugi werset Koranu wzywa do zabijania”. Nie ma co owijać w bawełnę: są takie wersety, ale na ponad 6300 koranicznych wersetów zawartych w 114 surach (rozdziałach) jest ich pięć.

Wszystkie pochodzą z tzw. medyńskiego okresu objawienia (lata 622-632), kiedy Mahomet toczył walkę o przetrwanie swoich współwyznawców przeciw politeistom z jego rodzinnej Mekki. Ich fundamentem i warunkiem jest boskie przyzwolenie na wojowanie, zawarte w surze Al-Hadżdż (Pielgrzymka). Islam nie jest religią pacyfistyczną:

Pozwala się wiernym, przeciwko którym wytoczono wojnę, brać broń do ręki, gdyż doznali niesprawiedliwości. Bóg ma władzę, by im pomóc w zwycięstwie. (Koran 22, 39)

Lista „zabójczych wersetów”

Zacznijmy od przytaczanego często przez krytyków islamu wersetu z Al-Baraki (Krowy) – drugiej, najdłuższej sury Świętego Koranu:

Zabijajcie ich wszędzie, gdzie ich znajdziecie i wypędźcie ich, skąd was wypędzili, gdyż bałwochwalstwo gorsze jest od zabijania. Lecz nie walczcie przeciw nim przy świętym Meczecie, chyba, że uderzą pierwsi. Wtedy nie wahajcie się ich zabijać. Oto sprawiedliwa zapłata niewiernym. (Koran 2, 191)

Warto dodać, że werset poprzedni precyzuje, że można to robić tylko w sytuacji obrony, a następny, że należy wrogom wybaczyć, jeśli odstąpią od walki.

Kolejny werset z „listy pięciu” odnosi się do „hipokrytów”, tj. tych, którzy odstąpili od islamu, by powrócić do politeizmu i przejść na stronę wrogów, z sury An-Nisa (Kobiety):

Chcą uczynić was niewiernymi jak oni, byście byli tacy sami. Nie zawierajcie więc z nimi sojuszu, dopóki nie wejdą na ścieżkę Boga. A jeśli się nie nawrócą, chwytajcie ich i zabijajcie wszędzie, gdzie ich znajdziecie. I nie bierzcie sobie spośród nich ni przyjaciela, ni pomocnika. (Koran 4, 89)

Trzeci werset należy do sury Al-Maida (Stół zastawiony). Jest bezpośrednio poprzedzony wersetem piętnującym zabijanie i wychwalającym ocalanie życia.

Ci, którzy idą na wojnę przeciw Bogu i Wysłannikowi szerząc zamęt na ziemi, powinni być zabici lub ukrzyżowani, albo stracić rękę i nogę z przeciwnych stron ciała, bądź zostać wygnani. Oto zapłata. Spadnie na nich hańba na tym świecie i wielka kara na tamtym. (Koran 5, 33)

Zaraz po nim werset 5, 34 przypomina, że te kary nie odnoszą się do tych, którzy nie popełnili zbrodni i wyrażą skruchę, bo „Bóg jest Przebaczający”, ale to właśnie 5, 33 zainspirował niektórych bojowników organizacji Państwa Islamskiego i syryjskiej Al-Kaidy (Al-Nusry) do przypadków krzyżowania, na szczęście nielicznych.

Ostatnie dwa wersety pochodzą z najbardziej wojowniczej sury Świętego Koranu At-Tauba (Skrucha), jedynej, której nie poprzedza Basmala – charakterystyczna inwokacja – W imię Boga Miłosiernego, Pełnego Dobroci:

Kiedy miną święte miesiące, zabijajcie bałwochwalców, gdzie ich znajdziecie. Chwytajcie ich, oblegajcie, zastawiajcie na nich pułapki. Lecz jeśli się nawrócą, będą się modlić i dawać jałmużnę ubogim, puśćcie ich wolno, gdyż Bóg Miłosierny przebacza. (Koran 9, 5)

Walczcie przeciw ludziom Księgi nie wierzącym w Boga i Dzień Ostatni, którzy nie przestrzegają tego, co zakazał Bóg i Jego Wysłannik, i nie głoszą religii prawdziwej, dopóki pokornie własną ręką nie zapłacą podatku. (Koran 9, 29)

W tym drugim przypadku, choć „ludzie Księgi” to zbiorowa nazwa żydów i chrześcijan, chodzi o żydów z Medyny, którzy sprzymierzyli się w czasach Mahometa z politeistami. „Podatek” – dżizja – zwalnia innowierców ze służby wojskowej w państwie muzułmańskim.

Żydowska Tora, czyli „nie zabijaj”

O ile koraniczne „zabójcze wersety” da się wyliczyć na palcach jednej ręki, na policzenie podobnych apeli w żydowskich świętych księgach Tory – i szerzej Starego Testamentu – nie starczyłoby rąk i nóg. Ograniczmy się więc do przykładów ilustrujących różnice między nakazami żydowskiego Jahwe i muzułmańskiego Allaha.

W Torze Jahwe daje Mojżeszowi tablice z dziesięcioma przykazaniami, również z tym, w którym zakazuje zabijać, ale dosłownie chwilę potem każe uśmiercić tych żydów, którym pozostał pociąg do bałwochwalstwa, choć nie przejawiają żadnej agresji i należą do najbliższych rodzin:

(…) Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Niech każdy przypasze miecz! Potem przemierzajcie obóz, od jednej bramy do drugiej, i niech każdy zabija – własnego brata, własnego przyjaciela i krewnego! (Wj 32, 27)

Jeśli chodzi o innowierców, Jahwe nie jest pacyfistą: nakazuje na nich napadać i rabować, gdyż obiecał żydom ziemię już zamieszkałą. Ponadto każe zabijać również tych, którzy nie biorą udziału w walce. Mojżesz dobrze zna Jego polecenia, więc ma pretensje do dowódców wojskowych:

Zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety! (…) Pozabijacie więc teraz wszystkich chłopców spośród dzieci, zabijcie też wszystkie kobiety, które już obcowały z mężczyzną. Zostawcie przy życiu dla siebie tylko młode dziewczęta, które nie dzieliły jeszcze łoża z mężczyzną. (Lb 31, 14-18)

Cóż, żydowskie pisma święte były pierwszymi (i w zasadzie pozostały jedynymi) w światowej literaturze religijnej, które nakazywały ludobójstwo. Żadnemu wielkiemu starożytnemu bogowi, oprócz Jahwe, takie rozwiązanie nie przyszło do głowy.

Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi (…). Nikt nie ostoi się przed tobą – aż wytępisz ich ostatecznie. (Pwt 7, 16/24)

Nie ma sensu wyliczać wszystkich masowych masakr (np. serii z Księgi Jozuego), warto jednak zwrócić uwagę, że Jahwe wielokrotnie nakazuje nie tylko totalne ludobójstwo (typowe przykazanie: …w miastach należących do tych narodów, które twój Bóg, Jahwe, daje ci w dziedzictwo, nie zostawisz przy życiu nikogo. Pwt 20, 16), ale nieraz poleca też dokładne wyrżnięcie „wrogich” zwierząt:

Nie miej nad nimi litości! Zabijaj: od mężczyzny do niewiasty, od dziecka do niemowlęcia, od wołów do owiec, od wielbłądów do osłów! (1 Sm 15, 3)

Co do zabijania dzieci gojów, polecenie nie dotyczy jedynie sytuacji wojennych. W końcu żydzi przestali wygrywać i wtedy motywem mogła być zemsta na wrogim, innowierczym otoczeniu.

Błogosławiony, który pochwyci i roztrzaska twoje niemowlę o skałę. (Ps 137, 9 – o dzieciach kobiet babilońskich)

Namawianie do zabijania dzieci i niemowląt, rodzaj starotestamentowej obsesji, jest zawarte nawet w Księdze Izajasza, często cytowanej w kościołach chrześcijańskich. Oczywiście cytuje się to, co jest traktowane jako zapowiedź przyjścia Chrystusa, a nie wezwania do zabijania. Poza tym, usprawiedliwia się biblijne „zabójcze wersety” bałwochwalstwem i dzikością przeciwników, albo postrzega się je jako legendę lub metaforyczny wyraz zranionych uczuć.

Jezus – zagadka wyjątku

W przypadku chrześcijańskiego Nowego Testamentu sprawa jest pozornie najprostsza: jest tam tylko jedno wezwanie do zabijania, w Ewangelii wg św. Łukasza, zacytowane u samej góry. Można w Ewangeliach trafić na wersety będące czymś w rodzaju zapowiedzi konfliktu (Mt 10, 34-36) lub przemocy (Łk 22, 36), ale przytoczenie tych słów wypowiedzianych przez Jezusa zazwyczaj zaskakuje słuchaczy. Cóż, jest to wyjątek, nie kojarzący się raczej z jego przesłaniem.

Zaskoczenie jest zresztą podwójne. Nie dość, że Jezus wypowiada zdanie wzywające do zabijania, to jeszcze jest ono zwieńczeniem historii, która literalnie wygląda na proroctwo społecznych rezultatów dzikiego kapitalizmu (Każdemu kto ma, będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zostanie odebrane i to, co ma. Łk 19, 26) oraz pochwałę mnożenia dóbr materialnych przez wielkich właścicieli, również dzięki bankierom. I ostre potępienie tych z dołów drabiny społecznej, którzy przynoszą bogaczowi zbyt małe zyski. Chodzi o przypowieść o sztukach srebra – talentach/minach (Łk 19, 11-27), która w wersji Mateusza (25, 14-30) nie zawiera jednak „zabójczego” zdania.

Owo zdanie Chrystusa tłumaczy się zwracając uwagę, że opowiada on jedynie historię, parabolę, w której „zabójcą” jest jej bohater, wielki pan, niezadowolony ze stopy procentowej swoich zysków – to on każe zabijać tych, którzy niewystarczająco stosują się do jego poleceń lub kontestują jego władzę. Problem polega na tym, że Ewangelie nie zaznaczają wyraźnie, czy Jezus pochwala postępowanie owego pana, czy nie. Kościoły protestanckie przyjmują na ogół, że pochwala mnożenie dóbr, inne sądzą, że może też chodzić o metaforę mnożenia dóbr duchowych, bo jednak w całej reszcie Ewangelii Jezus potępia ziemskie bogactwa jako „ułudę”, dystansuje się od materializmu, opowiada raczej za pacyfizmem (Mt 26, 52), i wyraźnie staje po stronie ubogich.

Tak naprawdę Łukaszowa historia o minach jest transformacją historii Archelaosa, syna żydowskiego króla Heroda Wielkiego, przytoczonej później przez Józefa Flawiusza w Wojnie żydowskiej. Archelaos był chciwym, morderczym psychopatą, znienawidzonym przez poddanych. Nie jest do końca jasne dlaczego opis jego gwałtownego zarządzania znalazł się w ewangelicznym zapisie. W każdym razie, podobnie jak inne podobne „zabójcze wersety” w świętych księgach, „jezusowe” zdanie z motta – literalnie interpretowane – przez jakiś czas służyło niektórym do usprawiedliwienia masowego zabijania.

 


Komentarze 140 Dodaj komentarz

 
 1. Nikt i nic nie usprawiedliwia tych , którzy z imieniem Boga na ustach , przelewają w imię Boże krew bezbronnych. Skrytobójców, terrorystów , fanatyków należy bezwzględnie potępiać , nie oglądając się na drogę wiodąca do mordu.
  Dotyczy to każdego fanatyzmu ,albo wiem jego ofiarą – bezbronną i bezwiedną , może paść każdy.
  Nawet red. Szczygieł.

     Odpowiedz
  16
  6
 2. Panie Kadmon ok święte słowa, ale gdzie pan tu widzisz usprawiedliwianie fanatyzmu? red. Szygieł dał niezły przegląd świętych słów…

     Odpowiedz
  16
  6
 3. Pierwszy cytat już jest nierzetelny. To nie słowa Jezusa lecz człowieka majętnego, który powierzył sługom majątek.
  Szkoda czytać dalej, bo nie mam pod ręką Koranu i nie chce mi się wszystkich słów sprawdzać. Oj nie popisałeś się redaktorze, a lubiłem Cię czytać :-(

     Odpowiedz
  10
  4
 4. jesteś głupszy od nogi Grands i żałuj, że nie chciało ci się czytać. świetny artykuł.

     Odpowiedz
  4
  3
 5. @Adam Kadmon – jaki znów red. SZCZYGIEŁ ?! Jak można pozwalać sobie na komentowanie tekstu popełniając tak elementarne błędy jak mylenie autora ze znanym dziennikarzem ? Toż to klasyczne wręcz samozaoranie.

  @Grands – twoja bezczelność jest obezwładniająca, otwartym tekstem przyznajesz się do ignorancji i lenistwa umysłowego a mimo to uważasz, iż jesteś w prawie autorytatywnie osądzać niniejszy artykuł, niebywałe ! Gdybyś zadał sobie choć minimalny trud lektury wiedziałbyś, iż wspomniane przez ciebie kontrowersje tyczące wspomniane na wstępie cytatu są w nim omówione, ale co tam, ty wiesz lepiej choć ”nie chce ci się słów sprawdzać” tumanie jeden, dlatego ”mrówa” ma rację.

     Odpowiedz
  3
  2
 6. Re : Anarcha.
  Wiem , jak wygląda i kim jest „tamten” Mariusz Szczygieł.
  Błędu nie widzę.
  Bo go brak.

     Odpowiedz
  1
  2
 7. Usunąłeś pajacu mój komentarz – za to i za bezczelną manipulację od której rozpocząłeś swoją notatkę kij ci w ryj. Tekst na który powołuje się Szczygieł przyp[pisując Chrystusowi słowa „Przyprowadźcie tutaj moich wrogów, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, i pozabijajcie ich w mojej obecności.” pochodzi z przypowieści o minach. Poniżej cała wspomniana przypowieść.
  ……….
  Przypowieść o minach2

  11 Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. 12 Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: „Zarabiajcie nimi, aż wrócę”. 14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”3. 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: „Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. 17 Odpowiedział mu: „Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!” 18 Także drugi przyszedł i rzekł: „Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. 19 Temu też powiedział: „I ty miej władzę nad pięciu miastami!” 20 Następny przyszedł i rzekł: „Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał”. 22 Odpowiedział mu: „Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. 23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. 24 Do obecnych zaś rzekł: „Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. 25 Odpowiedzieli mu: „Panie, ma już dziesięć min”. 26 „Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma4. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”».
  28 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=334

     Odpowiedz
  7
  3
  • Drogi warsie, przeczytałem uważnie fragment o którym piszesz. Podałeś całą przypowieść na podstawie tekstu z Pallotinum. To, że Pallotinum wydaje np. ocenzurowane wersje Biblii, w których „niechcący” brakuje poszczególnych wersów, wiadomo już dawno :) W tym wypadku Pallotinum powstawiało cudzysłowia, których, O CUDZIE, nie ma w greckim źródle :) Te cudzysłowia zmieniają, O CUDZIE, kontekst cytatu Jezusa – szczególnie właśnie w tych ostatnich zdaniach.
   Bez cudzysłowia zdanie o zabijaniu wrogów jest „pochwalną” opinią Jezusa. Tym bardziej, że nie musiał go przytaczać chcąc wskazać wyłącznie na niewypełnienie polecenia przez służącego.

      Odpowiedz
   1
   1
 8. Zamysł może i był słuszny, ale przykład z przywołaniem cytatu i przypisem, już nie.
  Wars zrobił(a) dobrą robotę.
  Prawda (dziś) różni się w detalach.

     Odpowiedz
  1
  2
 9. Autor dał popis nieuctwa i tendencyjności i bardzo z niego słaby manipulant… fuj

     Odpowiedz
  3
  4
 10. Bardzo ciekawy tekst. Interesujące zagadnienie „zabijania” w świetle różnych religii, a nie tylko ulubionego ostatnio przez wszystkich islamu. Lekkie, nieagresywne i dalekie od faworyzowania lub negowania którejkolwiek z religii spojrzenie. I na dodatek niezwykle atrakcyjny tytuł. Przyciąga uwagę, a o to przecież chodzi. Super! Gratuluję pomysłu na ciekawy tekst!

     Odpowiedz
  6
  1
 11. …hmm nawet niewiem jak zaczac zeby bylo milo, wydaje mi sie, ale tylko wydaje mi sie , ze jezeli ktos pisze artykul powinien wiedziec o czym pisze.Pierwszy z przytoczonych wersetow koranu- 2,191
  ” Warto dodać, że werset poprzedni precyzuje, że można to robić tylko w sytuacji obrony, a następny, że należy wrogom wybaczyć, jeśli odstąpią od walki.”- no to tego komentarza inaczej jak klamstwem nazwac niemoge, wszak we wczesniejszym wersecie jest napisane tylko zeby nie byc najezdzca, a gdzie jest cokolwiek o wybaczeniu jezeli odstapia od walki? nic nikaj nic.
  Trzeci z cytatow 5, 33 – juz wklejac co autor artykulu napisal nie bede bo rece opadaja, wszytko opada – koran 5, 34 „Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócą, zanim przejmiecie władzę nad nimi. I wiedzcie, że Bóg jest przebaczający, litościwy!” to jest to o czym wszyscy trabia i to jest to do czego muzulmanie sie stosuja, beda walczyc i zabijac dopoki niewierni sie nienawroca. A o czym jest mowa wczesniej? to historia Abla i Kaina i tyczy sie tego co Bog nakazal- IZRAELITA! co sie zas tyczy tych -ludzi Ksiegi- niejednokrotnie w koranie jest napisane ze chrzescijanie i zydzi takze zaliczaja sie do niewiernych np. koran 9,30.(przepraszam za brak polskich znakow;) )

     Odpowiedz
  0
  0
 12. Bullshit. Cudzysłów to tylko oznaczenie, ze wypowiada się Jezus a nie narrator. Tłumacze przetłumaczyli zgodnie z regułami gramatyki. Tu masz oryginał, bo nie wiesz nawet jak wygląda–> http://biblehub.com/interlinear/luke/19-27.htm – nie ma podstaw by twierdzić, że werset 27 jest poza fragmentem przypowieści.

     Odpowiedz
  0
  0
 13. jeśli dywagujecie czy bardziej zasadne jest zabicie człowieka wyznając jedną lub drugą religie to jesteście konkretnie popaprani …. dobrze że tysiąc lat temu nie objawił się prorok Mietek który powiedziałby morduj ile tylko można , bo dzięki takim tukom jak wy pewnie połowa populacji by w ogóle się nie narodziła .

     Odpowiedz
  1
  0
 14. Co za porażka… Nie dość że „cytaty” są przetłumaczone po swojemu, to wyrwane z kontekstu. Pierwszy cytat pochodzący z Łukasza 19 to słowa Króla/majętnego władcy który mówił do swoich sług(a nie słowa Jezusa – przytoczona historia). Cytaty z Koranu też są urywkami pełnej wypowiedzi… Aż przykro się czyta.
  PROPONUJĘ AUTOROWI NAPISAĆ CV DO TVN’U, tam takich manipulantów poszukują :D

     Odpowiedz
  1
  0
 15. Thank you for your information, i hope you will make more great content like this in the future

     Odpowiedz
  0
  0
 16. Your site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you

     Odpowiedz
  0
  0
 17. This Is Really Great Work. Thank You For Sharing Such A Useful Information Here In The Blog! Wanna find out more about online casino and sports betting? Just click the link below And your time worth while! Thankyou.

  스포츠토토비즈 Check this page out! We have promo and events everyday!! You can choose on our trusted sites we have a lot to offer.

     Odpowiedz
  0
  0
 18. Thanks for sharing this Blog with us. This blog is very interesting if want more information topic about sports betting & online casino Compassionately do check my website.

  파워볼365 Best of luck!! We have so many trusted site to offer 100% safety and convenient!

     Odpowiedz
  0
  0
 19. Thank you for posting the very nice informative article. Looking forward to reading more articles from you. Visit my website and Join our community!! There are promo’s and event everyday!!

  7엠스코어 If you’re looking for a proven and reliable casino company, this is it. You can enjoy various games such as baccarat, blackjack, roulette, and big wheel safely.

     Odpowiedz
  0
  0
 20. Daebak precisely what I was looking for, appreciate it for putting up. Kindly check the following link below Thank you in advance.
  토토픽 Top 10 casino sites in Korea for 10 consecutive years, baccarat new member coupon event in progress, 24-hour customer consultation service

     Odpowiedz
  0
  0
 21. Your article is very informative and helpful to me. Thank you for the post it’s really nice. But are you looking for trusted online casino and sports betting? Just click the link below:

  토토사이트365 This is very interesting Thank you for sharing your ideas tho. but it is necessary to click on this link:

     Odpowiedz
  0
  0
 22. In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page, Just follow and click the link below and enjoy our everyday promo’s and big events!!

  스포츠토토사이트 The following casino baccarat sites are recommended sites for oncasino. This is a safe playground. Highly recommend.

     Odpowiedz
  0
  0
 23. Have you ever expert poker obtain? Have you ever performed poker on the web? Have you at any time assumed why people today Participate in poker on-line? Click here to find more:

  스포츠토토프로 100% safe. Best Private Toto Sites in 2019
  Join now!! Play and bet

     Odpowiedz
  0
  0
 24. I absolutely love your blog and get a lot of help. We hope that your posts will be made known to more and more people in the future. It’s a really cool blog.

  온라인카지노 Sports Toto and Toto are leisure games that predict the results before a match is held in athletics and receive a refund by rank according to the result

     Odpowiedz
  0
  0
 25. I am interested in this area if you are a great site but know some community forums. I think it should be a good opportunity to get feedback from others who are experienced.

  온라인카지노 Can’t find your favorite toto site? It is not easy to distinguish a safe playground by shape alone. just click the link below

     Odpowiedz
  0
  0
 26. I really appreciate your blog,it means a lot for me. very interesting, ive like to follow, could you please vist our website, thanks in advance
  온라인카지노 We only insist on credible safety verification sites. Join now to sportstoto and online casino community

     Odpowiedz
  0
  0
 27. It’s really good to build up information knowledge. My hobby is web surfing. If I have a chance, I will visit you again. The website is really cool. But its necessary to click the link below

  성인웹툰 Our website features many events and a lot of bonuses everyday! Join now!!

     Odpowiedz
  0
  0
 28. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers
  바카라사이트

     Odpowiedz
  0
  0
 29. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!
  고스톱

     Odpowiedz
  0
  0
 30. [url=https://lisinoprilhcz.com/]lisinopril pill[/url] [url=https://furosemidetab.com/]furosemide without prescription[/url] [url=https://albendazole365.com/]albendazoleoverthecounter.com[/url] [url=https://accutanrx.com/]accutane over the counter[/url] [url=https://clomid150.com/]clomid generic brand[/url] [url=https://avodart24.com/]avodart[/url] [url=https://lisinoprilmd.com/]lisinopril 10 mg[/url] [url=https://avodartgen.com/]cost avodart[/url] [url=https://doxycyclinehycl.com/]buy doxycycline 50 mg[/url] [url=https://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 40 mg daily[/url] [url=https://sildenafilvg.com/]sildenafil 150 mg[/url] [url=https://celebrexotc.com/]buy celebrex[/url] [url=https://albuterol365.com/]albuterol tablets cost[/url] [url=https://prednisonetl.com/]otc prednisone[/url] [url=https://furosemidelab.com/]furosemide in canada[/url] [url=https://prednisonester.com/]prednisone 20 mg[/url] [url=https://zoloft24.com/]zoloft best price[/url] [url=https://metformin360.com/]60000 mg metformin[/url] [url=https://valtrex24.com/]buy valtrex[/url] [url=https://tadalafilcia.com/]tadalafil 20mg coupon[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 31. [url=https://accutanrx.com/]cost of accutane canada[/url] [url=https://doxycyclinehycl.com/]buy doxycycline[/url] [url=https://albendazole365.com/]albendazole 200 mg[/url] [url=https://metformin360.com/]metformin 1000mg[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 32. What i don’t understood is in fact how you’re no longer really a lot more neatly-liked than you may be right now. You’re so intelligent. You know thus significantly on the subject of this matter, made me individually imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men don’t seem to be interested unless it’s something to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. All the time handle it up!
  토토사이트365

     Odpowiedz
  0
  0
 33. I am not very fantastic with English but I get hold this real
  leisurely to interpret.
  스포츠토토.xyz Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you’re a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice evening!

     Odpowiedz
  0
  0
 34. [url=https://arimidexsale.com/]buy arimidex[/url] [url=https://celebrexotc.com/]pfizer celebrex[/url] [url=https://doxycycline20.com/]doxycycline 200 mg tablets[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 35. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say that you’ve done a fantastic job with this. Also, the blog loads very fast for me on Chrome. Excellent Blog!
  카지노사이트777

     Odpowiedz
  0
  0
 36. I’m impressed, I need to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the difficulty is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m very glad that I stumbled across this in my seek for something relating to this.
  슬롯머신777사이트

     Odpowiedz
  0
  0
 37. Your post is exceptionally useful to get some powerful tips to lessen weight appropriately. You have shared different pleasant photographs of the equivalent. I might want to thank you for sharing these tips. Definitely I will attempt this at home. Continue refreshing increasingly basic hints this way
  텍사스홀덤사이트

     Odpowiedz
  0
  0
 38. Appreciating the persistence you put into your site and detailed
  information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out
  of date rehashed material. Great read! I’ve saved your site and
  I’m adding your RSS feeds to my Google account.
  파워볼

     Odpowiedz
  0
  0
 39. That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very accurate information? Many thanks for sharing thi one.
  A must read article!
  토토

     Odpowiedz
  0
  0
 40. [url=http://lisinopriltabs.com/]lisinopril 40 mg[/url] [url=http://albuterolvent.com/]albuterol cost[/url] [url=http://motilium24.com/]buy motilium[/url] [url=http://clomidgen.com/]where to buy cheap clomid online[/url] [url=http://prednisolonester.com/]prednisolone 25mg price[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 41. [url=http://prednisonexr.com/]can you buy prednisone over the counter[/url] [url=http://stromectoltab.com/]stromectol[/url] [url=http://prednisolonester.com/]prednisolone tablets 25mg price[/url] [url=http://propecia1000.com/]purchase propecia online[/url] [url=http://retinarem.com/]retin a 500 mcg[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 42. [url=https://lisinopril100.com/]lisinopril 5 mg daily[/url] [url=https://azithromycin911.com/]azithromycin[/url] [url=https://atenolol911.com/]atenolol generic price[/url] [url=https://sildenafil10.com/]sildenafil 50 mg tablet[/url] [url=https://tadalafil150.com/]tadalafil online no rx[/url] [url=https://cialis500.com/]cialis generic pills[/url] [url=https://seroquel1.com/]seroquel prescription cost[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 43. [url=https://retinaotc.com/]premarin over the counter[/url] [url=https://albuterolsale.com/]albuterol for sale[/url] [url=https://metformingluc.com/]metformin hcl 500 mg[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 44. [url=http://tadalafil150.com/]buy tadalafil online no prescription[/url] [url=http://tretinoin24.com/]tretinoin 0.1 cream[/url] [url=http://buspar1.com/]buspar brand name cost[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 45. Appreciating the persistence you put into your site and detailed
  information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out
  of date rehashed material. Great read! I’ve saved your site and
  I’m adding your RSS feeds to my Google account.카지노싸이트

     Odpowiedz
  0
  0
 46. [url=https://kamagraxr.com/]buy kamagra tablets[/url] [url=https://tretinoinsale.com/]where to buy retin a tretinoin[/url] [url=https://clomidpill.com/]clomid 50mg tablets buy[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 47. [url=https://kamagraxr.com/]kamagra 100 for sale[/url] [url=https://ataraxgen.com/]buy atarax tablets uk[/url] [url=https://celebrexcap.com/]celebrex generic[/url] [url=https://doxycycline360.com/]doxy 100[/url] [url=https://clomidpill.com/]over the counter clomid[/url] [url=https://tadalafil247.com/]buy generic tadalafil online cheap[/url] [url=https://albuterolsale.com/]drug albuterol pills[/url] [url=https://ventolinalb.com/]ventolin salbutamol[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 48. [url=http://diflucanmed.com/]can you buy diflucan over the counter in usa[/url] [url=http://tadalafil247.com/]tadalafil brand name india[/url] [url=http://kamagraxr.com/]kamagra 100mg online[/url] [url=http://clomidpill.com/]clomid for men[/url] [url=http://propecialab.com/]buy propecia[/url] [url=http://zoloftgen.com/]zoloft 100[/url] [url=http://amoxicillinbio.com/]amoxicillin 125 mg price[/url] [url=http://lisinopriltab.com/]lisinopril coupon[/url] [url=http://tretinoinsale.com/]tretinoin cream usp 0.025 buy online[/url] [url=http://stratteramed.com/]buy atomoxetine[/url] [url=http://synthroid20.com/]synthroid 0.0125[/url] [url=http://antabusedsuf.com/]how to get antabuse[/url] [url=http://doxycycline360.com/]doxycycline hyclate[/url] [url=http://valtrexx.com/]valtrex pills[/url] [url=http://retinaotc.com/]generic cialis pharmacy[/url] [url=http://wellbutrinlab.com/]wellbutrin 30 mg[/url] [url=http://ventolinalb.com/]ventolin hfa price[/url] [url=http://metformingluc.com/]metformin singapore[/url] [url=http://albendazoleotc.com/]buy albendazole tablets[/url] [url=http://lexapro10.com/]lexapro 20[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 49. [url=https://wellbutrin.us.com/]generic wellbutrin[/url] [url=https://viagrabest.us.com/]viagra medicine from canada[/url] [url=https://propranolol.us.com/]propranolol 10mg[/url] [url=https://baclofen.us.com/]baclofen price[/url] [url=https://ampicillin.us.org/]buy ampicillin without prescription[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 50. [url=https://zoloftgen.com/]zoloft 25 mg[/url] [url=https://albuterolsale.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=https://aqutaneiso.com/]buy accutane from india[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 51. [url=http://ventolinalb.com/]ventolin in usa[/url] [url=http://atorvastatinlipitor.com/]lipitor generic[/url] [url=http://metformingluc.com/]metformin 500[/url] [url=http://kamagraxr.com/]buy kamagra[/url] [url=http://valtrexx.com/]generic valtrex[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 52. [url=http://buycelexa.us.com/]buy generic celexa online[/url] [url=http://lasix.us.com/]lasix furosemide[/url] [url=http://phenergan.us.com/]can i buy phenergan over the counter[/url] [url=http://tadalafil247.us.org/]tadalafil 5 mg[/url] [url=http://propranolol.us.com/]propranolol 0.125mg[/url] [url=http://baclofen.us.com/]baclofen cost[/url] [url=http://sildalis365.us.com/]sildalis 120 mg order canadian pharmacy[/url] [url=http://anafranil.us.com/]anafranil 25mg[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 53. Outpatient Alcohol Treatment Near Me Impact Drug And Alcohol Treatment Center [url=https://drugrehabnearmeus.com]drug rehab near me[/url] Alcohol Recovery Center Drug And Alcohol Rehabilitation Centers Near Me
  ÿþh

     Odpowiedz
  0
  0
 54. [url=https://kamagraxr.com/]buy kamagra[/url] [url=https://celebrexcap.com/]celebrex generic[/url] [url=https://antabusedsuf.com/]antabuse medication[/url] [url=https://diflucanmed.com/]buy diflucan without a prescription[/url] [url=https://advair1.com/]how much is advair in mexico[/url] [url=https://acyclovirzov.com/]buy acyclovir 400 mg online[/url] [url=https://suhagra2020.com/]cheap suhagra[/url] [url=https://metformingluc.com/]metformin 500[/url] [url=https://stratteramed.com/]strattera canada price[/url] [url=https://ataraxgen.com/]atarax uk[/url] [url=https://wellbutrinlab.com/]wellbutrin 200[/url] [url=https://ventolinalb.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://atorvastatinlipitor.com/]lipitor generic[/url] [url=https://indocinmed.com/]generic indocin[/url] [url=https://lexapro10.com/]lexapro 10mg[/url] [url=https://amoxicillinbio.com/]amoxicillin pills 500 mg[/url] [url=https://tretinoinsale.com/]tretinoin gel buy online[/url] [url=https://synthroid20.com/]price of synthroid without insurance[/url] [url=https://valtrexx.com/]valtrex 500 mg[/url] [url=https://clomidpill.com/]clomid rx discount[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 55. [url=https://wellbutrinlab.com/]wellbutrin 10 mg[/url] [url=https://stratteramed.com/]strattera cost generic[/url] [url=https://acyclovirzov.com/]acyclovir tab brand name in india[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 56. Alcohol Rehab Near Me Free Drug Abuse Counseling Near Me [url=https://drugrehabcenters-usa.com]drug rehab centers[/url] Substance Abuse Help Sud Treatment
  ÿþh

     Odpowiedz
  0
  0
 57. [url=https://atorvastatinlipitor.com/]generic lipitor[/url] [url=https://celebrexcap.com/]celebrex prescription cost[/url] [url=https://clomidpill.com/]buy clomid india[/url] [url=https://lisinopriltab.com/]lisinopril without an rx[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 58. I am extremely inspired along with your writing talents as smartly as with the layout in your weblog.
  keep up the excellent high quality writing, it’s rare to see a nice weblog like this one these days..안전놀이터

     Odpowiedz
  0
  0
 59. Аfter exploring a few of thе blog articles on yopur weЬ site, I really appreciate уour way of
  writing a blog. I added it to my boоkmark webpage
  list and will be checking bаck in the near future. 온라인카지노

     Odpowiedz
  0
  0
 60. Greetings I am so glad I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Bing for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round interesting blog.온라인카지노

     Odpowiedz
  0
  0
 61. Woah! I’m really digging the template/theme of this blοg.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to gеt thаt „perfect balance” betwaeеn superb usability.온라인섯다

     Odpowiedz
  0
  0
 62. If you’re looking for more information regarding our services, please contact us today or check out our website.슬롯머신777사이트 There is also information regarding banking options as well as information for those that intend to use a mobile device to enjoy gambling

     Odpowiedz
  0
  0
 63. Ӏf ʏou are іnterested, feel free to ѕend սѕ your articles foг օur review at:릴게임 Our team is made up of industry experts that have been gambling online since the early slots first came out.

     Odpowiedz
  0
  0
 64. This site is a great stepping stone for any player that is just getting started with online gambling. Armed with the right information, players can make wise decisions and start enjoying what the online casinos have to offer. 19가이드

     Odpowiedz
  0
  0
 65. This increase came as a surprise to officials who’ve been working to combat problem gambling. In recent years, the number of pokies have been frozen across the state. In addition, pokies have been limited in areas with more vulnerable players, and daily cash withdrawals have been curtailed. 경마사이트인포

     Odpowiedz
  0
  0
 66. [url=http://retinaotc.com/]cialis buy europe[/url] [url=http://valtrexx.com/]valtrex 500 cost[/url] [url=http://synthroid20.com/]synthroid mcg[/url] [url=http://metformingluc.com/]metformin 500[/url] [url=http://ataraxgen.com/]atarax generic[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 67. [url=http://lexapro10.com/]lexapro coupon 20 mg[/url] [url=http://ataraxgen.com/]generic for atarax[/url] [url=http://acyclovirzov.com/]acyclovir 400 mg[/url] [url=http://indocinmed.com/]indocin medicine[/url] [url=http://wellbutrinlab.com/]where to buy wellbutrin sr[/url] [url=http://albendazoleotc.com/]buy albendazole tablets[/url] [url=http://suhagra2020.com/]suhagra 200 mg[/url] [url=http://antabusedsuf.com/]where can i buy antabuse[/url] [url=http://tretinoinsale.com/]can i buy tretinoin online[/url] [url=http://atorvastatinlipitor.com/]lipitor generic coupon[/url] [url=http://metformingluc.com/]metformin hcl 500[/url] [url=http://tadalafil247.com/]buy tadalafil india[/url] [url=http://celebrexcap.com/]celebrex 200mg[/url] [url=http://amoxicillinbio.com/]generic amoxicillin 500mg[/url] [url=http://albuterolsale.com/]albuterol for sale[/url] [url=http://diflucanmed.com/]diflucan 150 mg cost[/url] [url=http://clomidpill.com/]clomid for men[/url] [url=http://ventolinalb.com/]ventolin inhaler[/url] [url=http://cipro360.com/]cipro 250mg[/url] [url=http://synthroid20.com/]levoxyl synthroid[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 68. [url=https://propranolol.us.com/]propranolol hcl[/url] [url=https://sildalis365.us.com/]sildalis 120 mg[/url] [url=https://wellbutrin.us.com/]wellbutrin generic[/url] [url=https://hydrochlorothiazide.us.com/]hydrochlorothiazide 25 mg tablet[/url] [url=https://lasix.us.com/]no script generic lasix[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 69. [url=https://aralentc.com/]chloroquine pills[/url] [url=https://plaquenilmed.com/]plaquenil generic 200 mg coupon[/url] [url=https://chloroquinesulf.com/]where to buy chloroquine[/url] [url=https://wellbutrin3.com/]wellbutrin 150 mg generic[/url] [url=https://chloroquinetab.com/]chloroson[/url] [url=https://aralenchloroquine.com/]hydroxychloroquine aralen[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 70. [url=https://quineprox.com/]quineprox online[/url] [url=https://azithromycinz.com/]buy azithromycin[/url] [url=https://furosemide2017.us.com/]furosemide 40[/url] [url=https://plaquenilmed.com/]plaquenil 50 mg[/url] [url=https://zithromax911.com/]buy zithromax[/url] [url=https://hydroxychloroquinep.com/]hydroxychloroquine buy uk[/url] [url=https://sildalistab.com/]sildalis tablets[/url] [url=https://zithromaxmed.com/]zithromax azithromycin[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 71. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before
  but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m certainly pleased I found it and I’ll be book-marking
  it and checking back often!
  먹튀검증

     Odpowiedz
  0
  0
 72. This is a really good read for me.Must agree that you are one of the coolest blogger I ever saw
  Hey buddy, I must say you have written a great article. The way you have described everything is phenomenal. Thanks for sharing it. If you have time, please visit my site
  토토사이트

     Odpowiedz
  0
  0
 73. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.
  카지노사이트

     Odpowiedz
  0
  0
 74. Pingback: ciprofloxacin tablets

 75. I am not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for this info for
  my mission.

  토토사이트

     Odpowiedz
  0
  0
 76. Thanks for the strategies presented. One thing I should also believe is credit cards featuring a 0 interest rate often entice consumers in zero interest rate, instant approval and easy on the net balance transfers, nonetheless beware of the main factor that is going to void your 0 easy street annual percentage rate plus throw you out into the terrible house quick.
  먹튀검증

     Odpowiedz
  0
  0
 77. It is usually most suitable opportunity to put together some preparations for the near future. I have digested this blog posting and if I should, I wish to suggest you handful appealing suggestions.
  토토사이트

     Odpowiedz
  0
  0

Odpowiedz na „JimkattyAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


dziewięć × = 45

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Trump, Obama i widzenie członka

czwartek 10/11/2016
806

Trump wygrał. Nie mogę pozbyć się skojarzenia z pytaniem, zawartym w pracy Petera Fussa, wystawionej we Wrocławiu w 2008 r. Oto padła odpowiedź. To Trump…


Sekrety dżungli, czyli historia plastiku i NATO

niedziela 30/10/2016
41

Dlaczego siedzenia w autobusach pokryto grubym plastikiem, na czas podróży migrantów z likwidowanej „dżungli” w Calais? Zdjęcia pasażerów na tych plastikach wywołały pewną konsternację, nawet…


Dabiq nr 15. Pozdrowienia z Państwa Islamskiego

wtorek 02/08/2016
319

Jest nowy numer Dabiqa. Oficjalny periodyk Państwa Islamskiego (PI), z hasłem „Break the cross!” na okładce, bierze na celownik chrześcijan („krzyżowców”). Atakuje papieża Franciszka. Zdarzyło…


Państwo Islamskie – feminizm i pokój

poniedziałek 30/11/2015
19

Wyszedł właśnie 12, świąteczny można powiedzieć, numer oficjalnego organu prasowego Państwa Islamskiego, Dabiq. Kredowy papier, nienaganny lojałt, wersje elektroniczne. Dabiq to w rzeczywistości wioska niedaleko…


Francuzi na Bliskim Wschodzie, czyli która armia jest najmniejsza?

czwartek 19/11/2015
288

Paru moich znajomych zainteresowało to, co mówiłem w radio po zamachach w Paryżu, więc rozwinę tu odrobinę ten temat, żeby było jasne. Francuzi walczą w…


Komunikat Państwa Islamskiego

sobota 14/11/2015
36

Oto tłumaczenie dzisiejszego oficjalnego komunikatu PI w sprawie paryskich zamachów. Dowiadujemy się ostatnio często (rosyjski samolot, zamachy w Ankarze i w Bejrucie), że PI do…


Al-Fatiha, czyli żegnaj Ojcze nasz?

sobota 03/10/2015
309

„To jak my teraz będziemy się modlić?” – zapytała ni to mnie, ni to siebie, starsza pani siedząca przy kasie w moim osiedlowym supermarkecie. Patrzyła…


Oscar dla służącej

poniedziałek 23/02/2015
38

Rok 1940, wojna w Europie, niemiecki i amerykański rasizm w fazach triumfu. Ale tak jak Hitler - nieco wcześniej, w 1936 - dekorował medalem olimpijskim…


Dziesięciu Murzynków Al-Kaidy

środa 18/02/2015
237

Napad na kopenhaską imprezę z udziałem szwedzkiego artysty-rysownika Larsa Vilksa, który przedstawia Mahometa jako psa, znowu kieruje uwagę na problem niejednoznaczności dowcipu w ujęciu Al-Kaidy.…


Houellebecq: Islam jako ratunek

środa 04/02/2015
31

Kiedy rozmawiająca z bohaterem 20-latka w mini „rozchyla lekko białe uda”, jesteśmy od razu w świecie Houellebecqa. Oto nasz stary znajomy, to wręcz uspokajające. Jego…