Zabijanie w Biblii i Koranie


poniedziałek 23/03/2015
45

Przyprowadźcie tutaj moich wrogów, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, i pozabijajcie ich w mojej obecności. Jezus Chrystus (Łk 19, 27)

We wszystkich pismach świętych wielkich religii leje się krew, ale nie we wszystkich jednakowo. Zacznijmy od muzułmanów, bo ostatnio sporo się o nich mówi. Choć islam prezentuje się jako religia pokoju, Zachód jest skłonny traktować go raczej nieufnie. Sam widziałem wpisy na internetowych forach typu „co drugi werset Koranu wzywa do zabijania”. Nie ma co owijać w bawełnę: są takie wersety, ale na ponad 6300 koranicznych wersetów zawartych w 114 surach (rozdziałach) jest ich pięć.

Wszystkie pochodzą z tzw. medyńskiego okresu objawienia (lata 622-632), kiedy Mahomet toczył walkę o przetrwanie swoich współwyznawców przeciw politeistom z jego rodzinnej Mekki. Ich fundamentem i warunkiem jest boskie przyzwolenie na wojowanie, zawarte w surze Al-Hadżdż (Pielgrzymka). Islam nie jest religią pacyfistyczną:

Pozwala się wiernym, przeciwko którym wytoczono wojnę, brać broń do ręki, gdyż doznali niesprawiedliwości. Bóg ma władzę, by im pomóc w zwycięstwie. (Koran 22, 39)

Lista „zabójczych wersetów”

Zacznijmy od przytaczanego często przez krytyków islamu wersetu z Al-Baraki (Krowy) – drugiej, najdłuższej sury Świętego Koranu:

Zabijajcie ich wszędzie, gdzie ich znajdziecie i wypędźcie ich, skąd was wypędzili, gdyż bałwochwalstwo gorsze jest od zabijania. Lecz nie walczcie przeciw nim przy świętym Meczecie, chyba, że uderzą pierwsi. Wtedy nie wahajcie się ich zabijać. Oto sprawiedliwa zapłata niewiernym. (Koran 2, 191)

Warto dodać, że werset poprzedni precyzuje, że można to robić tylko w sytuacji obrony, a następny, że należy wrogom wybaczyć, jeśli odstąpią od walki.

Kolejny werset z „listy pięciu” odnosi się do „hipokrytów”, tj. tych, którzy odstąpili od islamu, by powrócić do politeizmu i przejść na stronę wrogów, z sury An-Nisa (Kobiety):

Chcą uczynić was niewiernymi jak oni, byście byli tacy sami. Nie zawierajcie więc z nimi sojuszu, dopóki nie wejdą na ścieżkę Boga. A jeśli się nie nawrócą, chwytajcie ich i zabijajcie wszędzie, gdzie ich znajdziecie. I nie bierzcie sobie spośród nich ni przyjaciela, ni pomocnika. (Koran 4, 89)

Trzeci werset należy do sury Al-Maida (Stół zastawiony). Jest bezpośrednio poprzedzony wersetem piętnującym zabijanie i wychwalającym ocalanie życia.

Ci, którzy idą na wojnę przeciw Bogu i Wysłannikowi szerząc zamęt na ziemi, powinni być zabici lub ukrzyżowani, albo stracić rękę i nogę z przeciwnych stron ciała, bądź zostać wygnani. Oto zapłata. Spadnie na nich hańba na tym świecie i wielka kara na tamtym. (Koran 5, 33)

Zaraz po nim werset 5, 34 przypomina, że te kary nie odnoszą się do tych, którzy nie popełnili zbrodni i wyrażą skruchę, bo „Bóg jest Przebaczający”, ale to właśnie 5, 33 zainspirował niektórych bojowników organizacji Państwa Islamskiego i syryjskiej Al-Kaidy (Al-Nusry) do przypadków krzyżowania, na szczęście nielicznych.

Ostatnie dwa wersety pochodzą z najbardziej wojowniczej sury Świętego Koranu At-Tauba (Skrucha), jedynej, której nie poprzedza Basmala – charakterystyczna inwokacja – W imię Boga Miłosiernego, Pełnego Dobroci:

Kiedy miną święte miesiące, zabijajcie bałwochwalców, gdzie ich znajdziecie. Chwytajcie ich, oblegajcie, zastawiajcie na nich pułapki. Lecz jeśli się nawrócą, będą się modlić i dawać jałmużnę ubogim, puśćcie ich wolno, gdyż Bóg Miłosierny przebacza. (Koran 9, 5)

Walczcie przeciw ludziom Księgi nie wierzącym w Boga i Dzień Ostatni, którzy nie przestrzegają tego, co zakazał Bóg i Jego Wysłannik, i nie głoszą religii prawdziwej, dopóki pokornie własną ręką nie zapłacą podatku. (Koran 9, 29)

W tym drugim przypadku, choć „ludzie Księgi” to zbiorowa nazwa żydów i chrześcijan, chodzi o żydów z Medyny, którzy sprzymierzyli się w czasach Mahometa z politeistami. „Podatek” – dżizja – zwalnia innowierców ze służby wojskowej w państwie muzułmańskim.

Żydowska Tora, czyli „nie zabijaj”

O ile koraniczne „zabójcze wersety” da się wyliczyć na palcach jednej ręki, na policzenie podobnych apeli w żydowskich świętych księgach Tory – i szerzej Starego Testamentu – nie starczyłoby rąk i nóg. Ograniczmy się więc do przykładów ilustrujących różnice między nakazami żydowskiego Jahwe i muzułmańskiego Allaha.

W Torze Jahwe daje Mojżeszowi tablice z dziesięcioma przykazaniami, również z tym, w którym zakazuje zabijać, ale dosłownie chwilę potem każe uśmiercić tych żydów, którym pozostał pociąg do bałwochwalstwa, choć nie przejawiają żadnej agresji i należą do najbliższych rodzin:

(…) Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Niech każdy przypasze miecz! Potem przemierzajcie obóz, od jednej bramy do drugiej, i niech każdy zabija – własnego brata, własnego przyjaciela i krewnego! (Wj 32, 27)

Jeśli chodzi o innowierców, Jahwe nie jest pacyfistą: nakazuje na nich napadać i rabować, gdyż obiecał żydom ziemię już zamieszkałą. Ponadto każe zabijać również tych, którzy nie biorą udziału w walce. Mojżesz dobrze zna Jego polecenia, więc ma pretensje do dowódców wojskowych:

Zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety! (…) Pozabijacie więc teraz wszystkich chłopców spośród dzieci, zabijcie też wszystkie kobiety, które już obcowały z mężczyzną. Zostawcie przy życiu dla siebie tylko młode dziewczęta, które nie dzieliły jeszcze łoża z mężczyzną. (Lb 31, 14-18)

Cóż, żydowskie pisma święte były pierwszymi (i w zasadzie pozostały jedynymi) w światowej literaturze religijnej, które nakazywały ludobójstwo. Żadnemu wielkiemu starożytnemu bogowi, oprócz Jahwe, takie rozwiązanie nie przyszło do głowy.

Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi (…). Nikt nie ostoi się przed tobą – aż wytępisz ich ostatecznie. (Pwt 7, 16/24)

Nie ma sensu wyliczać wszystkich masowych masakr (np. serii z Księgi Jozuego), warto jednak zwrócić uwagę, że Jahwe wielokrotnie nakazuje nie tylko totalne ludobójstwo (typowe przykazanie: …w miastach należących do tych narodów, które twój Bóg, Jahwe, daje ci w dziedzictwo, nie zostawisz przy życiu nikogo. Pwt 20, 16), ale nieraz poleca też dokładne wyrżnięcie „wrogich” zwierząt:

Nie miej nad nimi litości! Zabijaj: od mężczyzny do niewiasty, od dziecka do niemowlęcia, od wołów do owiec, od wielbłądów do osłów! (1 Sm 15, 3)

Co do zabijania dzieci gojów, polecenie nie dotyczy jedynie sytuacji wojennych. W końcu żydzi przestali wygrywać i wtedy motywem mogła być zemsta na wrogim, innowierczym otoczeniu.

Błogosławiony, który pochwyci i roztrzaska twoje niemowlę o skałę. (Ps 137, 9 – o dzieciach kobiet babilońskich)

Namawianie do zabijania dzieci i niemowląt, rodzaj starotestamentowej obsesji, jest zawarte nawet w Księdze Izajasza, często cytowanej w kościołach chrześcijańskich. Oczywiście cytuje się to, co jest traktowane jako zapowiedź przyjścia Chrystusa, a nie wezwania do zabijania. Poza tym, usprawiedliwia się biblijne „zabójcze wersety” bałwochwalstwem i dzikością przeciwników, albo postrzega się je jako legendę lub metaforyczny wyraz zranionych uczuć.

Jezus – zagadka wyjątku

W przypadku chrześcijańskiego Nowego Testamentu sprawa jest pozornie najprostsza: jest tam tylko jedno wezwanie do zabijania, w Ewangelii wg św. Łukasza, zacytowane u samej góry. Można w Ewangeliach trafić na wersety będące czymś w rodzaju zapowiedzi konfliktu (Mt 10, 34-36) lub przemocy (Łk 22, 36), ale przytoczenie tych słów wypowiedzianych przez Jezusa zazwyczaj zaskakuje słuchaczy. Cóż, jest to wyjątek, nie kojarzący się raczej z jego przesłaniem.

Zaskoczenie jest zresztą podwójne. Nie dość, że Jezus wypowiada zdanie wzywające do zabijania, to jeszcze jest ono zwieńczeniem historii, która literalnie wygląda na proroctwo społecznych rezultatów dzikiego kapitalizmu (Każdemu kto ma, będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zostanie odebrane i to, co ma. Łk 19, 26) oraz pochwałę mnożenia dóbr materialnych przez wielkich właścicieli, również dzięki bankierom. I ostre potępienie tych z dołów drabiny społecznej, którzy przynoszą bogaczowi zbyt małe zyski. Chodzi o przypowieść o sztukach srebra – talentach/minach (Łk 19, 11-27), która w wersji Mateusza (25, 14-30) nie zawiera jednak „zabójczego” zdania.

Owo zdanie Chrystusa tłumaczy się zwracając uwagę, że opowiada on jedynie historię, parabolę, w której „zabójcą” jest jej bohater, wielki pan, niezadowolony ze stopy procentowej swoich zysków – to on każe zabijać tych, którzy niewystarczająco stosują się do jego poleceń lub kontestują jego władzę. Problem polega na tym, że Ewangelie nie zaznaczają wyraźnie, czy Jezus pochwala postępowanie owego pana, czy nie. Kościoły protestanckie przyjmują na ogół, że pochwala mnożenie dóbr, inne sądzą, że może też chodzić o metaforę mnożenia dóbr duchowych, bo jednak w całej reszcie Ewangelii Jezus potępia ziemskie bogactwa jako „ułudę”, dystansuje się od materializmu, opowiada raczej za pacyfizmem (Mt 26, 52), i wyraźnie staje po stronie ubogich.

Tak naprawdę Łukaszowa historia o minach jest transformacją historii Archelaosa, syna żydowskiego króla Heroda Wielkiego, przytoczonej później przez Józefa Flawiusza w Wojnie żydowskiej. Archelaos był chciwym, morderczym psychopatą, znienawidzonym przez poddanych. Nie jest do końca jasne dlaczego opis jego gwałtownego zarządzania znalazł się w ewangelicznym zapisie. W każdym razie, podobnie jak inne podobne „zabójcze wersety” w świętych księgach, „jezusowe” zdanie z motta – literalnie interpretowane – przez jakiś czas służyło niektórym do usprawiedliwienia masowego zabijania.

 


Komentarze 45 Dodaj komentarz

 
 1. Nikt i nic nie usprawiedliwia tych , którzy z imieniem Boga na ustach , przelewają w imię Boże krew bezbronnych. Skrytobójców, terrorystów , fanatyków należy bezwzględnie potępiać , nie oglądając się na drogę wiodąca do mordu.
  Dotyczy to każdego fanatyzmu ,albo wiem jego ofiarą – bezbronną i bezwiedną , może paść każdy.
  Nawet red. Szczygieł.

     Odpowiedz
  16
  6
 2. Panie Kadmon ok święte słowa, ale gdzie pan tu widzisz usprawiedliwianie fanatyzmu? red. Szygieł dał niezły przegląd świętych słów…

     Odpowiedz
  16
  6
 3. Pierwszy cytat już jest nierzetelny. To nie słowa Jezusa lecz człowieka majętnego, który powierzył sługom majątek.
  Szkoda czytać dalej, bo nie mam pod ręką Koranu i nie chce mi się wszystkich słów sprawdzać. Oj nie popisałeś się redaktorze, a lubiłem Cię czytać :-(

     Odpowiedz
  10
  4
 4. jesteś głupszy od nogi Grands i żałuj, że nie chciało ci się czytać. świetny artykuł.

     Odpowiedz
  4
  3
 5. @Adam Kadmon – jaki znów red. SZCZYGIEŁ ?! Jak można pozwalać sobie na komentowanie tekstu popełniając tak elementarne błędy jak mylenie autora ze znanym dziennikarzem ? Toż to klasyczne wręcz samozaoranie.

  @Grands – twoja bezczelność jest obezwładniająca, otwartym tekstem przyznajesz się do ignorancji i lenistwa umysłowego a mimo to uważasz, iż jesteś w prawie autorytatywnie osądzać niniejszy artykuł, niebywałe ! Gdybyś zadał sobie choć minimalny trud lektury wiedziałbyś, iż wspomniane przez ciebie kontrowersje tyczące wspomniane na wstępie cytatu są w nim omówione, ale co tam, ty wiesz lepiej choć ”nie chce ci się słów sprawdzać” tumanie jeden, dlatego ”mrówa” ma rację.

     Odpowiedz
  3
  2
 6. Re : Anarcha.
  Wiem , jak wygląda i kim jest „tamten” Mariusz Szczygieł.
  Błędu nie widzę.
  Bo go brak.

     Odpowiedz
  1
  2
 7. Usunąłeś pajacu mój komentarz – za to i za bezczelną manipulację od której rozpocząłeś swoją notatkę kij ci w ryj. Tekst na który powołuje się Szczygieł przyp[pisując Chrystusowi słowa „Przyprowadźcie tutaj moich wrogów, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, i pozabijajcie ich w mojej obecności.” pochodzi z przypowieści o minach. Poniżej cała wspomniana przypowieść.
  ……….
  Przypowieść o minach2

  11 Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. 12 Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: „Zarabiajcie nimi, aż wrócę”. 14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”3. 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: „Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. 17 Odpowiedział mu: „Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!” 18 Także drugi przyszedł i rzekł: „Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. 19 Temu też powiedział: „I ty miej władzę nad pięciu miastami!” 20 Następny przyszedł i rzekł: „Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał”. 22 Odpowiedział mu: „Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. 23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. 24 Do obecnych zaś rzekł: „Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. 25 Odpowiedzieli mu: „Panie, ma już dziesięć min”. 26 „Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma4. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”».
  28 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=334

     Odpowiedz
  7
  3
  • Drogi warsie, przeczytałem uważnie fragment o którym piszesz. Podałeś całą przypowieść na podstawie tekstu z Pallotinum. To, że Pallotinum wydaje np. ocenzurowane wersje Biblii, w których „niechcący” brakuje poszczególnych wersów, wiadomo już dawno :) W tym wypadku Pallotinum powstawiało cudzysłowia, których, O CUDZIE, nie ma w greckim źródle :) Te cudzysłowia zmieniają, O CUDZIE, kontekst cytatu Jezusa – szczególnie właśnie w tych ostatnich zdaniach.
   Bez cudzysłowia zdanie o zabijaniu wrogów jest „pochwalną” opinią Jezusa. Tym bardziej, że nie musiał go przytaczać chcąc wskazać wyłącznie na niewypełnienie polecenia przez służącego.

      Odpowiedz
   1
   1
 8. Zamysł może i był słuszny, ale przykład z przywołaniem cytatu i przypisem, już nie.
  Wars zrobił(a) dobrą robotę.
  Prawda (dziś) różni się w detalach.

     Odpowiedz
  1
  2
 9. Autor dał popis nieuctwa i tendencyjności i bardzo z niego słaby manipulant… fuj

     Odpowiedz
  3
  4
 10. Bardzo ciekawy tekst. Interesujące zagadnienie „zabijania” w świetle różnych religii, a nie tylko ulubionego ostatnio przez wszystkich islamu. Lekkie, nieagresywne i dalekie od faworyzowania lub negowania którejkolwiek z religii spojrzenie. I na dodatek niezwykle atrakcyjny tytuł. Przyciąga uwagę, a o to przecież chodzi. Super! Gratuluję pomysłu na ciekawy tekst!

     Odpowiedz
  6
  1
 11. …hmm nawet niewiem jak zaczac zeby bylo milo, wydaje mi sie, ale tylko wydaje mi sie , ze jezeli ktos pisze artykul powinien wiedziec o czym pisze.Pierwszy z przytoczonych wersetow koranu- 2,191
  ” Warto dodać, że werset poprzedni precyzuje, że można to robić tylko w sytuacji obrony, a następny, że należy wrogom wybaczyć, jeśli odstąpią od walki.”- no to tego komentarza inaczej jak klamstwem nazwac niemoge, wszak we wczesniejszym wersecie jest napisane tylko zeby nie byc najezdzca, a gdzie jest cokolwiek o wybaczeniu jezeli odstapia od walki? nic nikaj nic.
  Trzeci z cytatow 5, 33 – juz wklejac co autor artykulu napisal nie bede bo rece opadaja, wszytko opada – koran 5, 34 „Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócą, zanim przejmiecie władzę nad nimi. I wiedzcie, że Bóg jest przebaczający, litościwy!” to jest to o czym wszyscy trabia i to jest to do czego muzulmanie sie stosuja, beda walczyc i zabijac dopoki niewierni sie nienawroca. A o czym jest mowa wczesniej? to historia Abla i Kaina i tyczy sie tego co Bog nakazal- IZRAELITA! co sie zas tyczy tych -ludzi Ksiegi- niejednokrotnie w koranie jest napisane ze chrzescijanie i zydzi takze zaliczaja sie do niewiernych np. koran 9,30.(przepraszam za brak polskich znakow;) )

     Odpowiedz
  0
  0
 12. Bullshit. Cudzysłów to tylko oznaczenie, ze wypowiada się Jezus a nie narrator. Tłumacze przetłumaczyli zgodnie z regułami gramatyki. Tu masz oryginał, bo nie wiesz nawet jak wygląda–> http://biblehub.com/interlinear/luke/19-27.htm – nie ma podstaw by twierdzić, że werset 27 jest poza fragmentem przypowieści.

     Odpowiedz
  0
  0
 13. jeśli dywagujecie czy bardziej zasadne jest zabicie człowieka wyznając jedną lub drugą religie to jesteście konkretnie popaprani …. dobrze że tysiąc lat temu nie objawił się prorok Mietek który powiedziałby morduj ile tylko można , bo dzięki takim tukom jak wy pewnie połowa populacji by w ogóle się nie narodziła .

     Odpowiedz
  1
  0
 14. Co za porażka… Nie dość że „cytaty” są przetłumaczone po swojemu, to wyrwane z kontekstu. Pierwszy cytat pochodzący z Łukasza 19 to słowa Króla/majętnego władcy który mówił do swoich sług(a nie słowa Jezusa – przytoczona historia). Cytaty z Koranu też są urywkami pełnej wypowiedzi… Aż przykro się czyta.
  PROPONUJĘ AUTOROWI NAPISAĆ CV DO TVN’U, tam takich manipulantów poszukują :D

     Odpowiedz
  1
  0
 15. Thank you for your information, i hope you will make more great content like this in the future

     Odpowiedz
  0
  0
 16. Your site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you

     Odpowiedz
  0
  0
 17. This Is Really Great Work. Thank You For Sharing Such A Useful Information Here In The Blog! Wanna find out more about online casino and sports betting? Just click the link below And your time worth while! Thankyou.

  스포츠토토비즈 Check this page out! We have promo and events everyday!! You can choose on our trusted sites we have a lot to offer.

     Odpowiedz
  0
  0
 18. Thanks for sharing this Blog with us. This blog is very interesting if want more information topic about sports betting & online casino Compassionately do check my website.

  파워볼365 Best of luck!! We have so many trusted site to offer 100% safety and convenient!

     Odpowiedz
  0
  0
 19. Thank you for posting the very nice informative article. Looking forward to reading more articles from you. Visit my website and Join our community!! There are promo’s and event everyday!!

  7엠스코어 If you’re looking for a proven and reliable casino company, this is it. You can enjoy various games such as baccarat, blackjack, roulette, and big wheel safely.

     Odpowiedz
  0
  0
 20. Daebak precisely what I was looking for, appreciate it for putting up. Kindly check the following link below Thank you in advance.
  토토픽 Top 10 casino sites in Korea for 10 consecutive years, baccarat new member coupon event in progress, 24-hour customer consultation service

     Odpowiedz
  0
  0
 21. Your article is very informative and helpful to me. Thank you for the post it’s really nice. But are you looking for trusted online casino and sports betting? Just click the link below:

  토토사이트365 This is very interesting Thank you for sharing your ideas tho. but it is necessary to click on this link:

     Odpowiedz
  0
  0
 22. In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page, Just follow and click the link below and enjoy our everyday promo’s and big events!!

  스포츠토토사이트 The following casino baccarat sites are recommended sites for oncasino. This is a safe playground. Highly recommend.

     Odpowiedz
  0
  0
 23. Have you ever expert poker obtain? Have you ever performed poker on the web? Have you at any time assumed why people today Participate in poker on-line? Click here to find more:

  스포츠토토프로 100% safe. Best Private Toto Sites in 2019
  Join now!! Play and bet

     Odpowiedz
  0
  0
 24. I absolutely love your blog and get a lot of help. We hope that your posts will be made known to more and more people in the future. It’s a really cool blog.

  온라인카지노 Sports Toto and Toto are leisure games that predict the results before a match is held in athletics and receive a refund by rank according to the result

     Odpowiedz
  0
  0
 25. I am interested in this area if you are a great site but know some community forums. I think it should be a good opportunity to get feedback from others who are experienced.

  온라인카지노 Can’t find your favorite toto site? It is not easy to distinguish a safe playground by shape alone. just click the link below

     Odpowiedz
  0
  0
 26. I really appreciate your blog,it means a lot for me. very interesting, ive like to follow, could you please vist our website, thanks in advance
  온라인카지노 We only insist on credible safety verification sites. Join now to sportstoto and online casino community

     Odpowiedz
  0
  0
 27. It’s really good to build up information knowledge. My hobby is web surfing. If I have a chance, I will visit you again. The website is really cool. But its necessary to click the link below

  성인웹툰 Our website features many events and a lot of bonuses everyday! Join now!!

     Odpowiedz
  0
  0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


trzy + = 4

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Trump, Obama i widzenie członka

czwartek 10/11/2016
699

Trump wygrał. Nie mogę pozbyć się skojarzenia z pytaniem, zawartym w pracy Petera Fussa, wystawionej we Wrocławiu w 2008 r. Oto padła odpowiedź. To Trump…


Sekrety dżungli, czyli historia plastiku i NATO

niedziela 30/10/2016
14

Dlaczego siedzenia w autobusach pokryto grubym plastikiem, na czas podróży migrantów z likwidowanej „dżungli” w Calais? Zdjęcia pasażerów na tych plastikach wywołały pewną konsternację, nawet…


Dabiq nr 15. Pozdrowienia z Państwa Islamskiego

wtorek 02/08/2016
13

Jest nowy numer Dabiqa. Oficjalny periodyk Państwa Islamskiego (PI), z hasłem „Break the cross!” na okładce, bierze na celownik chrześcijan („krzyżowców”). Atakuje papieża Franciszka. Zdarzyło…


Państwo Islamskie – feminizm i pokój

poniedziałek 30/11/2015
2

Wyszedł właśnie 12, świąteczny można powiedzieć, numer oficjalnego organu prasowego Państwa Islamskiego, Dabiq. Kredowy papier, nienaganny lojałt, wersje elektroniczne. Dabiq to w rzeczywistości wioska niedaleko…


Francuzi na Bliskim Wschodzie, czyli która armia jest najmniejsza?

czwartek 19/11/2015
2

Paru moich znajomych zainteresowało to, co mówiłem w radio po zamachach w Paryżu, więc rozwinę tu odrobinę ten temat, żeby było jasne. Francuzi walczą w…


Komunikat Państwa Islamskiego

sobota 14/11/2015
3

Oto tłumaczenie dzisiejszego oficjalnego komunikatu PI w sprawie paryskich zamachów. Dowiadujemy się ostatnio często (rosyjski samolot, zamachy w Ankarze i w Bejrucie), że PI do…


Al-Fatiha, czyli żegnaj Ojcze nasz?

sobota 03/10/2015
8

„To jak my teraz będziemy się modlić?” – zapytała ni to mnie, ni to siebie, starsza pani siedząca przy kasie w moim osiedlowym supermarkecie. Patrzyła…


Oscar dla służącej

poniedziałek 23/02/2015
1

Rok 1940, wojna w Europie, niemiecki i amerykański rasizm w fazach triumfu. Ale tak jak Hitler - nieco wcześniej, w 1936 - dekorował medalem olimpijskim…


Dziesięciu Murzynków Al-Kaidy

środa 18/02/2015
15

Napad na kopenhaską imprezę z udziałem szwedzkiego artysty-rysownika Larsa Vilksa, który przedstawia Mahometa jako psa, znowu kieruje uwagę na problem niejednoznaczności dowcipu w ujęciu Al-Kaidy.…


Houellebecq: Islam jako ratunek

środa 04/02/2015
19

Kiedy rozmawiająca z bohaterem 20-latka w mini „rozchyla lekko białe uda”, jesteśmy od razu w świecie Houellebecqa. Oto nasz stary znajomy, to wręcz uspokajające. Jego…