Prymus


czwartek 05/04/2018

Szanowna cenzuro, gdziekolwiek się zadekowałaś! Niniejszy tekst jest o Obywatelu, moim Rodaku, mieszkańcu metropolii dolnośląskiej, zatrudnionym ostatnio przede wszystkim w Rządzie RP. Nie jest to tekst o Premierze RP (funkcji konstytucyjnej) – tylko o człowieku nieco młodszym ode mnie, za to lepiej „ustawionym” w polityce i w życiu.

Notka jest zresztą tendencyjna. Szuka dziury w całym, a może dmucha na zimne. Początkowo brałem dosłownie wyniesiony z domu patriotyzm – ale potem zacząłem się bać, że nie tylko „wyniósł” nie zapytawszy o zgodę, ale i przehulał go. Początkowo brałem poważnie jego analizy, ale potem zacząłem się bać, że on je „zamawia”, a właściwie „preparuje”. Początkowo robiła na mnie wrażenie jego sprawność i ogłada „światowca. Potem jednak pomyślałem, że Słowacki o takich właśnie pisał (Grób Agamemnona), kiedy ogłaszał, iż Polska „pawiem i papugą” jest między narodami.

Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą!

Pawiem narodów byłaś i papugą;

A teraz jesteś służebnicą cudzą —

 

Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo

W sercu — gdzie nie trwa myśl nawet godziny:

Mówię — bom smutny — i sam pełen winy!

 

 

Zacznę jak inny Ważny Niegdyś Obywatel, i jak większość: od tego co w guglarce. Oto widzę, że Mateusz Jakub urodził się, kiedy ja chodziłem do IV klasy, a łączy nas dorastanie na Ziemiach Odzyskanych. On w rodzinie repatriancko-akademickiej i dysydenckiej, ja w rodzinie PGR-owskich ogrodników z repatriacji. Wszystko inne raczej nas dzieli.

Ja działałem w ZHP i tą drogą uczyłem się zaradności, kierowania małymi zespołami w akcji, społecznikostwa, planowania dużych przedsięwzięć, patriotyzmu i dziesięciorga przykazań w wersji znanej jako „prawo harcerskie”.

On zaś miał ojca wyspecjalizowanego w „teorii pola” (piękny dział fizyki, który jednak był moją zmorą, kiedy studiowałem elektronikę), który życie poświęcił antykomunizmowi (komunizm w tej rodzinie kojarzy się ze Stalinem, bezpieką, zniewoleniem gaszącym obywatelskość).

I choć Mateusz Jakub (który stał się nominalnie dorosły w roku 1986/87 i oglądał Okrągły Stół raczej oczami zniesmaczonego Ojca) – latał po ulicach z ulotkami i wyrastał na wzorcowy „element antysocjalistyczny” – to pozwolił swojej karierze życiowej, by go zawiodła śladami zgoła nie antysystemowymi.

Można opowiadać wszystko na temat swojej opozycyjności i niesmaków politycznych, ale jest jasne, że „podskakiewicz” nie (z)robi kariery w bankowości. A Mateusz Jakub (z)robił. Bo…? Niech przemówi Pedia:

„Kształcił się na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University, a w 1995 uzyskał dyplom Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie Hamburskim. Studiował także na Uniwersytecie Bazylejskim i w Kellogg School of Management przy Northwestern University.”

Szanowni Państwo!

W ciągu kilku pierwszych lat dorosłości Jakub Mateusz z flibustiera antysystemowego stał się pupilem systemu. Ktoś powie: innego przecież systemu. Odpowiem od razu: z upierzenia podskakiewiczowskiego nie da się ot-tak otrzepać. Chyba że to tylko przechodzony lakier, kiepskiej próby.

Dajmy więc znów Pedii się wygadać:

„W 1995 odbył staż w Niemieckim Banku Federalnym. W latach 1996–1997 prowadził projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 został zastępcą dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Był członkiem zespołu ministerialnego negocjującego warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w kilku obszarach. W 1997 wraz z Frankiem Emmertem opublikował Prawo europejskie, podręcznik z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej. W latach 1998–2001 był członkiem rad nadzorczych Zakładu Energetycznego Wałbrzych i Agencji Rozwoju Przemysłu.”

W wieku równo 30 lat został czeladnikiem światowej finansjery. Czyli doradcą Prezesa Banku Zachodniego. Czego 30-letni prymus mógł nauczyć dojrzałego bankowca, prezesa Banku Zachodniego (bank powstał z przeistoczenia w roku 1989 jako jeden z „dziewiątki” banków komercyjnych stworzonych w 1989 roku w oparciu o sieć 400 oddziałów NBP, które przejęły działalność depozytowo kredytową NBP)? Może tego, że trzeba się dać wykupić irlandzkiemu aliansowi AIB (1991), wcześniej przeflancowawszy się w tzw. Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa?

Robotę czeladniczą zdał w cuglach, toteż w maju 2007 objął stanowisko prezesa zarządu połączonego Banku Zachodniego WBK, a od 2008 do czasu wejścia w skład rządu w 2015 był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce.

Do sedna już dochodzimy.

Jedną z odnóg polityki globalnej USA (oprócz terroryzmu odgórnego oraz militariów czy nachalnego amerykanolubstwa kulturowego) jest finansjera, z takimi platformami jak Międzynarodowy Fundusz Pieniężny (International Monetary Fund, IMF) czy Bank Światowy (World Bank), obie instytucje wedle „architektury” Harry’ego Dextera White’a, Henry’ego Morgenthau’a, Jra. i Johna Maynarda Keynesa. Platformy te „współpracują” z kilkuset bankami „lokalnymi”, co w rzeczywistości oznacza „franczyzę” niemal identyczną jak ta z McDonald czy podobnych sieci, tyle że w obszarze polityki kredytowej, inwestycyjnej, asortymentu „produktów” finansowych, „kultury pieniądza”, dłubania w giełdach.

„Wyzwolony czeladnik” – czcij ojca swego i matkę swoją – złego słowa nie powie o domu, w którym się wychował. Ale – umówmy się – to konkretne akurat jabłko potoczyło się w stronę zamorskiej służby janczarskiej. Wszyscy widzieli, jak po wyborach ukraińskich 2014 (jesień) powstał rząd pośpiesznie immatrykulowanych amerykańskich agentów wpływu (przede wszystkim ministerstwo finansów, gospodarki, itp.), a potem gubernatorem Odessy (z fokusem na Sewastopol) został pro-amerykański wesoły Gruzin, zaś doradcą – na jakiś czas – Mengele Transformacji.

W Polsce aż takiego dyktatu nie dało się zastosować, choć – bywało – najważniejsi politycy dostawali esemesy i tłity od amerykańskich dyplomatów, nie zawsze miłe, dodajmy. Za to mamy kilku najemników amerykańskich, rzucanych na „polski odcinek” niezależnie od formacji politycznej, do której akurat zostali doklejeni (patrz: murgrabia z Chobielina czy dwaj Ministrowie Finansów – Prezesi NBP).

 

*             *             *

Nasz Prymus – wbrew temu, co sądzą analitycy z bożej łaski – nie gra o schedę po Prezesie. Natomiast jego jawne wsparcie (może potrzeba mocniejszego słowa) dla amerykańskich operacji polityczno-finansowych jest oczywiste

- (patrz, np. marzec 2016: „Polska ma własne stanowisko w ramach TTIP, ale jesteśmy zwolennikami podpisania tej umowy, ponieważ przepływ dóbr, zwiększenie wolnocłowej strefy na obszar rynku amerykańskiego, czy trochę szerzej również kanadyjskiego, dałby nam kolejny impuls rozwojowy”) –

Kiedyś nawet zastanawiałem się, czy „oficerem prowadzącym” nie jest Michał Rutkowski (Dyrektor Naczelny Globalnej Praktyki Zabezpieczenia Społecznego i Pracy w BŚ), ale to chyba nie ten trop, Michał jest biurokratą-analitykiem, a Prymus jest janczarem, sprawdzającym się w boju.

Jak dotąd Prymus zaserwował Polsce Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako nowe pchnięcie w miejsce Transformacji (reindustrializacja, scentralizowany fundusz-plan rozwojowy, preferencje dla ekspansji polskiego-spolszczonego biznesu, bezpieczeństwo energetyczne, większa „państwowość” w administrowaniu przestrzenią biznesu). Dokument robi nadal wrażenie pobieżnego, pomykającego po sensach bez wgłębiania się w nie – ale jest godny lektury.

Nie mam aż tyle czasu, by tworzyć raport-książkę na ten temat, ale gołym okiem widać przeniesienie akcentów geopolitycznych (niech sobie Czytelnik dośpiewa).

W „ostatnim słowie” zatem otworzę wątek na następne notki o Prymusie: oto nie mogą się uwolnić od natrętnego podejrzenia, że cała operacja rządowa (epizod w życiu Mateusza Jakuba) – to przeniesienie aktywów Polski pod inną niż dotychczas kontrolę zagranicy. Ale nie tak, ot, po prostu – tylko za pieniądze dotychczasowego „powiernika”.


Moje najnowsze wpisy

 

Czas na wybory konstruktywne

poniedziałek 05/11/2018

Kto żył i czytał gazety – wtedy czytało się prasę – ten pamięta głosowania czerwcowe do Sejmu (kontraktowego) 1989. Ich istotą była umiejętność rozpoznania przez…


Przypomnienie

sobota 20/10/2018

Żyjemy w czasach, w których zaproszenie do konsulatu obcego państwa może oznaczać wezwanie na egzekucję. Żyjemy w czasach, kiedy poprzez fizyczno-formalne ograniczenia eliminuje się ugrupowania…


Co zrobi "władza"?

wtorek 09/10/2018

Im dłużej nasza „władza” zwleka z przerwaniem tego ewidentnego bezprawia – tym mocniejsze wyciągnę argumenty: niech się władzuchna nie pociesza, ja nie jestem KOD-ownikiem czy…


Zapowiedź protestu wyborczego

wtorek 02/10/2018

Jan Herman                                                                                                     Warszawa, 2 października 2018 r. Pełnomocnik Wyborczy KWW Dra Mateusza Piskorskiego oraz Obywatel zarejestrowany jako wyborca w Warszawie         DO:…


Jak to sformułować … aby było grzecznie

piątek 28/09/2018

Ktoś jednak jest autorem podziału Polski wedle „plemienności”. Ja ten podział widzę następująco: ktoś tak „prowadził sprawy”, aby rozmaite „państwa w państwie” okradały Państwo z…


Potrzebą najpilniejszą: REKONSTRUKCJA, czyli ZMIANA

czwartek 20/09/2018

Zdziwią się ci, którzy myślą, że wiedzą o czym jest tytuł niniejszej notki: owo zdziwienie minie, kiedy cierpliwie dotrzecie do ostatniego akapitu. Zresztą, możecie od…


Przypadek niejakiego Patryka

piątek 14/09/2018

Ja jestem socjalistą i patriotą, a kim jest Patryk – nie wiem. Mieszkałem w jego mieście krótki czas, bo urodziłem się w Nysie, a moi…


Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe

czwartek 06/09/2018

Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe Polską – przez ostatnie stulecie „niepodległości” podarowanej-wycyganionej od „panów świata” – rządzi socjalizm feudalny.…


Pomóżmy PiS-owi! Na pohybel Mścicielom!

piątek 31/08/2018

Formacja sprawująca w Polsce rządy od niemal 3-ch lat nie znalazła się u władzy na skutek zbiorowego „zażycia” przez Elektorat. Do upadku doprowadziła siebie formacja…


Salonowe komuchoznawstwo

niedziela 26/08/2018

Ukazała się na Salonie24 notka o polskiej lewicy, która już w tytule zapowiadała tabelę porządkującą-systematyzującą. Autorowi składam ukłon, bo poświęcił trochę czasu sprawie. A teraz…