Pierwszą miarę już zdjęto


czwartek 21/12/2017

Głosowania zwane samorządowymi – wbrew temu co wielu myśli – mają swój oczywisty kontekst międzynarodowy. Ot jego zarys

Jak na razie wszystko się dzieje w półśnie. Więc włączam reflektory i oglądamy boisko. Przede wszystkim trzeba jednak mieć jakieś pojęcie o tym, w co gramy.

Na świecie trwa właśnie najlepsze wojna o paradygmat. Umownie nazwijmy to meczem USA-ChRL, choć to tylko „kapitanowie drużyn”.

Kapitan drużyny AMERYKA CHINY
Formacja-szyk bojowy Garnizonia globalna: symbioza fortów i faktorii Symmachia globalna: związek inwestycyjny
Forpoczta NATO, zaciężne wojska kondotierskie BRIC(S), nieograniczone zasoby surowcowe
Narzędzie Sieć baz inwigilacyjnych Giga-inwestycje
Interes Doraźny drenaż globalny ku Ameryce Zharmonizowana matryca długotrwała
Pole bitwy

Teleinformatyka

/dziesiątki tysięcy „hakerów” śledzą poszczególne obiekty i instalacje rywala, gotowi unieruchomić – black-out – każdą niebezpieczną pigułę wysłaną z wrażym zadaniem/

Operator finansowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz Azjatycki Bank Rozwoju, Chiński Bank Przemysłowo-Handlowy, w przyszłości Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych
Drugie skrzypce Teutońska Europa (aktualnie zdekomponowana) Rosja (w przebudowie z mega-imperium w pod-imperium)

 

Walczą ze sobą imperia, w tym jedno (Ameryka) jest na „musiku” (musi cały czas drenować, by zasilać swoje militaria), a drugie (Chiny) ma niemal nieograniczone rezerwy (około 3 bln dolarów). My się za bardzo skupiamy na tym, że to lub tamto imperium jest okropne, paskudne, niemoralne. A widział ktoś inne…? W imperialności nie chodzi wszak o to, by było ładnie, tylko by było imperialnie…

Pozostałe potęgi gospodarczo-finansowo-inwestycyjne są w dużo gorszym, satelickim położeniu – choć relatywnie w niezłej kondycji (mierzonej znaczeniem giełd): Niemcy, Brytania, Japonia, Indie.

Moja opinia. Kiedy Chiny oferują światu harmonijny rozwój w różnorodności (patrz: The Governance of China, 2014 oraz The Chinese dream, 2017, obie książki autoryzowane przez Xi Jinpinga) a ludności „sojuszniczej” trwały dostatek (nie mylić z dobrobytem) – Ameryka upiera się przy Rynku i Demokracji, co w praktyce oznacza dominację „faktorii” rodem z USA. Na tym tle „pęka” Europa, np. Brytania niemal jawnie przechodzi na stronę Nowego Jedwabnego Szlaku, a Polska ciągnie Europę Środkową ku amerykańskim instalacjom szpiegowskim.

 

*             *             *

Teraz możemy już z większym zrozumieniem przyglądać się temu, co się w Polsce zdarzyło w roku 2015. Oczywiście, z punktu widzenia szaraka polskiego – niepewność europejsko-rosyjską zamieniliśmy na zdecydowanie pro-amerykańskie. Ze skutkami dla budżetu, dla konstrukcji top-instytucji państwowych, z hurra-antykomunizmem, itd., itp.

Wielu sądzi, że w tym kontekście wybory samorządowe nie są ważne. Błąd. Ordynacja wyborcza będąca właśnie „w praniu” parlamentarnym – oddala Polskę od Samorządnej Rzeczpospolitej, radni staną się jeszcze bardziej fasadowi, a Premier-Rząd będzie jeszcze bardziej wszechwładny w „terenie”. Kto się zajmował funduszami pomocowymi, ten wie, ile pytań w formularzach-generatorach było o rozmaite polityki europejskie (równościowa, ekologiczna, itd., itp.). teraz dowolny wydatek gminny czy powiatowy – będzie weryfikowany pod kątem „para-militarnym”. Morawieckiego Gospodarka Innowacyjna będzie oparta na filialno-satelickich projektach wpasowujących Polskę w paradygmat „garnizonii”. Każdy, kto to rozumie – powinien walczyć nie o to, która kamaryla więcej zagarnie, tylko o to, by oddolność lokalna odrzuciła „warszawkę” jak najdalej od tego co lokalne.

A zatem:

  1. Kto wybiera opcję chińską – niech się nie kryguje Rynkiem i Demokracją, które są w tej opcji pojęciami cywilizacyjnie nieznanymi: po prostu niech pamięta, że idzie w kierunku harmonii w różnorodności, gdzie biurokracji stawia się wyzwania konfucjańskie;
  2. Kto wybiera opcję amerykańską – niech stara się zauważyć, jak potrafili Jankee przepoczwarzyć Demokrację i Rynek we własne obrzydliwe przeciwieństwa, i nastawi się na militaryzację „typu municypalnego”;
  3. Może są jeszcze tacy, którym wydaje się możliwa opcja europejska: niech więc przygotuje się na rozmemłanie między Demokracją i Rynkiem w wersji helleńskiej (Symmachia „polis”) – a tym samym we współczesnej wersji teutońskiej (Rzesza);

I cokolwiek się wybierze – niech pamięta jeden z drugim, że Polska nie leży w okolicach pępka świata, wraz z jej zadęciami na tle wartości wiadomych, i wybierając którąś wersję municypaliów-komunaliów – trzyma los swój we własnych rękach. Póki co.

 

*             *             *

Mól kolega, patriotycznie działający w Lublinie (patrz: FB – Ruch Obudzonych), taką mądrość wyłożył:

Jeżeli na poważnie chcemy demokracji (Władzy Ludu), to:
1. Udział w wyborach – obowiązkowy,
2. Wybory organizuje Suweren (komisje powołane przez obywateli) a nie przez „władzę” i PKW,
3. Wybór tylko na jedną kadencję po kolei, do wszystkich funkcji w wyboru – od rady gminy do Sejmu/Senatu,
4. Jedna lista wyborcza w okręgu (bez list partyjnych),
5. W przypadku większej ilości kandydatów niż potrójna ilość mandatów – prawybory w okręgu,
6. Obligatoryjny kontrakt wyborczy kandydata z wyborcami (reprezentowanymi przez lokalny komitet wyborczy, który pełniłby rolę władzy zwierzchniej Suwerena),
7. Rozdzielenie wyborów do poszczególnych rodzajów władzy – ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej (trójpodział władzy), na 5-letnią kadencję,
8. Realny udział Narodu/Suwerena w sprawowaniu władzy poprzez referenda.
My, jako świadomy Polski Naród możemy dokonać takiego wyboru już w najbliższych, prawdziwych wyborach!
Decyzja należy do nas.

Mój komentarz: czuję się, jakbym był podsłuchiwany. Co oznacza: myślę identycznie.

Inny mój kolega, działający związkowo we Wrocławiu (Walka), całkiem poważnie mnie przekonuje, że najlepiej najbliższe wybory przeczekać „z bronią u nogi”. Przecież i tak wszystkie wziątki rozdysponowane.

Mój komentarz: Walka…?

 

*             *             *

Piszę o tym wszystkim – bo krusząc w naszej kamienicy kopie o rozmaite komunizmy-liberalizmy-transformacje – nawet nie chcemy spojrzeć na to, co dzieje się na podwórku. A tam trwa – niemal niewidoczny dla sąsiadów, bój o to, która spółdzielnia i z jakim zapleczem (woda, gaz, światło, śmiecie) – będzie kamienica zarządzać. Czy będzie to amerykański „czyściciel kamienic” – czy chiński inwestor.

No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ktokolwiek będzie kontrolował rozmaite zawory, przepustnice i liczniki – będziemy sobie wobec niego rościć do woli i sarkać na niewygody oraz na rachunki. A idzie o to, byśmy sobie sami tym gospodarzyli.


Moje najnowsze wpisy

 

Czas na wybory konstruktywne

poniedziałek 05/11/2018

Kto żył i czytał gazety – wtedy czytało się prasę – ten pamięta głosowania czerwcowe do Sejmu (kontraktowego) 1989. Ich istotą była umiejętność rozpoznania przez…


Przypomnienie

sobota 20/10/2018

Żyjemy w czasach, w których zaproszenie do konsulatu obcego państwa może oznaczać wezwanie na egzekucję. Żyjemy w czasach, kiedy poprzez fizyczno-formalne ograniczenia eliminuje się ugrupowania…


Co zrobi "władza"?

wtorek 09/10/2018

Im dłużej nasza „władza” zwleka z przerwaniem tego ewidentnego bezprawia – tym mocniejsze wyciągnę argumenty: niech się władzuchna nie pociesza, ja nie jestem KOD-ownikiem czy…


Zapowiedź protestu wyborczego

wtorek 02/10/2018

Jan Herman                                                                                                     Warszawa, 2 października 2018 r. Pełnomocnik Wyborczy KWW Dra Mateusza Piskorskiego oraz Obywatel zarejestrowany jako wyborca w Warszawie         DO:…


Jak to sformułować … aby było grzecznie

piątek 28/09/2018

Ktoś jednak jest autorem podziału Polski wedle „plemienności”. Ja ten podział widzę następująco: ktoś tak „prowadził sprawy”, aby rozmaite „państwa w państwie” okradały Państwo z…


Potrzebą najpilniejszą: REKONSTRUKCJA, czyli ZMIANA

czwartek 20/09/2018

Zdziwią się ci, którzy myślą, że wiedzą o czym jest tytuł niniejszej notki: owo zdziwienie minie, kiedy cierpliwie dotrzecie do ostatniego akapitu. Zresztą, możecie od…


Przypadek niejakiego Patryka

piątek 14/09/2018

Ja jestem socjalistą i patriotą, a kim jest Patryk – nie wiem. Mieszkałem w jego mieście krótki czas, bo urodziłem się w Nysie, a moi…


Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe

czwartek 06/09/2018

Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe Polską – przez ostatnie stulecie „niepodległości” podarowanej-wycyganionej od „panów świata” – rządzi socjalizm feudalny.…


Pomóżmy PiS-owi! Na pohybel Mścicielom!

piątek 31/08/2018

Formacja sprawująca w Polsce rządy od niemal 3-ch lat nie znalazła się u władzy na skutek zbiorowego „zażycia” przez Elektorat. Do upadku doprowadziła siebie formacja…


Salonowe komuchoznawstwo

niedziela 26/08/2018

Ukazała się na Salonie24 notka o polskiej lewicy, która już w tytule zapowiadała tabelę porządkującą-systematyzującą. Autorowi składam ukłon, bo poświęcił trochę czasu sprawie. A teraz…