Paskudnicza etyka prawnicza


czwartek 31/08/2017

W Polsce przez wiele lat wykrystalizowały się „państwa w państwie”, których istotą jest uzurpacyjne przewłaszczanie przez grupy interesów (środowiska) prerogatyw-immunitetów i regaliów  zwyczajowo i konstytucyjne będących w dyspozycji Państwa (urzędy, organy, służby, legislatura): przejmowanie do tego stopnia, że „państwa w państwie” występują ze swoimi interesami – skutecznie, jako równorzędne – wobec prawdziwych, państwowych urzędów, organów, służb, legislatury.

Kilka zespolonych „państw w państwie” znalazło sobie niszę „odzyskowo-reprywatyzacyjną”. Skala i nieludzkość praktyk w tej dziedzinie każe zastanowić się nad stanem kultury-ucywilizowania w Polsce.

Podczas obrad Sejmowej Komisji w sprawie reprywatyzacji miała miejsce wiele mówiąca sytuacja. Świadkiem działania „brygad odzyskowych” byli ludzie-ofiary działań nie licujących z niczym cywilizowanym: odbierano im prawa nabyte, nękano, podpalano-okradano, odejmowano im zdobycze cywilizacyjne, dokonywano zamachów, stawiano drakońskie warunki „kontynuowania zamieszkania”. Tym powinny się zajmować na bieżąco organy ścigania, a nie – po czasie nieodwracalnych zdarzeń – Parlament.

W „normalnym” świecie przestępca jest – administracyjnie – odsuwany od możliwości kontynuowania procederu, przechodzi na tryb „końce w wodę” i czeka na wymiar sprawiedliwości. Tu jednak, przed Komisją, mieliśmy popis osobliwej „grypsery” (norm nobilitujących zawodowych przestępców). Choć tematem przesłuchania miały być praktyki „państwa w państwie” – jego „powiernicy” wałkowali świadków (ofiary procederu), jakby to one były winne.

Tu już nie chodziło o „podważenie wiarygodności” świadków (zresztą, co ma zadłużenie lokatora do przestępstw na nim dokonywanych), tylko o efekt „dołowania”: można to przyrównać do działań wobec ogiar gwałtu-przemocy, które się obwinia za to, że „dały okazję” gwałcicielom.

Prawnicy Miasta robili to konsekwentnie, z uporem, planowo, wiadomo więc, że kosztem niegdysiejszych ofiar przeinaczali racje, aby stały się nieoczywiste. Całe szczęście, że Przewodniczący Komisji (skądinąd postać narwana i prędka) – wytrzymał jakiś czas, zanim odmówił sępom prawa do sępienia. Sępy natomiast nie straciły rezonu, czyli trwają w zamiarze podważenia, udwuznacznienia, skomromitowania oczywistej racji pokrzywdzonych.

Dali dowód swojego wysokiego profesjonalizmu gangsterskiego i „zerowego” profesjonalizmu prawniczego.

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej” – to treść obowiązkowego, ustawowego oświadczenia adwokata (podobne ślubowania składają przedstawiciele innych branż prawniczych).

Dla mnie to oznacza natychmiastowe (administracyjne) odebranie tym właśnie prawnikom uprawnień zawodowych, wobec oczywistego i naruszenia Ślubowania, a tym samym ustawy. Oraz za jawne uczestnictwo w kontynuowaniu obnażonego działania przestępczego „państwa w państwie”, które ich delegowało do tej Komisji


Moje najnowsze wpisy

 

Czas na wybory konstruktywne

poniedziałek 05/11/2018

Kto żył i czytał gazety – wtedy czytało się prasę – ten pamięta głosowania czerwcowe do Sejmu (kontraktowego) 1989. Ich istotą była umiejętność rozpoznania przez…


Przypomnienie

sobota 20/10/2018

Żyjemy w czasach, w których zaproszenie do konsulatu obcego państwa może oznaczać wezwanie na egzekucję. Żyjemy w czasach, kiedy poprzez fizyczno-formalne ograniczenia eliminuje się ugrupowania…


Co zrobi "władza"?

wtorek 09/10/2018

Im dłużej nasza „władza” zwleka z przerwaniem tego ewidentnego bezprawia – tym mocniejsze wyciągnę argumenty: niech się władzuchna nie pociesza, ja nie jestem KOD-ownikiem czy…


Zapowiedź protestu wyborczego

wtorek 02/10/2018

Jan Herman                                                                                                     Warszawa, 2 października 2018 r. Pełnomocnik Wyborczy KWW Dra Mateusza Piskorskiego oraz Obywatel zarejestrowany jako wyborca w Warszawie         DO:…


Jak to sformułować … aby było grzecznie

piątek 28/09/2018

Ktoś jednak jest autorem podziału Polski wedle „plemienności”. Ja ten podział widzę następująco: ktoś tak „prowadził sprawy”, aby rozmaite „państwa w państwie” okradały Państwo z…


Potrzebą najpilniejszą: REKONSTRUKCJA, czyli ZMIANA

czwartek 20/09/2018

Zdziwią się ci, którzy myślą, że wiedzą o czym jest tytuł niniejszej notki: owo zdziwienie minie, kiedy cierpliwie dotrzecie do ostatniego akapitu. Zresztą, możecie od…


Przypadek niejakiego Patryka

piątek 14/09/2018

Ja jestem socjalistą i patriotą, a kim jest Patryk – nie wiem. Mieszkałem w jego mieście krótki czas, bo urodziłem się w Nysie, a moi…


Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe

czwartek 06/09/2018

Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe Polską – przez ostatnie stulecie „niepodległości” podarowanej-wycyganionej od „panów świata” – rządzi socjalizm feudalny.…


Pomóżmy PiS-owi! Na pohybel Mścicielom!

piątek 31/08/2018

Formacja sprawująca w Polsce rządy od niemal 3-ch lat nie znalazła się u władzy na skutek zbiorowego „zażycia” przez Elektorat. Do upadku doprowadziła siebie formacja…


Salonowe komuchoznawstwo

niedziela 26/08/2018

Ukazała się na Salonie24 notka o polskiej lewicy, która już w tytule zapowiadała tabelę porządkującą-systematyzującą. Autorowi składam ukłon, bo poświęcił trochę czasu sprawie. A teraz…