Paskudnicza etyka prawnicza


czwartek 31/08/2017
0

W Polsce przez wiele lat wykrystalizowały się „państwa w państwie”, których istotą jest uzurpacyjne przewłaszczanie przez grupy interesów (środowiska) prerogatyw-immunitetów i regaliów  zwyczajowo i konstytucyjne będących w dyspozycji Państwa (urzędy, organy, służby, legislatura): przejmowanie do tego stopnia, że „państwa w państwie” występują ze swoimi interesami – skutecznie, jako równorzędne – wobec prawdziwych, państwowych urzędów, organów, służb, legislatury.

Kilka zespolonych „państw w państwie” znalazło sobie niszę „odzyskowo-reprywatyzacyjną”. Skala i nieludzkość praktyk w tej dziedzinie każe zastanowić się nad stanem kultury-ucywilizowania w Polsce.

Podczas obrad Sejmowej Komisji w sprawie reprywatyzacji miała miejsce wiele mówiąca sytuacja. Świadkiem działania „brygad odzyskowych” byli ludzie-ofiary działań nie licujących z niczym cywilizowanym: odbierano im prawa nabyte, nękano, podpalano-okradano, odejmowano im zdobycze cywilizacyjne, dokonywano zamachów, stawiano drakońskie warunki „kontynuowania zamieszkania”. Tym powinny się zajmować na bieżąco organy ścigania, a nie – po czasie nieodwracalnych zdarzeń – Parlament.

W „normalnym” świecie przestępca jest – administracyjnie – odsuwany od możliwości kontynuowania procederu, przechodzi na tryb „końce w wodę” i czeka na wymiar sprawiedliwości. Tu jednak, przed Komisją, mieliśmy popis osobliwej „grypsery” (norm nobilitujących zawodowych przestępców). Choć tematem przesłuchania miały być praktyki „państwa w państwie” – jego „powiernicy” wałkowali świadków (ofiary procederu), jakby to one były winne.

Tu już nie chodziło o „podważenie wiarygodności” świadków (zresztą, co ma zadłużenie lokatora do przestępstw na nim dokonywanych), tylko o efekt „dołowania”: można to przyrównać do działań wobec ogiar gwałtu-przemocy, które się obwinia za to, że „dały okazję” gwałcicielom.

Prawnicy Miasta robili to konsekwentnie, z uporem, planowo, wiadomo więc, że kosztem niegdysiejszych ofiar przeinaczali racje, aby stały się nieoczywiste. Całe szczęście, że Przewodniczący Komisji (skądinąd postać narwana i prędka) – wytrzymał jakiś czas, zanim odmówił sępom prawa do sępienia. Sępy natomiast nie straciły rezonu, czyli trwają w zamiarze podważenia, udwuznacznienia, skomromitowania oczywistej racji pokrzywdzonych.

Dali dowód swojego wysokiego profesjonalizmu gangsterskiego i „zerowego” profesjonalizmu prawniczego.

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej” – to treść obowiązkowego, ustawowego oświadczenia adwokata (podobne ślubowania składają przedstawiciele innych branż prawniczych).

Dla mnie to oznacza natychmiastowe (administracyjne) odebranie tym właśnie prawnikom uprawnień zawodowych, wobec oczywistego i naruszenia Ślubowania, a tym samym ustawy. Oraz za jawne uczestnictwo w kontynuowaniu obnażonego działania przestępczego „państwa w państwie”, które ich delegowało do tej Komisji


Komentarze Dodaj komentarz

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


siedem + = 11

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

20 miesięcznica KOD

piątek 22/09/2017
0

Jest takie pojęcie „zamek z piasku”. Oznacza ono budowlę, której nie brakuje niczego poza solidnym spoiwem, które uchroniłoby mury od zmian pogody i od przypadkowych…


Przegrupowanie

środa 20/09/2017
0

Wracam do tematu, który podejmuję w różnych przekrojach od dawna.  Główne tezy tego „tematu” składają się z kilku zdań: 1.       Europa straciła pozycję lidera procesów…


O bezguściu i wyszukaństwie

niedziela 17/09/2017
0

Notka poniższa jest przede wszystkim wyrazem mojej bezsiły w sprawach gustów-nie-gustów, jakim poddawana jest inteligencja, kiedy się za tę robotę wezmą ludzie o przesadnie „nowoczesnym”…


O sanacji Państwa będzie tera…

sobota 09/09/2017
0

Kto mnie czyta, ten wie, co ja sobie wyobrażam, kiedy mówię „PAŃSTWO”. Więc w skrócie: Państwo to Urzędy, Organy, Służby i Legislatura, które „we czwórkę”…


Pies, koty, papużka i ja...

środa 30/08/2017
0

Niepostrzeżenie Dobry Dom w Krosinie (Gmina Grzmiąca, okolice Szczecinka) stał się moim „domem pracy twórczej”. Jego zaletą jest przede wszystkim to, że nie jestem tu…


Rozrachunek obywatelski

wtorek 29/08/2017
0

Biorę za dobrą monetę informacje rządowe, które pojawiają się coraz częściej, a które wskazują na to, że rozmaite – zorganizowane i preparowane – rozrachunki między…


Oświadczenie (dla mnie ważne)

środa 23/08/2017
0

Poniższe dotyczy obszaru kształtowania świadomości historycznej przez „kompetentne” komórki, służby i elementy Państwa. Uważam, że komuś się na tyle pokićkało, że „nikt już nas nie…


Kilka słów o imperium

wtorek 22/08/2017
0

My tu bajdurzymy o różnościach, ale im bardziej się przyglądamy, tym mniej z tego rozumiemy   Najbardziej „naukowym” imperium starożytności był najprawdopodobniej fenomen autorstwa Aleksandra,…


Czyny i zasady

sobota 22/07/2017
1

Już nie chodzi o to, kto co złamał i naruszył. Wszyscy są grzeszni. Teraz chodzi o to, kto pierwszy podniesie kamień… I jak to nam…


Miód i talary

czwartek 06/07/2017
13

Trzeba przyznać, że Duży Gość z czupryną powiedział nam na Placu dwa razy więcej komplementów i ciepłych słów, niż Stalin-Chruszczow-Breżniew-Gorbaczow razem wzięci. Do tego mówił…