Obywatelskie ostrzeżenie samorządowe


poniedziałek 22/01/2018
1

Żyję już równo kopę lat, ale takiej naiwności opozycyjnej nie oglądałem nigdy. Przy tej naiwności – niczym jest zbaranienie, które kazało niegdyś zwycięskiej Solidarności dobrowolnie przyjąć na siebie (na Kraj i Ludność) jarzmo Transformacji, która zaorała wszystkie solidarnościowe idee i oczekiwania. Wszystkie, co do jednej.

Teraz wystarczyła „kukizonada”, czyli pospolite ruszenie przeciw „państwom w państwie” i przeciw „talii wykluczeń” – byśmy znowu, jak pierwsi naiwni, doprowadzili się do „musiku” i sami sobie wiązali postronek u szyi.

  1. Solidarność, która była przede wszystkim ruchem obywatelskiej niezgody na partyjną jedynomyślność i wszechwładzę Nomenklatury zamykającej Kraj i Ludność w jarzmie aroganckiego sobiepaństwa – ostatecznie przeniosła Polskę w obszar zniewolenia gospodarczego od Europy i zniewolenia politycznego od nosicieli liberalizmu etatystycznego (UE) czy grabieżczej soldateski (USA);
  2. Rzesze ludzi Oburzonych, które wytworzyły atmosferę niezgody na szydercze, kosztowne sobiepaństwo formacji zniesionej w 2015 roku – dziś konsumują ciasteczka socjalne z kremem koszaro-podobnym, a formacja rządząca przenosi Polskę w rzeczywistość trzecio wojenną, na grunt toczącej się już jakiś czas światowej wojny o Budżet Globalny, z naszych „podatków”, na chwałę „garnizonii” amerykańskiej;

Bez głębokiego namysłu nad powyższymi dwoma akapitami nie sposób poruszać się pośród „szczegółów”: polskie głosowania AD 2018 są takim szczegółem właśnie. Koralikiem nanizanym na pełną bezeceństw wojnę amerykańsko-chińską. Amerykanie proponują światu sieć zmilitaryzowaną, strzegącą sieci „faktorii odsysających” i przez te faktorie dokarmianą. Chińczycy proponują zaś „spółdzielnię wzajemniczą” na rzecz globalnych inwestycji, budowana w takim samym trybie, jak dobrosąsiedzki wysiłek składkowy na rzecz wodociągów czy melioracji albo szkoły powszechnej.

Obie siły są – oczywiście – imperiami, dlatego aby móc porównywać je bez „zanieczyszczeń optycznych”, trzeba dla celów dydaktycznych z obu giga-państw wygumkować nieludzkie systemy więzień i kolonii karnych, trzeba w obu przypadkach „oślepnąć” na kolonializm wewnętrzny (z jednej strony Indianie, Murzyni i imigracja zarobkowa, z drugiej strony Tybet, Ujguria, Mongolia Wewnętrzna, Mandżuria), trzeba w obu przypadkach wznieść się ponad oczywisty sojusz resortów siłowych z biurokracją administracyjną i dyplomacją, trzeba stać się daltonistą ideowym (z jednej strony „antykomunizm” nazywający komunizmem wszystko co wrażliwe na wyzysk, z drugiej „socjalizm ze specyfiką chińską” stawiający na mega-planistyczne projekty gospodarcze i kulturowe), trzeba rozumieć, że i tu i tam „wyścig zbrojeń” polega na totalnej inwigilacji całego świata oraz na rozwiązaniach tele-informatycznych, zdolnych „wygasić” całe kraje i regiony, aby je wyłączyć z jakiejś rozgrywki.

Trzeba też zrozumieć, że amerykańska histeria na punkcie terroryzmu wygląda śmiesznie, bo Ameryka jako taka jest globalnym terrorystą, podobnie chińska nad-uprzejmość wyrażająca się w głoszeniu „harmonii różnorodności” jest celowo przerysowana, uprzejmość kończy się tam, gdzie „dobro spółdzielcze” ktoś „prywatyzuje”.

Kiedy już dokonamy tego „wygumkowania” – pozostaje nam z jednej strony budowniczy gotów zakładać spółdzielnie, a z drugiej strony szantażysta, gotów niszczyć dla zysku.

 

*             *             *

Dopiero w tym kontekście możemy przyglądać się polskim głosowaniom na administrację lokalną, nazywanym dla zmyłki wyborami samorządowymi.

Przedmiotem bojów wyborczych są trzy elementy:

  1. Majątek komunalno-municypalny (grunty, obiekty, infrastruktura, przedsięwzięcia-projekty);
  2. Kompetencje decyzyjne, dotyczące zezwoleń inwestycyjnych, inwestycji infrastrukturalnych;
  3. Kształtowanie „profilu ludności”, jej odruchów na ewentualny czas alertów i stanów gotowości;

Kontrola tych trzech dziedzin odbywa się drogą manipulowania budżetami lokalnymi.

Amerykański model zmierza w kierunku „paramilitaryzacji”: lokalne organizacje, obiekty komunalne, polityka historyczna, rozmaite akcje „plus”,  wsparcie dla innowacyjności (skupionej na tzw. infrastrukturze krytycznej), rozmaite ćwiczenia pielgrzymkowe czy „myśliwskie” albo „strażackie” – to zimnowojenna przebudowa priorytetów „terenowych”, której animatorzy starannie pomijają tę drobną okoliczność, że taką multi-siecią będą zawiadować kompetentni, zaufani i doświadczeni „operatorzy” zainstalowani w Banku Światowym, NATO, MFW, WTO i w podobnych globalnych organizacjach.

Chiński model zmierza do radykalnego rozdziału między indywidualną przedsiębiorczością swobodną a gospodarczymi projektami Decydentury zmieniającymi otoczenie, codzienność Ludzkości. Wiąże się to z planowanym, a nie żywiołowym przeistaczaniu Natury w Świat Syntetyczny, będący dziełem człowieka. Do lamusa odchodzi rzeczywistość, w której ludzie działali wedle ograniczeń naturalnych (procesy biologiczne, chemiczne, bariery fizyczne), powoli zanurzamy się w świecie nad-urbanizacji oraz materiałów i energii nieznanej Naturze. Nowy Jedwabny Świat „zagospodarowuje” tę rzeczywistość.

Dla porównania powiedzmy o modelu europejskim. Skupia się on na atomizacji wszelkiej ludzkiej działalności (rynek, przedsiębiorczość, pozarządowość, naukowość, artystyka, lokalność), aby pod pozorem wolności i swobód zogniskować działalność człowieka na tematach „kulturowych”: doraźnych, drugorzędnych i zastępczych, a w tym łże-twórczym sosie wyrastać mają skonsolidowane „piguły” doskonale planistyczne, kolonizujące „rynkowy” żywioł, przy ogólnym założeniu, że dostatku „nie dla wszystkich wystarczy, więc prowincje-kolonie „drugiej prędkości” z czasem staną się przestrzeniami stagnacyjnymi, bez objawów postępu.

 

*             *             *

Zupełnie przypadkiem złożyło się w Polsce, że najpierw mamy głosowania lokalne (patrz: trzy elementy gry wskazane wcześniej), potem parlamentarne (poustawianie resortów merytorycznych, budżetu centralnego, funduszy wszelkich i Decydentury), na koniec prezydenckie(resorty siłowe, dyplomacja, sojusze międzynarodowe). To pozwala głównym kamarylom – zanim dojdzie do nieodwracalnych przeistoczeń – ukrywać intencje związane z wyborem między modelem amerykańskim i europejskim (Polska dziwnie stroni od modelu chińskiego).

Toczący się trój-etapowy bój o Polskę stoi pod znakiem wybory między Rzeszą, Garnizonią a Zasadą (Europa, Ameryka, Chiny). Z naciskiem na dwie pierwsze opcje. I nie dajmy się zwieść, że oto na razie bawimy się w to co „nieważne”, bo lokalne.


Komentarze 1 Dodaj komentarz

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


8 − = sześć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Kampania 2018 wystartowała

poniedziałek 16/04/2018
1

/dlatego pozwalam sobie na tekst obfity/ Usprawiedliwieniem dla niniejszego tekstu jest fakt, że właśnie ruszyła zmasowana kampania przekupywania elektoratu w wykonaniu formacji aktualnie rządzącej Polską,…


Abiturienci

piątek 13/04/2018
0

Aby wyjaśnić sens słów niektórych, sięgnę po epizod w mojej własnej młodości. Otóż – marząc o tym od 7 klasy „podstawówki” i przez cały „ogólniak”…


Sie należy i wypada. Po prostu

wtorek 10/04/2018
0

Była CASA,był śmigłowiec Millera, były liczne awaryjne lądowania. Nikt nie pofatygował się, by powiesić na ścianie hańby sprawców zaniedbań i "kozaków" lotnictwa. Aż stała się…


Klucz środkowoeuropejski

piątek 06/04/2018
1

Europa Środkowa jest niemal od zaranie odrębnym cywilizacyjnie fenomenem, choć swojej tożsamości szuka jako „aneks” do Europy, przedmurze chrześcijaństwa, bufor anty-carski, antysowiecki. Na północnym wschodzie…


Prymus

czwartek 05/04/2018
1

Szanowna cenzuro, gdziekolwiek się zadekowałaś! Niniejszy tekst jest o Obywatelu, moim Rodaku, mieszkańcu metropolii dolnośląskiej, zatrudnionym ostatnio przede wszystkim w Rządzie RP. Nie jest to…


Trochę polityki dla smaku

wtorek 03/04/2018
1

Miałem teraz właśnie, od rana, czuwać przy Romanie, z którym co-nieco razem zrobiliśmy przed laty, z którym przyjaźń nasza dawkowała się zbyt rzadko i zbyt…


Zmartwychwstanie dla niedowiarków

niedziela 01/04/2018
7

Człowiek – jako gatunek – nie spocznie, zanim nie uwolni się od rozmaitej doczesnej zmory, która go prześladuje, a która objawia się nieuchronnością obowiązków, trudu…


A z tym socjalizmem to było tak…

środa 28/03/2018
0

Na wszelki wypadek, na użytek nieświadomych ofiar narastającego polskiego maccartyzmu[1], stojących z boku i myślących za hunwejbi-mediastami, że każdy myślący niezależnie i oddolnie to „komunista”…


Demontaż społeczeństwa obywatelskiego?

sobota 10/03/2018
0

Ze społeczeństwem obywatelskim jest jak z sędziowską niezawisłością. Sędziowie są systemowo wystarczająco dobrze uposażeni i zabezpieczeni, od startu kariery, a zwolnić takiego z etatu to…


Wybory w rękach służb

czwartek 08/03/2018
0

Pierwszym Polakiem, który w programie wyborczym postawił na negację założeń Transformacji i jej nieludzkich, aspołecznych, antypolskich praktyk – był Stan Tymiński. Można go oceniać dowolnie…