Guzik z pętelką


wtorek 29/12/2015

Akurat znalazłem niezłą podpórkę dla swoich (i kornelowych) poglądów, które wyrażam w myśli „państwo, pod rządami którego przeważająca większość ma wrażenie, że bez niego sprawy miałyby się znacząco lepiej, niż z nim – to jest państwo nielegalne”. Np. TUTAJTUTAJ.

Oto te podpórki:

„(…) aby państwo mogło się utrzymać, muszą jego sprawy publiczne być tak uporządkowane, aby zarządzający nimi, zarówno czy kierować się będą rozumem, czy wzruszeniami, nie mogli wcale być wystawieni na to, aby działać ze złej wiary, czyli niecnie”

„(…) umowy, czyli ustawy, w których ogół przekazuje swe prawo jednej radzie czy jednej osobie, winny, nie ulega to wątpliwości, być złamane, gdy dobro powszechne wymaga, aby były złamane”

Autor: Baruch Spinoza. Źródło: „Tractatus Theologico-Politicus” (1670)

Przemycałem tę myśl kilka razy, a dziś mogę ją z całą odpowiedzialnością postawić jasno: jakiegokolwiek narzędzia proceduralnego użyje formacja ustępująca przeciw formacji wschodzącej (to jest proces, a nie zero-jedynkowy akt) – narzędzie to zostanie wyłączone. Właśnie wyłączony został Trybunał. Przedostatecznie. Gimnastyka konstytucjonalistów zawisła w połowie „wymyku”.

Pamiętam – i nie raz przytaczałem – jak „tuski” mówiły do ludzi: macie swoje sądy, prokuratury, instancje, izby, samorządy, referenda, macie całą tę demokrację – odczepcie się ode mnie. Po czym spokojnie związywały ręce sądom, prokuraturom, instancjom, izbom, samorządom, referendom, demokracji – i czekały, aż się ktoś wkurzy i zacznie chuliganić. A pod rządami skrępowań działał ten, kto ten myk rozumiał, i czynił spustoszenie, robiąc sobie dobrze.

Słucham, jak wyciszony, nieco sarkastyczny Prezes TK waży każde słowo przed mediastką z amerykańskiej TVN24. Ktoś niezorientowany mógłby pomyśleć, że się przestroił politycznie. Nie: on wie, że boje w obszarze procedur (patrz: „Między sprawiedliwością a prawem”, TUTAJ) zostały ucięte brutalnie, tak jak w reklamach jednym ruchem strząsa się ze stołu „nienajlepsze” proszki. Może i z lekceważeniem dla „demokratycznego dorobku”. I teraz Trybunał w powykręcanymi rękami może sobie rozważać „o istocie konstytucji i demokracji”.

Pisałem, że formacja wstępująca „ma oko” na kilkadziesiąt narzędzi formacji ustępującej, jakich ta zechce użyć, aby mimo przegranych nadal kontrolować, panować nad tym co się dzieje. Nadal wyciskać z Rzeczpospolitej swoje. Jednym z narzędzi jest „interwencja europejska”. Trzeba mieć cojones, by sobie z tego nic nie robić. Szacun. Kto chce, ten zauważa, że w co wrażliwsze miejsca gospodarcze, gdzie eciu-peciu kręciło się na kształt preclowanych lodów, wstawiani są ludzie, w liczbie kilkunastu, za chwilę kilkudziesięciu, którzy mają jedno-jedyne zadanie: wiedzę operacyjną zamienić na dowody sądowe. To nie jest żaden „skok” na PKP, Stadion, media, Orlen, przetargi zbrojeniowe: to jest audyt! I zablokowanie geszeftów. Pamięta ktoś, jaka odprawę dostają prezesi tych podmiotów?

Wiosną zostanie wyłączone wielorękie narzędzie pod nazwą Nomenklatura. A wtedy społeczeństwo przyzwoli na wymianę tych kilkuset tysięcy. Nie mam złudzeń: posypią się też wióry, a sądy będą miały co robić. Zresztą, w „państwie w państwie” rzecz się podobnie rozstrzygnie. Z kibicowską adrenalinką czekam na to, w jaki sposób przedstawiciele środowisk w zawodach „niezastępowalnych” będą doprowadzani do stanu, w którym interes korporacyjny zostanie wyparty przez deontologię, rzetelność, uczciwość, solidność, prawość. Naprawdę nie wiem, co się zadzieje, a to jest trudniejsze niż „punktowe” wyłączenie TK.

Wyjaśnijmy temu Czytelnikowi, który rzadko zagląda do mojej „twórczości”: jestem za tym, żeby Państwo ustąpiło przed Obywatelską Samorządnością, więc gry i zabawy wokół tej „teoretycznej kupy kamieni, d…y i innego organu” obchodzą mnie wyłącznie jako widowisko edukacyjne, a nie problem społeczny. Jestem za demokracją, dlatego nie jestem w KOD, bo ten jest za „naszą demokracją”. Dodatkowo mam pewność, że liderzy formacji wschodzącej są nieprzesadnie ortodoksyjni w sprawach demokracji.

Sprawę Trybunału widzę tak: urwano guzik, przyszyty nieprawidłowo, bo zbyt dużo pętelek go omotało. I na razie nie przyszyto drugiego, tylko pomieszano pętelki, nikt się już w nich nie połapie. Tak wygląda wyłączanie.


Moje najnowsze wpisy

 

Czas na wybory konstruktywne

poniedziałek 05/11/2018

Kto żył i czytał gazety – wtedy czytało się prasę – ten pamięta głosowania czerwcowe do Sejmu (kontraktowego) 1989. Ich istotą była umiejętność rozpoznania przez…


Przypomnienie

sobota 20/10/2018

Żyjemy w czasach, w których zaproszenie do konsulatu obcego państwa może oznaczać wezwanie na egzekucję. Żyjemy w czasach, kiedy poprzez fizyczno-formalne ograniczenia eliminuje się ugrupowania…


Co zrobi "władza"?

wtorek 09/10/2018

Im dłużej nasza „władza” zwleka z przerwaniem tego ewidentnego bezprawia – tym mocniejsze wyciągnę argumenty: niech się władzuchna nie pociesza, ja nie jestem KOD-ownikiem czy…


Zapowiedź protestu wyborczego

wtorek 02/10/2018

Jan Herman                                                                                                     Warszawa, 2 października 2018 r. Pełnomocnik Wyborczy KWW Dra Mateusza Piskorskiego oraz Obywatel zarejestrowany jako wyborca w Warszawie         DO:…


Jak to sformułować … aby było grzecznie

piątek 28/09/2018

Ktoś jednak jest autorem podziału Polski wedle „plemienności”. Ja ten podział widzę następująco: ktoś tak „prowadził sprawy”, aby rozmaite „państwa w państwie” okradały Państwo z…


Potrzebą najpilniejszą: REKONSTRUKCJA, czyli ZMIANA

czwartek 20/09/2018

Zdziwią się ci, którzy myślą, że wiedzą o czym jest tytuł niniejszej notki: owo zdziwienie minie, kiedy cierpliwie dotrzecie do ostatniego akapitu. Zresztą, możecie od…


Przypadek niejakiego Patryka

piątek 14/09/2018

Ja jestem socjalistą i patriotą, a kim jest Patryk – nie wiem. Mieszkałem w jego mieście krótki czas, bo urodziłem się w Nysie, a moi…


Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe

czwartek 06/09/2018

Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe Polską – przez ostatnie stulecie „niepodległości” podarowanej-wycyganionej od „panów świata” – rządzi socjalizm feudalny.…


Pomóżmy PiS-owi! Na pohybel Mścicielom!

piątek 31/08/2018

Formacja sprawująca w Polsce rządy od niemal 3-ch lat nie znalazła się u władzy na skutek zbiorowego „zażycia” przez Elektorat. Do upadku doprowadziła siebie formacja…


Salonowe komuchoznawstwo

niedziela 26/08/2018

Ukazała się na Salonie24 notka o polskiej lewicy, która już w tytule zapowiadała tabelę porządkującą-systematyzującą. Autorowi składam ukłon, bo poświęcił trochę czasu sprawie. A teraz…