Gminowładztwo


wtorek 24/10/2017

Słownik Doroszewskiego opisuje pojęcie „gminowładztwa”, wprowadzone do obiegu przez emigranta po-powstaniowego Joachima Lelewela” (historyk, wolnomularz, nauczyciel akademicki, młodopolak, poliglota) jako „rządy sprawowane bezpośrednio przez Lud w formie samorządu gminnego”.

Słowo „gmina” oznaczało w tamtym czasie zbiorowość terytorialną, branżową, środowiskową, światopoglądową, ideową – uspołecznioną wedle „bezpośredniej kontroli społecznej”, czyli żyjącą w formule „wiedzą sąsiedzi kto na czym siedzi”.  I to takie zbiorowości – pisał Lelewel – mają niemal odruch konstytuowania się w samorządy, stawiane wtedy wyraźnie w roli alternatywy wobec rządów autorytarnych monarchów.

Cały koncept Lelewela sprowadzał się do założenia, że społeczność licząca kilka-kilkadziesiąt tysięcy „uczestników” jest zdolna suwerennie zarządzać wszelkimi swoimi sprawami, takimi jak: aprowizacja (zaopatrzenie w żywność), mieszkalnictwo (godne warunki udomowienia), urbanizacja (instalacje infrastruktury), oświata (edukacja szkolna i tzw. ustawiczna), zarządzanie gruntami i obiektami, bezpieczeństwo (milicja ludowa), ochrona zdrowia (lecznictwo, medykamenty), zaopatrzenie-wyposażenie mieszkań, biur i fabryk, samopomoc wzajemnicza, a nawet wymiar sprawiedliwości (ściganie przestępczości pospolitej).

Postulatem podstawowym konceptu Lelewela było: nie upoważniać struktur systemowo-ustrojowych (Państwa: urzędów, organów, służb, legislatury) do niczego, co społeczności gminne potrafią sobie „załatwić” same, własnymi siłami przedsiębiorczymi, na własny rachunek i odpowiedzialność (dziś powiedzielibyśmy o „zakazie zbędnej społecznie redystrybucji”).

Tu przesiądę się na swoją ulubioną kobyłkę, czyli Swojszczyznę. Bo właśnie gminy pojmowane jak powyżej (społeczności swojszczyźniane) od zawsze i na zawsze praktykują tę instytucję niepotrzebnie dławioną od pokoleń przez Państwo. Swojszczyzna jest glebą dla obywatelstwa: oznacza ona – pisaną lub nie – ugodę jednostki, rodziny, grupy wyznaniowej, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa – ze społecznością lokalną. Na mocy takiej ugody domniemane jest przyzwolenie na działanie „na forum” i „w łonie”, pod warunkiem służenia bezpośrednio gminie: wtedy poza przyzwoleniem na działalność możliwe jest też wsparcie w postaci ułatwień, protekcji wobec „obcych”, itd., itp.

Zbliżają się „wybory” samorządowe (w rzeczywistości nie wybory, tylko głosowania). Gminy (społeczności swojszczyźniane” nie mają praktycznie żadnego wpływu na kształtowanie reguł głosowania, zgłaszania i selekcji kandydatów do funkcji publicznych, na termin i tryb głosowania, na redakcję obowiązków dla osób publicznych, na zainstalowanie mechanizmów odpowiedzialności przed wyborcami. Wszystkie te sprawy dawno już odebrano samorządom i stały się one polityczną karmą dla „warszawki”.

Najbliżej osadzona w środowiskach instytucja Sołtysa – jest zmarginalizowana i służy Państwu. Tak zwani radni – to w rzeczywistości zaledwie „czynnik społeczny” przy administracji lokalnej, w dodatku czynnik „skorumpowany” (krewni i znajomi obsadzają tzw. małą nomenklaturę w zamian za poparcie władzy administracyjnej i „nie wtrącanie się”).

Rzeczywistą, autorytarną, choć dyskretną władzę nad administracją lokalną sprawuje sieć Regionalnych Izb Obrachunkowych, konstytucyjnie i ustawowo przypisana bezpośrednio Premierowi, z pozorami podporządkowania „właściwemu ministrowi” (Premier może w dowolnej chwili odwołać każdego ministra, zatwierdza też prezesów poszczególnych RIO). Premier ma w sprawach codziennego życia lokalnego więcej do powiedzenia (i skuteczniejsze narządzie oddziaływania) niż radni. Oto kwintesencja samorządności-demokracji-gminowładztwa w Polsce.

POSTULAT

Radnymi gminy powinni być Sołtysi, a ich liczebność, uposażenie i sposób powoływania-odwoływania powinno pozostawać w wyłącznej gestii społeczności lokalnej.

Społeczność lokalna samo-opodatkowuje się na rzecz spraw wspomnianych wcześniej: aprowizacja (zaopatrzenie w żywność), mieszkalnictwo (godne warunki udomowienia), urbanizacja (instalacje infrastruktury), oświata (edukacja szkolna i tzw. ustawiczna), zarządzanie gruntami i obiektami, bezpieczeństwo (milicja ludowa), ochrona zdrowia (lecznictwo, medykamenty), zaopatrzenie-wyposażenie mieszkań, biur i fabryk, samopomoc wzajemnicza, a nawet wymiar sprawiedliwości (ściganie przestępczości pospolitej).

Wspomniane „tematy” nie podlegają ani redystrybucji, ani regulacjom unifikującym: jeśli szwankują – to samorządy mogą zawierać porozumienia wzajemni cze z innymi samorządami.

Sprawy natury rzeczywiście „ponad-gminnej” (obronność, kryminalistyka, inwestycje krytyczne, media rządowe) – powinny być finansowane ze składki gminnej do budżetu centralnego, na podstawie partnerskiej umowy.

Działalność wszelkich podmiotów poza-gminnych w obszarze gminy (terytorialnej, branżowej, środowiskowej) – wymaga odnawialnej (np. corocznie) akceptacji samorządu.

 

*             *             *

Proste? No, właśnie tak rozumiem „wzięcie władzy po to, by ją oddać Suwerenowi”.


Moje najnowsze wpisy

 

Czas na wybory konstruktywne

poniedziałek 05/11/2018

Kto żył i czytał gazety – wtedy czytało się prasę – ten pamięta głosowania czerwcowe do Sejmu (kontraktowego) 1989. Ich istotą była umiejętność rozpoznania przez…


Przypomnienie

sobota 20/10/2018

Żyjemy w czasach, w których zaproszenie do konsulatu obcego państwa może oznaczać wezwanie na egzekucję. Żyjemy w czasach, kiedy poprzez fizyczno-formalne ograniczenia eliminuje się ugrupowania…


Co zrobi "władza"?

wtorek 09/10/2018

Im dłużej nasza „władza” zwleka z przerwaniem tego ewidentnego bezprawia – tym mocniejsze wyciągnę argumenty: niech się władzuchna nie pociesza, ja nie jestem KOD-ownikiem czy…


Zapowiedź protestu wyborczego

wtorek 02/10/2018

Jan Herman                                                                                                     Warszawa, 2 października 2018 r. Pełnomocnik Wyborczy KWW Dra Mateusza Piskorskiego oraz Obywatel zarejestrowany jako wyborca w Warszawie         DO:…


Jak to sformułować … aby było grzecznie

piątek 28/09/2018

Ktoś jednak jest autorem podziału Polski wedle „plemienności”. Ja ten podział widzę następująco: ktoś tak „prowadził sprawy”, aby rozmaite „państwa w państwie” okradały Państwo z…


Potrzebą najpilniejszą: REKONSTRUKCJA, czyli ZMIANA

czwartek 20/09/2018

Zdziwią się ci, którzy myślą, że wiedzą o czym jest tytuł niniejszej notki: owo zdziwienie minie, kiedy cierpliwie dotrzecie do ostatniego akapitu. Zresztą, możecie od…


Przypadek niejakiego Patryka

piątek 14/09/2018

Ja jestem socjalistą i patriotą, a kim jest Patryk – nie wiem. Mieszkałem w jego mieście krótki czas, bo urodziłem się w Nysie, a moi…


Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe

czwartek 06/09/2018

Socjalizm feudalny – naszą potrzebą najwyższą! – facecje na tematy ustrojowe Polską – przez ostatnie stulecie „niepodległości” podarowanej-wycyganionej od „panów świata” – rządzi socjalizm feudalny.…


Pomóżmy PiS-owi! Na pohybel Mścicielom!

piątek 31/08/2018

Formacja sprawująca w Polsce rządy od niemal 3-ch lat nie znalazła się u władzy na skutek zbiorowego „zażycia” przez Elektorat. Do upadku doprowadziła siebie formacja…


Salonowe komuchoznawstwo

niedziela 26/08/2018

Ukazała się na Salonie24 notka o polskiej lewicy, która już w tytule zapowiadała tabelę porządkującą-systematyzującą. Autorowi składam ukłon, bo poświęcił trochę czasu sprawie. A teraz…