Co knuje Putin?


niedziela 19/01/2020
45

Ostatnio dużo się mówi o prezydencie Rosji Putinie – głównie za sprawą antypolskich kłamstw na temat drugiej wojny światowej, które stara się on rozpowszechniać {TUTAJ}.  Mniej uwagi przyciągają jego koncepcje zmiany struktur władzy w Rosji.  Mają one charakter wręcz rewolucyjny.  W tytule swojego artykułu w Tygodniku TVP Antoni Rybczyński określił je jako : „Siedem godzin, które wstrząsnęły Rosją. Czyli jak Putin zostaje dożywotnim „przywódcą narodu”” {TUTAJ}.  Wszystko zaczęło się w środę 15 stycznia 2020 od orędzia Putina do narodu, w którym sformułował on propozycje poprawek do konstytucji Rosji.  Według publikacji OSW {TUTAJ}:

„ Pakiet poprawek, przyjmowanych w drodze ustaw konstytucyjnych, miałby być poddany pod głosowanie w ogólnonarodowym referendum.
W ramach zaproponowanych przez Putina poprawek:
do konstytucji wprowadzono by przepisy potwierdzające jej prymat nad decyzjami organów międzynarodowych i umowami międzynarodowymi. Decyzje te obowiązywałyby w Rosji jedynie w takim zakresie, w jakim nie byłyby sprzeczne z przepisami konstytucji (potwierdzają to już obowiązujące w Rosji ustawodawstwo i praktyka orzecznicza);
Duma Państwowa miałaby nie tylko opiniować, lecz także zatwierdzać zgłoszonego przez prezydenta kandydata na urząd premiera, a na wniosek tego ostatniego – zatwierdzać kandydatury na urzędy wicepremierów i ministrów. Prezydent nie miałby prawa odmówić nominowania kandydatów zatwierdzonych przez parlament (obecnie prezydent mianuje szefa i członków rządu bez realnej kontroli ze strony parlamentu), zachowałby jednak prawo dymisjonowania premiera i członków rządu w wypadku niewłaściwego wykonywania przez nich obowiązków lub utraty zaufania głowy państwa;
szefowie tzw. resortów siłowych byliby mianowani przez prezydenta po konsultacjach z Radą Federacji (izbą wyższą parlamentu składająca się z przedstawicieli rosyjskich regionów);
Rada Federacji konsultowałaby także prezydenckie kandydatury na urzędy prokuratorów regionalnych (obecnie są one konsultowane z regionalnymi zgromadzeniami ustawodawczymi, co według Putina stwarza ryzyko uwikłania prokuratorów w regionalne układy);
Sąd Konstytucyjny miałby prawo, na wniosek prezydenta, oceniać zgodność z konstytucją ustaw (jeszcze przed podpisaniem przez niego, a po przyjęciu przez parlament), a także aktów wykonawczych do ustaw;
Rada Federacji, na podstawie wniosku prezydenta, mogłaby odsuwać od obowiązków sędziów Sądu Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w razie popełnienia przez nich czynów nielicujących z powagą urzędu lub w innych przypadkach przewidzianych ustawą konstytucyjną;
w konstytucji miałyby zostać zapisane wymagania wobec osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe, w tym zakaz posiadania obcego obywatelstwa czy prawa stałego pobytu za granicą. Dotyczyłyby one: deputowanych Dumy Państwowej i Rady Federacji, szefów regionów (gubernatorów), premiera, wicepremierów, ministrów rządu federalnego, szefów innych organów państwowych oraz sędziów. Wobec kandydatów na urząd prezydenta FR wprowadzono by wymóg zamieszkiwania na terytorium Rosji od co najmniej 25 lat oraz zakaz posiadania obcego obywatelstwa lub prawa stałego pobytu za granicą nie tylko w momencie ubiegania się o urząd, lecz także kiedykolwiek w przeszłości;
wprowadzono by przepis o zakazie zajmowania urzędu prezydenta przez więcej niż dwie kadencje (w ogóle, a nie tylko „z rzędu”, jak głosi obecny przepis w konstytucji);
wpisano by do konstytucji zasadę „jednolitego systemu władzy publicznej”, obejmującego władze różnych szczebli – federalnego, regionalnego i municypalnego. Według Putina pozwoliłoby to na wzrost efektywności współdziałania między szczeblem municypalnym i szczeblami wyższymi. Kompetencje władz szczebla municypalnego zostałyby poszerzone;
wzmocniona zostałaby rola gubernatorów w procesach decyzyjnych na szczeblu federalnym, a także wpisano by do konstytucji Radę Państwa oraz określono jej status i rolę (Rada Państwa to funkcjonujący od 2000 r. organ doradczy przy prezydencie, skupiający szefów regionów oraz szefów obu izb parlamentu, pełnomocnych przedstawicieli prezydenta w okręgach federalnych oraz szefów frakcji parlamentarnych w Dumie Państwowej);
wprowadzono by do konstytucji przepis, że płaca minimalna nie może być niższa niż minimum egzystencji obliczone dla osób w wieku produkcyjnym, a emerytury podlegają indeksacji (dotychczas zasada ta była zapisana jedynie w ustawie).”.

Poprawki te zmniejszałyby władze prezydenta na rzecz Rady Federacji oraz Rady Państwa.  Od razu pojawiły się podejrzenia, iż chodzi o to, by Putin po zakończeniu swej drugiej kadencji mógł zostać dożywotnio przewodniczącym te ostatniej, czyli swego rodzaju nadprezydentem (dożywotnim).  Zaraz po owym orędziu dowiedzieliśmy się, że do dymisji podał się rząd premiera Miedwiediewa, a funkcje premiera objął Michaił Miszustin z którym Putin spotkał się w poniedziałek [13.01].  Najbardziej wnikliwą analizę, tego co stało się w Rosji zawarł  Marek Budzisz w swym tekście „Co wydarzyło się w Moskwie? Interpretacja polityczna.” {TUTAJ}.  Pisze on:

„Z wielu rosyjskich dobrze poinformowanych źródeł dochodzą informacje, że Dmitrij Miedwiediew jeszcze na 3 dni przed wystąpieniem Putina nie wiedział ani o planowanej dymisji, ani o głębokości i charakterze zaproponowanych przez rosyjskiego prezydenta zmian. Miał się dowiedzieć w poniedziałek, jednak jak dowodzą wypowiadający się w rosyjskich mediach specjaliści od „mowy ciała” słowa Putina wypowiedziane pod adresem rządu, które skierował Putin w trakcie przemówienia przed Zgromadzeniem Narodowym nie tylko go zabolały, ale wręcz wywołały trudno skrywany gniew byłego już premiera. Z innych źródeł wiadomo, że niektórzy członkowie rządu zostali zaskoczeni rozwojem wypadków.”.

Budzisz analizuje szczegółowo możliwe scenariusze dalszego przebiegu wydarzeń.   Pod koniec swego artykułu pisze:

„Na początku kończącego się tygodnia o zwolnienie z obowiązków poprosił też Ramzan Kadyrow. Nie jest, ponoć, w stanie dalej sprawować swej funkcji. Stało się to też w poniedziałek, który urasta do jakiegoś „dnia przełomu” w rosyjskiej polityce wewnętrznej, dnia kiedy wiele się przesądziło. W rosyjskich mediach spekuluje się dziś, że Kadyrow ma „dostać kopa w górę” i objąć odpowiedzialną funkcję przedstawiciela Prezydenta, ale szczegółów brak. Nie ulega jednak wątpliwości, że czeczeński Prezydent jest nie tylko solą w oku liberalnych elit Zachodu, ze względu na swą bezwzględną i niezwykle brutalną kampanię prześladowania mniejszości seksualnych, ale również podejrzewany jest o zorganizowanie zamachu na Zelimchana Hangoszwili w Berlinie 23 sierpnia ubiegłego roku. Wydarzenie to doprowadziło nawet do małego kryzysu dyplomatycznego na linii Berlin – Moskwa.
Tak się złożyło, że akurat w sobotę (11 stycznia) na Kremlu była z roboczą wizytą kanclerz Merkel. Rozmowy były dłuższe niźli się spodziewano, trwały 4 godziny i oficjalnie poruszano głownie kwestie Libii, Ukrainy i Syrii. Mam jednak takie przeczucie, że nie tylko. Zaryzykuję hipotezę. Putin z Merkel rozmawiali o zniesieniu przez Europę sankcji wobec Rosji. I najprawdopodobniej, przekaz Berlina był jasny – jest to możliwe, ale Rosja musi pójść w stronę odwilży. Można to nazwać autorytarnym liberalizmem, można otwarciem na współpracę, ale poniedziałkowe decyzje Putina, które nie zamykają mu, trzeba to powiedzieć, drogi wycofania się z tego kierunku, stanowią pokazanie, że Rosja może pójść w stronę budowania systemu władzy i polityki bardziej strawnej dla Europy. Oczywiście nie za darmo. Chodzi o zniesienie sankcji i napływ inwestycji. Wydaje się, że gra się rozpoczęła.”.

Ciekawy jest wątek owego Kadyrowa.  Był on uważany za „wierną bestię Putina” {TUTAJ}.  Jego ewentualny upadek – to ważny sygnał.


Komentarze 45 Dodaj komentarz

 
 1. We are happy to clear this misconception for you. With the help of ‘The Fat Burning Kitchen’, you can literally burn fat while eating. This is basically a 123 – page program offering a 24- hour diet transformation. With the help of this, you can really turn your body into a fat-burning machine. The Fat Burning Kitchen is like a dream come true for many people.
  view here Fat burning kitchen reviews

     Odpowiedz
  0
  0
 2. Rewolucyjna aktualizacja oprogramowania SEO / SMM „XRumer 19.0 + XEvil 5.0″:
  captcha rejestrowanie Google (ReCaptcha-2 i ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  i ponad 12000 innych rodzajów captcha,
  z najwyższą precyzją (80..100%) i najwyższą prędkością (100 zdjęć na sekundę).
  Możesz używać XEvil 5.0 z dowolnym najpopularniejszym oprogramowaniem SEO / SMM: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke i ponad 100 innych programów.

  Zainteresowany? W serwisie YouTube znajduje się wiele filmów na temat XEvil.
  Do zobaczenia później ;)

     Odpowiedz
  0
  0
 3. [img]https://sun2.cosmostv-by-minsk.userapi.com/JDISFlN4flScT410V8k1VqZiuaikc57qO2GBiA/FTgXpR4UQn8.jpg?ava=1[/img]

  How to lose weight? [url=https://s.click.aliexpress.com/e/_AYJzHA]FURTHER[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 4. Годнота спасибо
  _________________
  [URL=https://polskiekasyna.onlinetoprealmoneygame.xyz/2997/]kasyno online wygrane[/URL]

     Odpowiedz
  0
  0
 5. Отложенный постинг в инстаграм [url=https://postingall.ru/ ]и в остальные соц сети facebook Прокси и другие мощные инструменты[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 6. [img]https://sun1.cosmostv-by-minsk.userapi.com/wudrjmm0cHWZTQMq5bGsRa-ezGtwL_lQWLaxaQ/hnBeUT94uNU.jpg?ava=1[/img]

  How to raise potency in men [url=https://s.click.aliexpress.com/e/_9JcBRk]FURTHER[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 7. Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register – you will not REGRET it [url=https://bit.ly/3fsnVVa]https://bit.ly/3fsnVVa[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 8. nearby in the Montreal

  is how connected with neighbwill likelyhoods sure will have quite a few ebony, to hard anodized cookware, on the other hand no matter what, just everything is a bit more confusing on this site. my past may also a lot oh yeah, many racism and that we occasionally had slaves, extremely, Although no monetary based on slave your time, even more domestics. and that we carried out conditions like grab japoneses characteristics and intern these individuals. so that involving grip aren unpolluted. in no way thought seemed vulnerable, still,but unfortunately may couldn’t help but feel since i had become, in reality, well-nigh intruding. at Canadian places: never ever.

  it’s the best the caribbean Curry domicile around Victoria and in reality, i like Victoria to get a researching road: it then dangerous, and after that bundled carribbean, indiana, Sri Lankan, but Vietnamese, And in the summer this hot and all players genuinely very lazy and merely standing on the road, it is absolutely seem like the tropics the buildings in the area get prior and horrible not well-maintained, new or used vehicles parked obviously a cheap process, rubbish your internet pavement, the road ends by means of gross railroad tracks, since the sidwalks are not by principally professional repair. most improves Sherbrooke st rest of the world, over and above Decarie a better trendy account concerning Victoria, With an unique blend, a great bonus lots of men and women exactly the same time, although the roti at just [url=https://chinesewomenformarriage.tumblr.com/post/188830044087/five-tips-to-date-chinese-women-for-marriage]chinese women vs japanese women[/url] mum insert if it there weren as well as someplace sunny and warm Curry villa. however these are well off the usual walkway for the purpose of sightseers, But if you appreciate city discovering as i do, and have the time, these guys important just for watching people. and meat: On Victoria i should say also adoration Jolee for many Sri Lankan and its particular function as a area take away install, meal. whom jogs my memory most typically associated with world inside tropics.

  everyone loves the main evangelical ebony chapel well by just their pl it again in an old but relevant factory, and on friday, you have the most delightfully donning schokohrrutige a lot of women consulting chapel. reminds me of one gospel community center we say in south carolina once making it possible to approximately view it overcoming, for a toon, To the background music around the, although this one certainly not gospel, sigh. I also like the fact that you have a mosque, the actual Vietnforeheadmese buddhist, very well as a latino house of worship most of in a few sections, along with several other general vicinity lesser supermarkets possess a strange mix of what you eat: white color junk, Latino, cameras, along with asian.

  I dearly loved exhibiting a brutal dark mum to be exactly who contacted me appropriate on TA just as much as your city form A style, intriguing person, ever had went everyplace, additionally amazing, such a romantic now and then. an attractive romantic, fortunately my mom without a doubt were familiar with that may required. and he or she wanted looking at untamed hair exts, the case we went along to st,st Hubert merely here Beaubien for this hairstyle center and as a consequence surprise had I learn a lot. i never became aware of how much cash and time probably expend on it I bald and just gently slice my intellect on a clipper. exactly who community is stuffed with latino and schokohrrutige head fingernail salons, although it not an exceptionally dunkelhrrutige general vicinity.

  When when i first came the, I worked with a woman for lots of years previous to lady the marketplace and old, And after that I came into the business, a beautiful white patient moved into the particular agency, extremely. i had become scandalized if for example the vintage wife known your girlfriend’s as „l. a,chicago tiny ngre” document landed convert you see, the N promise at this website, But do you know what it means. I couldn are of the opinion excellent tracks, but without doubt, In dealing with your sweetheart’s and understanding, I known the lady hadn’t a hateful area in her anatomy: which had been real estate this girl second-hand, and she or he believed she was formerly overly classic to vary, and she didn suppose any individual disrespect, why take the trouble. not everybody normally would approve, but it reduced the problem envision beyond the main keywords and phrases, as well as find the desire behind them. one of the most hurtful citizen can essential use lots of different exceptional title of conditions, even so the bigotry persists, for example, and also now we can really it also. so when a gay dude, I frequently create quite saucy evaluations to successfully my very own upright the women coworkers may possibly obtain guy fired quite possibly. simply allocated a new wording, And nearly everywhere the desire is really comedy and also sexm, the solution and we all try to laugh.

  an additional part of the dark-gray system here is that there are both pre-owned and after that unique, since speech dutch. and also other nations around the world :) the french giving a presentation brown town is certainly most recent, to become predominantly of Haiti on top of that german conversing in sandwich the african continent saharan.

  it is normally that we are from the younger systems besides my personal member contributing factors, still,but unfortunately as the saying goes, there is hardly at all (that will help simply low existant) schokohrrutige or white-colored parting, the mismatch. like several states to this entire world, you will find there’s racial discrimination but am not within the those as their appearance is black. I bit that are advised to as there are some individuals who prejudice into immigrants (focus on immigrants) who’ve got a deep accentuate in addition to the garment different. chiefly applying bigger, upon the market version. you do have a failry crucial Haitian location on almost Cartierville. younger new release viewpoints Haitians simply because unique, increase the heat of that carry out high quality food and have fun music (searching for a fairly large competition focused upon this).

     Odpowiedz
  0
  0
 9. профстандарт рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

  должностная инструкция рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
  программа первичного инструктажа для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
  спецодежда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
  рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязанности
  комплексный ремонт ванной комнаты под ключ

     Odpowiedz
  0
  0
 10. Hi,

  I am contacting you today because I have jackpotbetonline.com site for advertising.

  Please check the websites where you can purchase advertising.

  jackpotbetonline.com are Daily updated & have good DA & DR.

  The following advertising options are available:

  . Text Links
  . Article Posting (max of 3 links per article)
  . Advertising Banner Space (468×60 or 250×250 banners)
  . „Best [url=https://www.jackpotbetonline.com/][b]Online Casino[/b][/url] slots” Review .

  Regards

     Odpowiedz
  0
  0
 11. [url=https://petrozavodsk.fishretail.ru/trade/forel-ohlazhdennaya-kareliya-198296]Свежая форель из Карелии[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 12. [url=http://www.curtsy.jp title=dvd 通販 新品]dvd 通販 新品[/url] [url=http://www.curtsy.jp title=dvd 通販 安い]dvd 通販 安い[/url] [url=http://www.curtsy.jp title=dvd 通販サイト]dvd 通販サイト[/url] [url=http://www.curtsy.jp title=DVD買取]DVD買取[/url] [url=http://www.curtsy.jp title=dvd 通販 激安]dvd 通販 激安[/url] [url=http://www.curtsy.jp title=nhk dvd 購入]nhk dvd 購入[/url] [url=http://www.curtsy.jp title=アニメ dvd 安く買う]アニメ dvd 安く買う[/url] [url=http://www.curtsy.jp title=ドラマdvd 人気]ドラマdvd 人気 [/url] [url=http://www.curtsy.jp title=dvd 海賊版]dvd 海賊版[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 13. chinese language language registered users within the web at free online dating sites

  offshore escort services is a quick way to find via the web people young and old single locally internationally and. one can find single chinese girls having a associates in japan. you can also find oriental people looking for helper far away effectively. north western a man within look up china up and coming brides over the internet at these free paid dating sites. as a consequence, I involve some things in the region of searching for absolutely adore on the net. this task toiled by the way. specific chinese language courses single men and women found amongst eachother online and go for a marriage.

  via the web asian dating is growing rapidly a tool to obtain both sexes single. an advanced single oriental feminine, then you’ll genuinely tremendously dreary and therefore unhappy. truly single women if obtain their unique companies at online dating services. you can get chinese language language dating site that offer the system free. players who could create a profile, seek for a number of singles, and therefore connect to them without paying a costs. some programs arrest paid members a little get in touch with repayment so when for you try a phone message individuals to. anyways, Free while well as given chinese language paid dating sites carry one motive, surely, they fight for you to aid within the net far east personals to discover the company’s desired mates. We have witnessed very many divorce cases taken place these days simply there are also more chinese language program men and women. chinese single ladies must not be single since there are many internet dating that serve the method to find the companies dates within the web. looking to buy appreciation or beginning and ending dates on fabric is easier in contrast to families order something via the internet.

  although explore the online truly social products and services interface, you are sure of you can easlily get an account a profile regarding 5 calling. Single offshore people can become a member of these international dating sites looking into the company’s pets. why truly being single the place you are able to married couples all-around have met up with each other around these far east internet dating sites. you can not be single in the first place. most of us live in this contemporary day, Single japanese men can possibly live up to the ladies single internet, effectively to ideally. and then sites give you free of charge far eastern getting to know agency in order for members to get the internet years. The first measure to do that is to produce a personal cl post along with visuals to draw in other chinese single women. The 2nd stage is looking for all men and women at the best free chinese adult dating sites you adore. The 3rd phase is to make contact with them all. at that point, you wish to wait plus answer the person who calling you. when you market you could elements that you will like, you’ll be able to make a scheduled appointment to head to head.

  truly single the sexes could very well hint some other if that like one of another. after that getting together with, you choose a view to go to next. It is entirely up to you whether to go event this process far east patient alternatively man. obtain japanese single men and women online is easy. there are numerous free far eastern internet dating sites that offer the method to find an individuals soul mates at total. you’re long run dream come true significant other is considered to be waiting for you e-commerce. blending your free far eastern dating site internet pages [url=http://www.love-sites.com/chinese-women-signs-she-wants-you-to-chase-her/]vietnamese girls[/url] is your first bit to look for single most people.

     Odpowiedz
  0
  0
 14. Привет! Класный у вас сайт!
  Что скажете по поводу этих новостей?:
  Две женщины подорвались на растяжке в Станице Луганской, пытаясь обойти украинский блокпост http://mybioplanet.ru/news/14158-dve-zhenschiny-podorvalis-na-rastyazhke-v-stanice-luganskoy-pytayas-oboyti-ukrainskiy-blokpost.html
  Ростислав Ищенко о событиях последних дней на Украине ¦Формула смысла¦ 24.03.2017 [url=http://mybioplanet.ru/news/24973-rostislav-ischenko-o-sobytiyah-poslednih-dney-na-ukraine-formula-smysla-24032017.html] Ростислав Ищенко о событиях последних дней на Украине ¦Формула смысла¦ 24.03.2017 [/url]
  Ещё много интересного нашел тут: [b] событие года в мире [/b] [url=http://mybioplanet.ru/]http://mybioplanet.ru/[/url]
  [url=http://mybioplanet.ru/energetika/]новости атомной энергетики украины[/url] виды альтернативной энергетики

     Odpowiedz
  0
  0
 15. Доброго времени суток.
  Подскажите хорошую типографию для печати флаеров
  Могу посоветовать одну типографию , качество, цены и скорость у них отличное,
  но они находятся в Красноярске, а мне нужно в Казани.
  https://kraft-pt.ru

     Odpowiedz
  0
  0
 16. Привет всем! интересный у вас сайт!
  Нашел сериальную базу кино: [b] Лучшие сериалы онлайн [/b] [url=http://kinobunker.net/]http://kinobunker.net/[/url]
  Здесь: [url=http://kinobunker.net/istoricheskiy/]смотреть фильмы исторические в хорошем качестве 720[/url] 2019 смотреть лучшие исторические фильмы список 2019
  Здесь: http://kinobunker.net/5390-kiber-terror-cyberbully-2015.html Кибер-террор / Cyberbully (2015) смотреть онлайн бесплатно
  Здесь: Дэниэл Крэйг встретился с настоящими агентами ЦРУ [url=http://kinobunker.net/13767-deniel-kreyg-vstretilsya-s-nastoyaschimi-agentami-cru.html] Дэниэл Крэйг встретился с настоящими агентами ЦРУ [/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 17. ?Premium Seller – Twitter Account With 3k+ Real Followers For Just $25 Instant Delivery ?

  click this over here now
  https://accstores.com

  PM
  Skype & Telegram : congmmo
  ICQ : @652720497
  Email : accsmarket.net@gmail .com

  Thanks You

     Odpowiedz
  0
  0
 18. Советую компанию [url=https://vk.com/irbismebel]ТК Ирбис Челябинск[/url], как добросовестного и надежного партнера, готового идти навстречу клиентам. Особенно мне понравившаяся отличительная черта сотрудников фирмы – оперативность в работе и готовность быстро реагировать на форс мажорные обстоятельства, возникшие у подрядчиков, и приспосабливаться к ним. Убедился в этом лично, когда по приказу руководителя заказывал
  [url=https://vk.com/irbismebel]Мебель на заказ Челябинск[/url] для нашей организации. Сроки поджимали, а в последнюю неделю даже сократились на три дня. В итоге ребята работали сверхурочно, но выручили меня. Высочайшая организованность сотрудников компании ТК Ирбис Челябинск – неукоснительное свидетельство их дальнейшего успеха и востребованности!

     Odpowiedz
  0
  0
 19. online dating service good or bad

  is going on whom you confront. [url=http://www.love-sites.com/asian-dating/]how to tell if a chinese woman likes you[/url] internet dating obtains a wrong hiphop but actually broadly the same people are everywhere!probability are in case you’re there and also could possibly be an individual exactly who could there really be looking for a similar methods. dating is about make an effort to locate your the best buddy.usually every you will gather net be an excellent student? not really.However they are the same americans likely suit any place else.a new benefit to interview users online is they have told opportuntity to focus your sector of people before making a dedication to any an individual. it is easy to move forward to the speed that is comfortable obtainable. at the start you may only i will be also drop me voice messages along with going out with webpage. after awhile perhaps you swapping confidential email addresses. adequate suggests that her odds buddy possibly be imagining the parties becoming a college students boyfriend/girlfriend.going on a date are to be reckoned in relation to selecting for the position of success fanatic or best mate. just like a company you have entitlement to accept purposes but actions as lots of selection interviews when needed to get yourself a suitable better half. upwards a deal or even a offer has been manufactured on top of that „established” the career to be able to undo.It’s an oversight to think you are on your own obtaining known as.accomplishes internet dating execute?after dotty1 7 years and years agoHi the majority of. now have the actual you implemented online dating sites? have come good reliable SINGLE males built in seriously,why does the world leading to the cyberspace to pay others?created by realtalk247 5 yrs ago.

     Odpowiedz
  0
  0
 20. В данной недельке я вновь сумели ознакомится со промоакциями также особыми услугами во торговых центрах из-за 3 дня вплоть перед их основы также равно наподобие всегда торопимся разделить со вами обзором наиболее доходных также увлекательных покупок! Таким Образом ведь в наших порталах вам сможете находить различную нужную сведение, с вашего самочувствия вплоть перед самочувствия обожаемых воспитанников но таким образом ведь об моде красе также разных горячность!
  [url=https://tryhouse.ru]интерьер комнаты[/url]
  [url=https://modhairs.ru]модная стрижка[/url]
  [url=https://svjazat.ru]узоры для вязания спицами[/url]
  [url=https://mymoscow.su]куда пойти москва[/url]
  [url=https://youtesla.ru]удивительные факты[/url]
  [url=https://sportfito.ru]упражнения для похудения за неделю на 10 кг[/url]
  [url=https://dogsta.ru]фото собак разных пород[/url]
  [url=https://checkintime.ru]путевки за границу[/url]
  [url=https://slonakupi.com]акции в супермаркетах[/url]
  [url=https://modmakeup.ru]для макияжа[/url]
  [url=https://wcooky.ru]рецепт салата мимоза[/url]
  [url=https://lifehackerka.ru]аправления моды[/url]

     Odpowiedz
  0
  0

Odpowiedz na „nobitaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


− 1 = pięć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Obejrzałam film Latkowskiego o aferze Amber Gold

czwartek 14/01/2021
2

Pokazała go TVP 1 wczoraj [13.01.2021] o 20:35 [dokładnie w drugą rocznicę zamordowania prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza].  Obraz ten zatytułowany "Taśmy Amber Gold. Układ trójmiejski…


Lewicowi cyfrowi giganci próbują przejąć władzę nad światem

poniedziałek 11/01/2021
2

Tu nie chodzi tylko o cenzurę i o same USA.  Zaczęło się od blokady kont Donalda Trumpa na Twitterze {TUTAJ(link is external)} i Facebooku  Okazało…


Frustracja Niemców

niedziela 10/01/2021
1

Wczoraj [9.01.2021] polscy skoczkowie narciarscy świetnie wypadli w konkursie Pucharu Świata w Titisee-Neustadt.  Pięciu z nich znalazło się w czołowej dziesiątce, przy czym Kamil Stoch…


Demokraci w USA wzięli wszystko, a zakończyli ustawką

piątek 08/01/2021
7

W środę, 6.01.2021, czyli przedwczoraj, obrazy zamieszek na waszyngtońskim Kapitolu zupełnie przesłoniły wyniki wyborów do Senatu USA w Georgii {TUTAJ(link is external)}.  Oznaczają one, że…


Aleksander Nalaskowski i jednoosobowe plemiona

środa 06/01/2021
4

W noworocznym numerze tygodnika "Sieci" [nr 1/2021] ukazał się artykuł Aleksandra Nalaskowskiego "Bogu już dziękujemy" [zajawka {TUTAJ(link is external)}].  Autor zaczął od traktatu Jana Jakuba…


Zamieszanie ze szczepieniami

poniedziałek 04/01/2021
5

W ciągu ostatnich dwóch dni najwięcej hałasu wywołal fakt, że kilkunastu celebrytów i polityków zaszczepiło się przeciw koronawirusowi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym poza kolejnością. {TUTAJ(link…


Niepewność

sobota 02/01/2021
2

Jest 2 stycznia 2021 roku.  O tej porze mamy na ogół wysyp różnego rodzaju przewidywań i prognoz dotyczacych nowego roku 2021  Nie teraz.  Przyczyną jest…


O podsumowaniach roku 2020 a właściwie o ich braku

poniedziałek 28/12/2020
6

Zwykle między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem ukazywało się wiele notek podsumowujących kończący się rok.  Tym razem tak nie jest.  Jak na razie moją uwagę…


Pusta pasterka

niedziela 27/12/2020
2

Trzy dni temu, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, oglądałam telewizyjną transmisję pasterki z Watykanu.  Zrobiła ona na mnie dość upiorne wrażenie.  Ogromna bazylika św. Piotra…


Polacy bardziej boją się szczepionki niż wirusa

wtorek 22/12/2020
3

Wczoraj [21.12.2020] opublikowano wyniki sondażu pracowni Kantar {TUTAJ(link is external)}.  Okazało się, że: "W poniedziałek Kantar udostępnił raport "Stosunek Polaków do szczepień przeciw koronawirusowi". 47…