Bober w „Alfabecie Urbana”


niedziela 06/09/2020

BOBER Andrzej – redaktor TVP        ALFABET URBANA

 

Mazowiecki i Drawicz, Jaruzelski i Miller, Kozłowski, Kozakiewicz i Stelmachowski, Bartoszcze

i Wałęsa, Korwin-Mikke i Najder itp. wszyscy pytają z niecierpliwą irytacją: Kto właściwie rządzi tą

telewizją?

Od chwili wylania i wsadzenia Macieja Szczepańskiego, wszystkie ekipy władzy pytały o to samo

i nie mogły znaleźć odpowiedzi. Kiedy byłem prezesem telewizji i radia, siedziałem na wysokim piętrze

w gabinecie po Szczepańskim. Nudziłem się z braku zajęć, bo wszystko toczyło się tu poza mną,

zadawałem sobie teŜ to pytanie: kto rządzi tym wszystkim, co ja firmuję? Prawdziwa odpowiedź jest taka

– telewizją nikt nie rządzi, ona rządzi się sama. Odbywa się to w ten sposób, Ŝe wpływ na poszczególne

segmenty programu ma kilkuset redaktorów i dyrektorów, na nich ma wpływ kilkuset notabli oraz teraz

juŜ moŜe kilkuset kapitalistów, którzy przekupują ludzi z TVP półlegalnie lub całkiem po cichu.

Gdyby jednak zapytać, kto w Polsce pojedynczo, względnie rzecz biorąc, najbardziej rządzi

telewizją, to w chwili, gdy piszę te słowa, prawidłowa odpowiedź brzmi: Andrzej Bober. Formalnie jest

on prostym dyrektorem generalnym, jednym z tłumu szefów.

Od późnego Gierka do stanu wojennego Bober prowadził bardzo popularny program „Listy o

gospodarce”, w którym niezwykle ostro, arogancko i kompetentnie oćwiczał szefów gospodarki. Kolejne

ekipy nienawidziły go najbardziej ze wszystkich ludzi w Polsce. Premierzy, wicepremierzy i sekretarze

KC biegali i pytali, kto do cholery w ogóle pozwala na te wredne popisy Bobera. Nie moŜna było jednak

ustalić, kto za nim stoi, Ŝeby załatwić wylanie Bobera. Trwał on więc dzięki temu, Ŝe zapewne nikt za

nim nie stał, a wszyscy sądzili, iŜ ktoś stoi i tylko nie moŜna go odnaleźć. Działał teŜ Bober dlatego, bo

się go bano. Gdy którakolwiek władza boi się kogoś – jest on względnie bezpieczny.

Potem Bobera spławiono, ale, o ile się nie mylę, trzeba było w tym celu wprowadzić stan

wojenny. UraŜony Bober zwąchał się z opozycją. Utorowało mu to później drogę do rządów w TVP. W

opinii mas telewizyjnych pracowników uchodzi za ostrego faceta więc nietrudno mu było złapać władzę

pod miękkim i porządnym Drawiczem. Dlatego bo Bober zna się na telewizji, czym róŜni się od

wszystkich, poza Snopkiewiczem, ludzi nowej nomenklatury posłanych do TV na komisarzy

politycznych.

Za poprzedniej władzy, chyba był to rok 87, starałem się załatwić powrót Bobera do programu TV,

Ŝeby prowadził przed kamerą ostre rozmowy z ówczesnymi dygnitarzami. Dostałem na to ogólną zgodę i

wicepremier Manfred Gorywoda poddał się przesłuchaniu. On i jego polityka wyszli z tego zniszczeni

dokładnie, grzecznie, kompetentnie i metodycznie. Więcej nikt nie chciał brać udziału w telewizyjnej

rozmowie z Boberem. W końcu zaproponowałem swoim szefom siebie na kamikadze, tłumacząc, Ŝe mnie

wszystko jedno co ze mną Bober zrobi, a dla sprawy jest to takŜe dość obojętne. Przy tym w ogóle nie

boję się Bobera, gdyŜ lękam się przyjaciół, a nie wrogów. Nie dostałem zgody, poniewaŜ w programach z

Boberem chodziło o to, aby problemy gospodarcze dotarły do świadomości publicznej, a nie o jeszcze

jedną pyskówkę z Urbanem.

Bober jest świetnym agresywnym dziennikarzem telewizyjnym, ale to nie ma nic wspólnego z

umiejętnością kierowania programem. Pomysł, Ŝeby mu dać władzę, to coś takiego jak wybranie na

ministra rolnictwa najlepszego rolnika, który np. najlepiej sprzedaje najsmaczniejsze mleko.

W 1968 r. miałem pewną przygodę z Boberem. Pracował wtedy w „śyciu Warszawy” i wzięli go

do wojska na ćwiczenia. Wpadł do „Polityki” i opowiedział mi, Ŝe w wojsku rozrzucają ulotki mówiące,

Ŝe Gomułka to Ŝyd, Spychalski – Ŝyd, Kliszko – Ŝyd. On Bober jako oficer polityczny słyszał publiczną

interpretację dla politruków: ulotki te redaguje czy nawet powiela redakcja „Polityki”, aby na jej

wewnątrzpartyjnych wrogów padło odium antysemityzmu i podejrzenie o zwalczanie kierownictwa

PZPR. Opowiedziałem o rewelacjach Bobera na kolegium „Polityki” i zapytałem Rakowskiego, czy chce

te ulotki, bo Bober moŜe przynieść. Rakowski odrzekł, Ŝe chce.

Wkrótce dostałem wezwanie na Rakowiecką, gdzie mnie zapytano, co mówiłem na kolegium

„Polityki”. Udałem, Ŝe nie pamiętam, wobec tego przeczytano mi to słowo w słowo. Potwierdziłem.

Potem poproszono, Ŝebym czekał czas dłuŜszy. MoŜe szukano Bobera. Wreszcie poŜegnano mnie z

wielką uprzejmością. Pułkownik, z którym rozmawiałem, odprowadził mnie aŜ do wyjścia z budynku,

wyjaśniając tę kurtuazję tak: o ile wiem, pan jest tu u nas pierwszy raz. MSW nie popisało się

wszechwiedzą. Kilka dni wcześniej przesłuchiwano mnie tam w sprawie Michnika (vide: Michnik). Nie

wiem, czy Bober miał przeze mnie jakieś kłopoty, ale wątpię, bo jeśli ktokolwiek go draśnie, ryczy na

cały kraj jak raniona bestia.

 

Plik od www.ebooks43.pl do osobistego uzytku dla: andrzej.bober@


Moje najnowsze wpisy

 

Irena Dziedzic

niedziela 02/10/2022

Prowadziła program z gośćmi „Tele-Echo”. Wiedziałem, że był to program oglądalny. Miał swoją specyfikę. Gdy do programu zaproszony był mistrz kierownicy Marian Bublewicz, to przed…


Kto pamięta Edytę Wojtczak..?

sobota 24/09/2022

Poznałem ją zanim stała się najulubieńszą spikerką Telewizji Polskiej. Niepozorna blondynka z niebieskimi oczami nie zwracała na sobie uwagi. Setki takich spotykamy na ulicach i…


Po Mamie - córka, Grażyna Torbicka

sobota 24/09/2022

Wspomnienie o Krystynie Losce zakończyłem przypomnieniem, że „odchodząc z telewizji zostawiła w niej największy skarb – Grażynę Torbicką, córkę”. Nie trzeba było długo czekać, a…


Krystyna Loska

sobota 24/09/2022

Była ulubienicą najpierw śląskiej, potem telewizyjnej publiczności całej Polski. Uśmiechnięta, dowcipna, zawsze profesjonalna. Krysia zjawiła się w Warszawie trochę nieoczekiwanie, a zbiegło się to z…


Małżeńskie nieporozumienia Wałęsów

środa 31/08/2022

Danuta Wałęsa biorąc w Gdańsku udział w uroczystościach 42 rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich, powiedziała tak: "nieczęsto zgadzałam się ze swoim mężem, ale co to sztandaru…


Tomasz Lis

piątek 24/06/2022

Właściwie był wtedy bez konkurencji. Tumanowicz, Racławicki, Stefanowicz i reszta twarzy „Dziennika Telewizyjnego” odchodziła w niepamięć, a w castingu zwyciężył przystojny blondyn z Zielonej Góry,…


2 maja - Dzień Flagi

poniedziałek 02/05/2022

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest od 2004r 2 maja. Kto był ojcem tej inicjatywy ? W Internecie napisano, że b.poseł PO Edward…


Jan Pietrzak

niedziela 01/05/2022

Janka Pietrzaka poznałem, ale nie osobiście, w Hybrydach, gdzie prowadził swój kabaret. Potem był „Kabaret pod Egidą”, jeszcze na ul.Chmielnej. Byłem zachwycony jego ironią wobec…


Andrzej Pstrokoński

niedziela 12/12/2021

Mój szkolny kolega Andrzej Pstrokoński został wybitnym koszykarzem: dwukrotny olimpijczyk, pięciokrotnie startował w Mistrzostwach Europy , grał w słynnym meczu Legii z amerykańskim zespołem All-Stars…


Wizytownik Daniela Passenta

czwartek 18/11/2021

Cenię twórczość Zbigniewa Hołdysa, któremu kiedyś poświęciłem godzinny program w telewizji „Kariery,bariery”. Dziś ogłosił w „Newsweek’u”,że przestał angażować się w to wszystko ,co się dzieje…