Marek Różycki Junior.


czwartek 11/08/2016

Kto ów zacz , niech zaciekawiony zechce sobie wygoogle’ać.

Dodam tylko , że niepośledni z niego publicysta , znany z szerokiego spectrum zainteresowań.

Dziś właśnie otrzymałem jego ostatnie dzieło –   ”  ARTYSTYCZNY BAZAR RÓŻYCKIEGO ” . Zaświadczam , że sam cymes , sam miód.

Dzieło  wydane jego osobistym staraniem i fatygą , przy pomocy  oficyny wydawniczej USŁUGI BADAWCZE i WYDAWNICZE dr Rafał Brzeziński w Brodziszowie koło Ząbkowic Śląskich.

Tak jest , otrzymałem osobistą , bardzo miłą dedykację. Za wszystko , w tym za dyskusje i wymianę poglądów , serdecznie dziękuję Ci Marku. To niezwykły prezent. Na całość  440 – stronicowej publikacji składają się ważne, frapujące teksty  : wywiady z ludźmi kultury , sztuki , estrady – dawnych i obecnych dni , felietony wysmakowane  , jak również osobiste w treści wypowiedzi o stanie współczesnej , naszej kultury.

Gorąco polecam.

Nie byłoby w dniu dzisiejszym niczego niezwykłego , ale jakże pominąć fakt : dziś w kolejnej poczcie przysłał mi pewien antykwariat polski –  Marka Różyckiego                     ” GWIAZDY W OCZACH czyli HOLLYWOOD PO POLSKU ,  rzecz wydaną  w warszawskim Wydawnictwie „Libra ”  w 1991 roku(  już  nieistniejącym chyba ) opatrzoną następującą  myślą  -  przekazem  Karla Krausa :    ” Dobre poglądy same w sobie są bezwartościowe.  Ważne jest, kto je posiada. ”

 

                                                                             Pozdrawiam Cię , Marku.

A . K .

 

____________________________________________________________

Uzupełnienie , godz. 19:25 , dziś w czwartek

 

Marek Różycki Jr. Marek Różycki jr
Dziennikarz, prozaik; urodzony w Zakopanem; studia: Polonistyka (specjalizacja: kulturoznawstwo, dyplom u prof. prof. Rocha Sulimy i St.Siekierskiego).

Doświadczenie dziennikarskie i redakcyjne
• Od 1977-80 (już w trakcie studiów) – współpraca z działem krytyki lit. w „Literaturze” oraz z „Nowym Wyrazem”.

• Od 1978 kierownik działu literackiego, stały felietonista – w kolegium „Tygodnika Kulturalnego”; sekretarz kapituły Nagrody Literackiej im. St.Piętaka.

• Od maja 1986 współorganizował „TIM” („Tygodniowy Ilustrowany Magazyn”) – kierując tam działem kultury, literatury i sztuki.

• Redaktor tytułu – „Kultura i Ty”.

• Od stycznia 1988 współorganizował Magazyn „PAN”, w którym objął dział literacko-kulturalny.

• Od 1990 w kolegium miesięcznika „Scena”.

• Od 1996 „wolny strzelec” – współpracował z wieloma tytułami,  m.in. „Uroda”, ”Szpilki”, „Kobieta i Życie”, „Przegląd Tygodniowy”, Magazyn „ONA”, „Poradnik Domowy”, „Relax” (Chicago) – także pod pseudonimem Andrzej Monkiewicz – specjalizując się w wywiadach i felietonach.

• W latach 1984-88 oraz od 2003-06 współpracował z I pr. Polskiego Radia – pisał felietony dla programu „Rozmowy przy muzyce po północy”.

• Do stycznia 2004 r. felietonista „Zielonego Sztandaru” (cykle: „Wakacje z Marszałkiem”, ”Potyczki z władzą”, „Życie pod wulkanem” oraz „Felietony radiowe”).

Inne dokonania
• Od 1978 do 1983 tworzył program centralnego klubu studentów U.W. „Hybrydy” – jako Sekretarz Programowy Klubu – w którym m.in. zorganizował i prowadził Ośrodek Dyskusyjny „Od Siwaka do Bujaka” (ponad 50 spotkań i paneli z czołowymi przedstawicielami opozycji – wówczas podziemia: KOR i Solidarności, także prominentami Biura Politycznego KC PZPR; następnie z wybitnymi przedstawicielami:  kultury, sztuki i nauki).

• Laureat licznych konkursów literackich. Debiut literacki (podczas studiów): „Nowy Wyraz”, rok 1977.

• Publikacje książkowe – m.in. „Koszt doskonałości” (1993); „Wisłocka w pigułce” (1996); „Noce bez czułości” (1999, 2001 – zbiór krótkich form – ponadczasowych felietonów, humoresek, impresji, prowokacji); na publikację czeka „Karnawał w Sodomie”.

• Współautor książki „Sukces w miłości” Michaliny Wisłockiej (1993), także współredaktor Jej innych książek i publikacji.

• Stały współpracownik i korespondent wielu tytułów polonijnych m.in. w USA, Kanadzie, Australii, także na Cyprze i w Grecji.

 

źródło :

Sadurski.com

… i jeszcze :

 

Marek Różycki jr. (ur. 2 stycznia 1956 w Zakopanem) – polski dziennikarz, autor artykułów o tematyce kulturalnej i społecznej, specjalizujący się w przeprowadzaniu wywiadów, felietonista, krytyk literacki, poeta i prozaik.

 

 

Biografia[edytuj]

Jest synem Marka Różyckiego seniora (1922–1995, dziennikarza starego „Życia Warszawy”). W roku 1974 rozpoczął studia polonistyczno-kulturoznawcze naUniwersytecie Warszawskim, w roku 1978 uzyskał dyplom magisterski (specjalizacja: kulturoznawstwo).

Kariera dziennikarska[edytuj]

W latach 1977–1982 współpracował m.in. z działem krytyki literackiej w tygodniku „Literatura”, z „Miesięcznikiem Literackim”, „Nowym Wyrazem”, „Kulturą”, „Radarem”, „Nowymi Książkami”, „Życiem Literackim” oraz „itd”, gdzie pisał recenzje, eseje literackie, publikował wiersze, fragmenty prozy oraz artykuły.

Od 1978 do maja 1986 był kierownikiem działu literackiego, kulturalnego, asystentem redaktora naczelnego, stałym felietonistą w „Tygodniku Kulturalnym”. W latach 1981–1983 był jednocześnie redaktorem miesięcznika „Kultura i Ty”. Od maja 1986 do stycznia 1988 współorganizował „TIM” – „Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” – w którym kierował działem kultury, literatury i sztuki. Od stycznia 1988 do grudnia 1990 współorganizował „Magazyn PAN”, w którym objął dział literacko-kulturalny. Od 1990 do 1998 był członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „SCENA”, w którym pełnił funkcję kierownika działu a następnie: zastępcy redaktora naczelnego.

Od 1998 pracuje jako dziennikarz „wolny strzelec”. Pisze felietony, publikuje teksty i wywiady w czasopismach: „Uroda”, „Szpilki”, „Kobieta i Życie”, „Przegląd Tygodniowy”, magazyn „ONA”, „Poradnik Domowy” – także pod pseudonimem Andrzej Monkiewicz – specjalizując się w wywiadach i felietonach. Do stycznia 2004 był felietonistą „Zielonego Sztandaru” (cykle: Wakacje z MarszałkiemPotyczki z władząŻycie pod wulkanem oraz Felietony radiowe). Współpracuje też z prasą polonijną, między innymi: „Panoramą Polską” (Kanada), „Gwiazdą Polarną”, „Polskim Expressem”, „Orłem Białym” i „Relaxem” (Stany Zjednoczone), „Kurierem Zachodnim” (Australia), „Spod Znaku Afrodyty” (Grecja), „Tygodnikiem Wileńszczyzny” (Litwa), „Magazynem Wileńskim” (Litwa), „Gazetą Polonijną Scotland” (Szkocja) i innymi.

Od 2013 roku stale współpracuje z Polskim Radiem Edmonton w Kandzie. W latach 1984–1988 oraz 2003–2005 pisał teksty felietonów dla programu Bogdana Fabiańskiego Rozmowy przy muzyce po północynadawanego w Programie I Polskiego Radia.

Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, a wcześniej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Działalność społeczna[edytuj]

Marek Różycki jr był sekretarzem kapituły Nagrody Literackiej im. St. Piętaka (1978–1986) – gdy prowadził dział literacki w „Tygodniku Kulturalnym”.

W latach 1978–1983 był sekretarzem programowym Centralnego Klubu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Hybrydy, w którym m.in. zorganizował i prowadził Ośrodek Dyskusyjny Od Siwaka do Bujaka, i w którym odbyło się 80 spotkań i paneli dyskusyjnych z czołowymi przedstawicielami ówczesnego podziemia politycznego KOR-u i zdelegalizowanych struktur NSZZ Solidarność, członkami Biura Politycznego KC PZPR, a następnie z wybitnymi przedstawicielami kultury, sztuki i nauki.

Działalność literacka[edytuj]

Jako poeta Marek Różycki jr zadebiutował w 1977 na łamach miesięcznika „Nowy Wyraz”. Jego twórczość poetycka była nagradzana i publikowana. Między innymi w 1977 r. otrzymał II nagrodę w konkursie na wiersz podczas Warszawskiej Jesieni Poetyckiej (wiersz „Nieocalony”), II nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Jana Papugi na opowiadanie o miłości, organizowanym przez Oddział Szczeciński Związku Literatów Polskich oraz Wydawnictwo Glob, po którym wydawnictwo to opublikowało w 1987 r. w tomiku nagrodzonych Kawałek solonego drewna (ISBN 83-7007-109-0) jego opowiadanie „Licytacja”.

Książki oraz inne publikacje
 • Artystyczny Bazar Różyckiego, Oficyna Wydawnicza Rafał Brzeziński /rafalbrzezinski.info/, 2016 – rozmowy, szkice i felietony z- i o najwybitniejszych twórcach kultury i sztuki, ss. 451, ISBN 978-83-65078-10-0[1]
 • Rozdział „Studencki Ośrodek Dyskusyjny ‘Hybrydy’: Od Siwaka do Bujaka” w książce: Hybrydy 50 lat! Zawsze piękni, zawsze dwudziestoletni! (s. 75–95 wraz ze zdjęciami; Fundacja Universitatis Varsoviensis).
 • Karnawał w Sodomie, ss. 445, Wydawnictwo internetowe e-bookowo – 2011, ISBN 978-83-62480-19-7.
 • Karnawał w Sodomie, ss. 440, Wydawnictwo Pisarze.pl, 2011 – zbiór krótkich form-impresji, humoresek, prowokacji, ponadczasowych felietonów, „obrazków rodzajowych” ISBN 978-83-63143-00-8.
 • Noce bez czułości, Oficyna Wydawnicza Movex, 1999 i 2002 – zbiór krótkich form-impresji, humoresek, prowokacji, ponadczasowych felietonów ISBN 83-7161-023-8.
 • Wisłocka w pigułce (oraz felietony obyczajowe), Oficyna Wydawnicza Szczepan Szymański, 1996, ISBN 83-86469-12-9.
 • Koszt doskonałości (oraz felietony), Oficyna Wydawnicza SPAR, 1993, ISBN 83-85359-53-2.
 • Gwiazdy w oczach, czyli Hollywood po polsku – (zbiór rozmów z wybitnymi aktorami, satyrykami, piosenkarzami + felietony), Wyd. Libra, 1992, ISBN 83-85005-62-5.
 • Autor rozdziału „Koniec świata z tym chłopem” w książce Michaliny Wisłockiej Sukces w miłości, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1993, ISBN 83-85249-24-9.
 • Autor rozdziału będącego rozmową z Violettą Villas: „Złożyłam ofiarę z siebie” – w książce Witolda Fillera Tygrysica z Magdalenki, Oficyna Wydawnicza Szczepan Szymański
Krytyka literacka

Wybrane eseje:

 • Koncepcja kultury w debiutach prozatorskich 1975–1978, [w:] „Tygodnik Kulturalny”, sierpień 1980
 • „Recepta” Gustawa Flauberta na powieść – na przykładzie „Pani Bovary”, [w:] „Tygodnik Kulturalny”, kwiecień 1982
 • Poeci niepokorni, [w:] „Kultura i Ty” [wkładka], 247/2 – 1981
 • Boska Halina Poświatowska, [w:] „Krytyka Literacka” nr 9 (59) 2014[2]
 • Stefan Żeromski – w 150 rocznicę urodzin, [w:] „Krytyka Literacka” nr 10 (60) 2014[2]
 • Kpiarz i „bluźnierca” (Konstanty Ildefons Gałczyński), [w:] „Krytyka Literacka” nr 11 (61) 2014[2]
 • Siergiej Jesienin – Mistrz tajemnicy słowa, [w:] „Krytyka Literacka” nr 12 (62) 2014[3]
 • Kazimiera Iłłakowiczówna – wybitna poetka i sekretarka Marszałka Józefa Piłsudskiego, [w:] „Magazyn Wileński” 8/2013
 • Józef Piłsudski w oczach zakochanej w nim poetki Kazimiery Iłłakowiczówny, [w:] „Magazyn Wileński” 11/2014[4]
 • Zbigniew Cybulski – legenda polskiego kina, [w:] „Magazyn Wileński” 11/2014[4]
 • Tadeusz Łomnicki – najwybitniejszy aktor XX wieku, [w:] „Magazyn Wileński” 6/2013[4]
 • Agnieszka Osiecka – Muza – Afrodyta – Inspiracja, [w:] „Magazyn Wileński” 4/2014
 • Aleksander hr. Fredro – jest w świetnym humorze, [w:] portal: e-gminy[5]
 • Stanisław Bareja – Mistrz Komedii[6]
 • Jan Twardowski – Ksiądz, który pisał wiersze[7]
 • Jan Sztaudynger – Intelektualny Prześmiewca, Satyryk[8]
 • Władysław St. Reymont – od przestępstwa do Nobla[9]

Odznaczenia[edytuj]

 • Zasłużony Działacz Kultury,
 • Złota Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich,
 • Krzyż Zasługi,
 • 2015: Złota Statuetka im. Stanisława Moniuszki – odznaczony przez Zarząd Główny Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki – za rolę ambasadora żarliwego propagowania Kultury Polskiej na łamach Prasy Polonijnej oraz w Rozgłośniach Polonijnych; za upowszechnianie w Macierzy dorobku kulturalnego TWÓRCÓW Z KRESÓW POLSKICH oraz tradycji, wartości, które do dziś dnia stanowią o polskości i naszej ojczyźnie-polszczyźnie; za pielęgnację poprawnej polszczyzny; za propagowanie postaw patriotyzmu i honoru wśród Polaków.
 • Nagroda czasopisma „Poetry&Parathetare ” w Dziedzinie Sztuki za Rok 2015. Kategoria: Publicystyka kulturalna

Przypisy

 1. Skocz do góry↑ Artystyczny Bazar Różyckiego. rafalbrzezinski.info. [dostęp 2016-08-09].
 2. ↑ Skocz do:a b c Krytyka Literacka.
 3. Skocz do góry↑ ESEJ Marek Różycki jr. SIERGIEJ JESIENIN – Mistrz Tajemnicy Słowa. Krytyka Literacka nr 12(62) grudzień 2014. [dostęp 2014-12-07].
 4. ↑ Skocz do:a b c Magazyn Wileński.
 5. Skocz do góry↑ ALEKSANDER hr. FREDRO jest w świetnym humorze…
 6. Skocz do góry↑ Stanisław Bareja – Mistrz Komedii. Salon24. [dostęp 2015-07-13].
 7. Skocz do góry↑ „Polski Express” New Britain, USA.
 8. Skocz do góry↑ Marek Różycki jr.: JAN SZTAUDYNGER – Intelektualny Prześmiewca, Satyryk. [dostęp 2015-07-13].
 9. Skocz do góry↑ Marek Różycki jr.: Władysław St. Reymont – od przestępstwa do Nobla. [dostęp 2016-08-6].

Bibliografia[edytuj]

 

 

 

 


Moje najnowsze wpisy

 

Dyptyk

poniedziałek 11/03/2019

  ZAPOWIEDŹ   To było jak sen. Widziałem wilków stado podchodzące pod sień. Wyjące co tchu na ten sam odwieczny temat. Przebudzony z porankiem rozejrzałem…


Poranek

niedziela 10/03/2019

Widzimisię widzi nam się postęp technologiczny niech ja skonam na - wieczną rzeczy wobec jej pamięci osobistą utratę. Zatem EHEU !* Nie ma   co ci…


Niechaj

piątek 08/03/2019

Niechaj odejdzie w niepamięć imię autora dzieła W załączeniu wypowie ten akord ostatni na pomieszanie bez reszty zmysłów gdy musi wybrać między złem a dobrem…


Przyjdzie

niedziela 03/03/2019

... omawiana  tragedia jak nic. Wytrzyma nie jedno,nie drugie,nie  trzecie wrażenie. Bo nie zna właściwego pojęcia - choćby raz, dwa, trzy i tak da capo. Ostatecznością…


Skąd mam

czwartek 28/02/2019

wiedzieć czym/kim doprawdy jestem, kim zdaję się być. Tu - daremna nauka w zbędnym obyczaju najbliższego jutra. Nie zmienisz złotooka nic zapewne. Za słowo trzymam…


Papieże z ciała i ducha

sobota 23/02/2019

Widziałem, jak Franciszek spoglądając głęboko polskiej ofierze chuci, ucałował go w dłoń. To ważki etap w zrozumieniu krzywd, dodatkowo zapisanych przez wielu hierarchów Kk. Zbyt…


Biografia / wyjątki /

wtorek 19/02/2019

BIOGRAFIA /wyjątki /           rozumiem że czekasz tylko śmierci jak wyzwolenia z męczarni żywota która i ciebie dopadła bez litości trudno…


Przystanek

niedziela 17/02/2019

Powstań,bohaterze niezliczonych powstań i padnięć. Tylko nie podniecaj się aż tak. Sobie  nie przeszkadzaj, może nawet i tego nie warto. Jesteś cichym herosem Czasu i…


Powolna...

czwartek 07/02/2019

Uprzejmie donoszę,że uległem  trzeciemu już udarowi ; rzecz miała miejsce 29 stycznia 2019 roku. Mam też " przyjemność" wspomnieć  o problemach naczyniowych, z których więcej…


To tylko słowa...

wtorek 29/01/2019

...ale jakże ważkie. Dziękuję  sporej gromadzie bliskich mi Osób, że mnie doceniła przez multum miłych przypadków, od czego serducho  mnie nad poziomy wzlata jak się…